zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce: Azbest byl i v pražském metru

20.02.2006
Obecné
Odpady
EIA
IPPC
Krátce: Azbest byl i v pražském metru
Ze zprávy o odpadech v pražském metru vybíráme: Zcela specifickým problémem je likvidace vyřazených vozů metra. Součástí vozů jsou nejen využitelné druhotné suroviny, ale i značné množství nebezpečných odpadů (např. azbest). Staré vozy jsou prodány k demontáži firmám, které se touto činností zabývají. Část vozového parku je postupně modernizována v závodě Škoda dopravní technika Plzeň. Vozy jsou kompletně odstrojeny a k rekonstrukci je předána pouze vozová skříň a podvozky. Vzniklé odpady jsou ekologicky zneškodněny u odborných firem a druhotné suroviny prodány. Další oblastí, kde vzniká nebezpečný odpad, je výměna kabelů v tunelech metra. Postupně bude provedena náhrada stávajících sdělovacích, ovládacích a napájecích kabelů za kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene podle ČSN IEC 332-3, nevydělující halogenní kyselinotvorné plyny podle ČSN IEC 754.1, s nízkým vydělováním kouřových zplodin a kabely ohniodolnými bezhalogenovými podle IEC 331. Původní kabely mají izolaci z polyetylénu, proto již nevyhovují z hlediska požární bezpečnosti. Mimo starých kabelů jsou demontovány azbestocementové žlaby, jimiž byly kabely chráněny před účinky případného požáru. Žlaby jsou vyrobeny z materiálu, který obsahuje azbest typu chrysotile a crocidolite. Jeho množství tvoří 10 - 20% objemu. Za běžného provozu nedochází k uvolňování azbestu. Při případné manipulaci s kabely však může dojít k narušení těchto žlabů, proto bylo rozhodnuto o jejich odstranění. Likvidaci kabelových žlabů musí provádět odborná firma, mající k tomu oprávnění, Aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, byl schválen hygienikem následující postup práce. Veškeré manipulace jsou prováděny v kontrolovaném pásmu zřízeném na služebním vlaku. Po odsátí prachu jsou žlaby sneseny, na místě opatřeny penetračním nástřikem, zabaleny, označeny a odváženy k likvidaci mimo metro. Do roku 2005 měly být tímto způsobem vyměněny kabely a demontovány žlaby na trasách A a C. Na trase B budou odstraněny pouze kabelové žlaby a proveden protipožární nástřik kabelů. ZDROJ: Metroweb
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
8. 2017
19-26.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
LTD Polana
21
8. 2017
21-25.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
Zahrada lesní MŠ Šárynka, Praha 6
MŽP ČR
22
8. 2017
22.8.2017 - Seminář, školení
Praha
SW CASEC
22
8. 2017
22.8.2017 - Seminář, školení
Mladá Boleslav
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí