zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

14.02.2006
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 15. února 2006 v 9.00 hod. ve státním zámku v Kolodějích

Bez rozpravy:

16.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění z ochranných podmínek CHKO Český ráj, pro použití přípravku Roundup při likvidaci náleto-vých dřevin v areálu hradu Vranov (Pantheon) ve II. zóně odstupňované ochrany přírody
č.j. 142/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

17.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních a bližších ochranných podmínek Přírodní památky Lítožnice za účelem realizace stavby "Pražský rychlostní silniční okruh stavba 511 Běchovice - dálnice D1-mostní objekt 203"
č.j. 143/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

18.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro TJ UNION Plzeň, zastoupený Jiřím Mrkosem, za účelem uspořádání Českého poháru vodáků na řece Otavě dne 29. dubna 2006
č.j. 144/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

19.
Povolení výjimky podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek CHKO Moravský kras pro pana Petra Ličku, podnikatele, za účelem vjezdu vozidel na účelovou komunikaci k jeho provozovně č. p. 113, restauraci Ranč „U jelena“, v obci Mokrá - Horákov
č.j. 145/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

20.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro realizaci akce "Obnova rybníka Dolní ve Studnicích"
č.j. 154/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Labské pískovce pro použití biocidů v I. a II. zóně odstupňo-vané ochrany přírody CHKO, při likvidaci invazních druhů plevelů
č.j. 155/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro vstup a vjezd motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace za účelem provozování radioamatérského sportu s účastí na mezinárodních závodech
č.j. 156/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro vjezd motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace
č.j. 157/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Velký Roudný pro realizaci stavby dřevěné turistické rozhledny
č.j. 158/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Národní přírodní rezervace (NPR) Velký a Malý Tisý v CHKO Třeboňsko - povolení monitoringu a kroužkování ptactva, žadatel Václav Bartuška, Březanova 82, 379 01 Třeboň
č.j. 159/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NPR Adršpašsko-teplické skály a CHKO Broumovsko pro vstup a vjezd za účelem provádění úklidu a údržby prohlídkového okruhu v NPR a v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO
č.j. 160/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Kokořínsko uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro Ing. Pavla Viceníka jednatele spol. Příroda s.r.o. - zpracovatele lesních hospodářských plánů pro příslušné lesní hospodářské celky, za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů dřevin v rámci obnovy LHP
č.j. 161/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění z ochranných podmínek I. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Beskydy pro stavbu související s II. etapou zasněžování lyžařského svahu v lyžařském areálu Přelač v k.ú. Horní Lomná
č.j. 162/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Labské pískovce pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti se stavební akcí "Nová kongresová hala, hotel Praha - Hřensko"
č.j. 163/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní památky Královská obora za účelem realizace stavby pavilonu pro "Slovanskou epopej"
č.j. 164/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
CHKO Železné hory - povolení sběru plodnic dřevokazných hub v Přírodní rezervaci (PR) Polom v rámci bakalářské práce Václava Mrkvičky, studenta MZLU, Lesnické a dřevařské fakulty v Brně
č.j. 165/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Pro informaci:

6.
Informace o průběhu a výsledcích Sedmé konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Sedmnáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
č.j. 166/06 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 
7.
Informace o schválení prováděcích doku-mentů k dohodám o vodohospodářské spolupráci na hraničních vodách ministrem životního prostředí v roce 2005
č.j. 140/06 - předběžně rozesláno dne: 06.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí