zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

20.02.2006
Obecné
Krátce - různé

Rozhodnutím Správnej rady Recyklačného fondu bol od 1. februára za riaditeľa vymenovaný Ing. Ján Líška. Absolvoval Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej technickej vysokej školy v Bratislave, odbor procesy a zariadenia chemických výrob.
Takmer celá jeho profesionálna kariéra sa viaže na bývalé Severoslovenské celulózky a papierne (SCP) v Ružomberku, kde s prestávkou pôsobil takmer tri desaťročia. Od roku 1995 bol generálnym riaditeľom, prezidentom a predsedom Predstavenstva SCP.
Keď sa po privatizácii firma zmenila na MONDI BP SCP, a.s., stal sa jej viceprezidentom.
Na pozíciu riaditeľa Recyklačného fondu prišiel z funkcie výkonného riaditeľa OBALY SOLO, s.r.o., Ružomberok.
J. Líška je prezidentom Zväzu celulózovo-papierenského priemyslu SR a viceprezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Odhaduje se, že ročně vrátí němečtí pacienti do lékáren více než 700 tun medikamentů, které jim lékaři předepsali k užívání, ale oni je nespotřebovali. Experti vycházejí z předpokladu, že se do lékáren k odborné likvidaci dostane jenom polovina nespotřebovaných léků, protože každý druhý pacient přebytečné léky vyhodí do směsného odpadu. Většinou se jedná o léky ještě použitelné, které ale v závislosti na délce a teplotě skladování, výrobní formě (tablety, roztoky, masti atd.) a chemické struktuře doznaly změn ve smyslu ztráty účinnosti.
Pacienti nemusejí sami provádět odhad životnosti léků, ale je jejich povinností nespotřebovaná léčiva vrátit do lékárny nebo svému ošetřujícímu lékaři. Na pozadí probíhající diskuse o vzestupu nákladů na léky a reformu zdravotnictví jsou vyzýváni jak zákonodárci k přijetí změn v oblasti schvalování životnosti léků, ale také i sami spotřebitelé, kteří by měli velmi sebekriticky zacházet s léčivy. Pouze v případě, že budou oba tyto aspekty fungovat ve vzájemné součinnosti, podaří se dosáhnou konsolidace zdravotnictví.

Vysoké Mýto - Poprvé vyhlásil Dům dětí a mládeže Mikádo soutěž ve sbírání víček od PET láhví. Soutěžit budou jednotlivci, mateřské školy, ve třetí skupině budou "základky", střední školy a gymnázia. Vyhodnotí se hmotnost víček, která odevzdají sběrači do 12. dubna. Nejlepší dostanou ceny při oslavě "Dnu Země" na náměstí Přemysla Otakara II. Tam využijí děti víčka jako výtvarné prvky při skládání mandal, ornamentů v kruhu. Jak uvedla Štěpánka Válková z Mikáda, soutěž nemá jen připomenout, že láhve patří do kontejnerů:
"Při Dnu Země se všichni dovědí od zpracovatelské firmy z naší oblasti, jak se využijí víčka, která nasbírali."

HAVÍŘOV - Deset milionů korun poskytlo loni město Havířov na nákup nových autobusů na plynový pohon.
Smysl je jediný - podpořit ekologickou dopravu a přispět tak čistšímu ovzduší v Havířově, uvedl mluvčí radnice Ivan Trnka u příležitosti zkušebního nasazení čtveřice nových nízkopodlažních velkokapacitních autobusů Karosa na plynový pohon v městské hromadné dopravě.
Autobusy na plynový pohon jezdí již v Havířově téměř 20 let. A stejnou dobu myšlenku ekologické dopravy podporují město i dopravce ČSAD Havířov. Ten má v současnosti již přes 40 vozidel na plynový pohon. Nejprve to byly přestavby klasických autobusů, v posledních letech jsou nakupována hotová vozidla, která splňují nejpřísnější evropské ekologické normy. Město před několika lety deklarovalo, že tento druh dopravy bude nadále podporovat a každoročně vyčlení na nákup nových autobusů finanční prostředky, které společně s penězi ČSAD Havířov přispívají k obnově vozového parku.
Nové Citelisy CNG na plynový pohon z Vysokého Mýta, vybavené motory společnosti Iveco, jsou to vůbec první autobusy tohoto provedení ve střední a východní Evropě.

„Z hlediska ochrany životního prostředí jsou nedovolené přepravy odpadu velmi závažné,“ konstatuje ministr životního prostředí Libor Ambrozek v dopise, který odeslal svému německému kolegovi. Zároveň jej požádal o spolupráci, která by nelegálnímu dovoz odpadu zamezila.
Ministr Ambrozek zdůraznil, že dovážet do České republiky odpad k odstranění náš zákon nedovoluje. Svého resortního kolegu proto požádal, aby o této skutečnosti informoval německé podnikatele. Zároveň jej vyzval k důslednější přeshraniční kontrole a spolupráci při prošetřování podezření na nedovolené přepravy a následném navracení odpadů zpět do Německa. Informoval jej i o tom, že české Ministerstvo životního prostředí problematiku konzultuje s bavorským a saským ministerstvem. 
Ministr Ambrozek v dopise také konstatuje, že nový návrh evropské směrnice o odpadech je velmi problematický. Navrhované změny by přinesly riziko, že se bohatší země EU budou zbavovat svého směsného komunálního odpadu jeho vývozem ke svým sousedům - především do ČR, Polska, Maďarska

Komisař pro životní prostředí Stavros Dinas připomenul roční výročí závazné platnosti Kjótského protokolu. Ten vstoupil v platnost v únoru 2005, kdy jej ratifikovalo potřebné množství signatářských států (55 států s podílem 55 % emisí). V současné době jej ratifikovalo již 160 států. Státy EU (EU-15) se v rámci Kjótského protokolu zavázaly k redukci emisí skleníkových plynů o 8 % oproti referenčnímu roku 1990, a to do konce roku 2012. V rámci aktivit k dosažení tohoto cíle spustila EU např. systém obchodování s emisemi.

OLOMOUCKÝ KRAJ - Kvůli případné hrozbě jarných povodní se s žádostí o spolupráci při naplňování zákona o vodách obrátil v minulých dnech hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík (ODS) na všechny starosty obcí s rozšířenou působností v regionu a olomouckého primátora.

V souvislosti s letošními většími zásobami vody ve sněhu na teritoriu kraje považuje hejtman za nezbytné upozornit na potřebu provedení všech preventivních opatření v souladu s vodním zákonem, uvedl pro Haló noviny mluvčí krajského úřadu Tomáš Kocych. Jak upřesnil, jedná se především o prověření aktuálnosti zpracovaných povodňových plánů obcí Olomouckého kraje, jejich případné rozpracování nebo doplnění. Dále je nutné prověřit povodňové hlídky a spojení pro případné podávání povodňových hlášení, zdůraznil.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí