zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové způsoby rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních systémů

13.02.2006
Voda
Nové způsoby rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních systémů
V průmyslově vyspělých zemích je většina obyvatel připojená k systému podzemních potrubí.

Všeobecně se však odhaduje, že v Evropě je od 25 do 40 procent stávajících potrubí ve špatném stavu, čímž tyto rozvody ohrožují obyvatelstvo i životní prostředí. Renovace potrubí se proto stává neoddiskutovatelnou nutností.

Narůstající náklady na výměnu potrubí a na práce v silničním pásu, které se provádějí stále obtížněji s ohledem na zvyšující se intenzitu silničního provozu, způsobují, že se nyní více setkáváme s tzv. bezvýkopovými renovačními technikami.

BEZ VÝKOPŮ A VÝLUK

Bezvýkopové renovační techniky, jak napovídá samotný název, dokáží bez rozsáhlých výkopů a výluk vyřešit rekonstrukce a opravy vodovodů, plynovodů a kanalizací. Jako jistou kuriozitu lze uvést, že ve Velké Británii je překopávání silnic dokonce právně zakázáno.

V mnoha zemích je v současné době vše-obecně používanou praxí pravidelná inspekce potrubí pomocí dálkově řízené televizní kamery. V případě nutnosti renovace potrubí pak u bezvýkopové technologie postačí startovací výkop na místě, kde dojde k zatažení renovační trubky do poškozeného potrubí. Následně je renovační trubka protažena z bubnu, na kterém je při přepravě navinuta, poškozeným potrubím do požadované délky a za pomocí vodní páry a stlačeného vzduchu se zevnitř přimkne k poškozenému potrubí. Tím se zabrání únikům přepravovaných látek, jejich znečištění z koroze a jiným poškozením starého potrubí apod.

MODERNÍ A EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Častou bolestí současné infrastruktury měst a obcí v ČR je nevyhovující stav rozvodů vody, plynu a kanalizace v jejich majetku. To se dříve či později projeví špatnou kvalitou (chuť, barva, složení) pitné vody a rovněž slabým tlakem či přímo výpadky. Příčinou těchto negativních jevů bývá koroze, poškození trubek, usazeniny apod. V případě kanalizačních potrubí dále hrozí kontaminace půdy a spodních vod a zaplavení budov. Nebezpečná situace pak může nastat i u plynovodů, kde kromě výpadků v zásobování hrozí v určitých případech také exploze. Moderní a ekologické bezvýkopové řešení problémových inženýrských sítí získává stále větší oblibu zejména díky své rychlosti, kvalitě a příznivější ceně oproti klasickým výkopovým metodám. Také investoři (města, obce a další soukromé subjekty) těchto rekonstrukcí ocení, že bezvýkopová technologie způsobí minimální dopravní omezení, nebrání společenskému a obchodnímu ruchu v ulicích, nenaruší kořenové struktury stromů v parcích, výrazně zrychlí celou akci.

METODY REKONSTRUKCE POTRUBÍ

Jaké metody rekonstrukce potrubí se používají a kde se s nimi lze setkat také v ČR? Je to zejména systém Compact Pipe, který má již na českém trhu určitou historii. Tato technologie se využívá k bezvýkopové renovaci vodovodního, plynovodního a kanalizačního potrubí. Trubka je vyrobena z polyetylenu (PE). Výsledkem je nové polyetylenové potrubí, konstrukčně nezávislé na starém. Metodou lze sanovat potrubí z jakéhokoliv materiálu. Potrubí Compact Pipe vyrábí v průměrech 100 až 500 mm německá společnost WAVIN GmbH.

Technologie Compact Pipe se u nás v roce 2005 aplikovala u několika projektů, mj. jiné v Praze-Chuchli pro Pražskou vodohospodářskou společnost, a. s. V tomto případě bylo použito potrubí Compact Pipe d400 v délce 920 m. Šlo o renovaci starého ocelového vodovodního přivaděče. Využití této technologie bylo výhodné především pro její rychlost, spolehlivost a kvalitu. Dvoudenní předváděcí akce se zúčastnilo více než 150 odborníků.

Druhou technologií, která se v ČR poprvé uplatnila v minulém roce v Sokolově, je Compact SlimLiner. Potrubí je z tenkostěnného PE. Šlo o rekonstrukci starého ocelového vodovodního potrubí umístěného v kolektoru. Uvedená technologie pomohla místní vodárně vyřešit problém, na kterém v minulosti několik firem ztroskotalo. Tato německá technologie se používá pro bezvýkopovou renovaci tlakových potrubí o průměru 75 až 300 mm. Je to optimální řešení pro rekonstrukci vodovodů zvláště v případech, kdy je staré potrubí konstrukčně nezávadné, ale je nutné odstranit problém koroze, inkrustace (usazenin) či netěsností.

Bezvýkopová technologie Neofit byla u nás poprvé použitá na sklonku roku 2005 v Olomouci, a to na renovaci vodovodních přípojek, které vykazují netěsnosti či jsou vyrobeny z hygienicky závadného olova, z azbestocementu a jiných materiálů. Do potrubí se vtahuje trubička z materiálu PET, z něhož se vyrábějí láhve na pitnou vodu. Materiál je dostatečně flexibilní, projde různými ohyby a koleny. Po zatažení je trubka rozšířena takovým způsobem, že vložka přilne těsně k vnitřní stěně starého potrubí. Renovace trvá asi hodinu a okolí domu zůstane bez výkopů. Můžeme pak bez obav používat hygienicky nezávadnou vodu. Neofit se vyrábí pro vnitřní průměry starých přípojek v rozsahu 12 až 45 mm. Vzhledem k nařízení EU, podle kterého se od roku 2013 snižuje povolený obsah olova v pitné vodě, se tato metoda bude uplatňovat stále častěji.

AUTOR: Daniel Šnajdr

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí