zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpětný odběr elektrozařízení v Brně - informace magistrátu

20.02.2006
Obecné
Zpětný odběr elektrozařízení v Brně - informace magistrátu

Zpětný odběr elektrozařízení

V rámci provozu sběrných středisek odpadů jsou od občanů odebírány za úplatu elektrozařízení (televizory, ledničky apod.), jejichž sběr mají ze zákona dnem 15.8.2005 zajistit výrobci (výrobce zařízení v ČR, dovozce) a jeho držitelé (občané) se mohou tohoto zařízení zbavit pouze jeho odložením do místa zpětného odběru, tj. místa, které zajišťuje výrobce.

zhledem k tomu, že povinnost zajištění činnosti zpětného odběru je plně v kompetenci výrobce a občan má za povinnost se zařízení zbavit pouze jeho předáním do místa zpětného odběru, byl odběr elektrozařízení na sběrných střediscích zpoplatněn.

K zajištění zpětného odběru elektrozařízení uvedeného na trh do 13.8.2005 tzv. historické elektrozařízení jsou výrobci povinni vytvořit systém, do kterého přispívají podle svého podílu na trhu. V rámci prodeje výrobků jsou získávána finanční prostředky k pokrytí nákladů na zpětný odběr, zpracování a odstranění historického elektrozařízení, které jsou uváděny odděleně (spotřebitel zaplatí odděleně od ceny výrobku) nebo jsou v ceně. Tyto finanční prostředky budou získávány po dobu osmi let a u velkých domácích spotřebičů (lednice, myčky, el. sporáky atd.) po dobu deseti let po nabytí účinnosti zákona (13.8.2005).
Náklady na odstranění elektrozařízení prodaného po 13.8.2005 se neuvádí odděleně, jsou v ceně výrobku a záleží na výrobci jakým způsobem zajistí zpětný odběr těchto elektrozařízení.

Občan tedy po 13.8.2005 při nákupu elektrozařízení zaplatí "příspěvek" na sběr , zpracování a odstranění elektrozařízení vyrobeného před 13.8.2005 (platí se odděleně nebo v ceně výrobku) a příspěvek na sběr, zpracování a odstranění výrobku, který kupuje (příspěvek je v ceně výrobku).

Výrobci mohou plnit povinnosti stanovené zákonem samostatně, společně s jinými výrobci nebo přenesením povinnosti na jinou právnickou osobu. Za účelem zajištění svých povinností vytváří kolektivní systémy, tj. přenáší své povinnosti na provozovatele kolektivního systému.
Kolektivní systémy hodlají využívat jako míst zpětného odběru systémů sběrných středisek obcí. Statutární město Brno zahájilo jednání s kolektivními systémy za účelem zřízení míst zpětného odběru na sběrných střediscích.V současné době probíhají zápisy výrobců a kolektivních systémů na Ministerstvu životního prostředí ČR a není možno smlouvy o využívání sběrných středisek jako míst zpětného odběru uzavřít. První společností, která byla na MŽP ČR zapsána (rozhodnutí nabylo právní moci 5.12.2005) je ELEKTROWIN a.s. Tato společnost bude zajišťovat zpětný odběr velkých domácích spotřebičů (chladničky, mrazničky, sušičky, pračky, myčky nádobí, elektrické sporáky, klimatizace atd.), malých domácích spotřebičů (vysavače, žehličky, fritovací hrnce, šicí stroje, kávovary atd.) a elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily,svářečky, pájky, stříkací zařízení, nástroje na sečení atd.). Uzavření smlouvy mezi městem a touto společností, případně dalšími společnostmi zajišťujícími zpětný odběr dalších druhů elektrozařízení se předpokládá začátkem roku 2006. Po uzavření smluv budou elektrozařízení pocházející od občanů odebírány ve vybraných sběrných střediscích bez nároku na úplatu.

 Jak se tedy může občan v současné době bezplatně zbavit použitého elektrozařízení? Možné je to u prodejce a to pouze při nákupu nového elektrozařízení, protože poslední prodejce má za povinnost zajistit zpětný odběr v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení ve stejném počtu kusů a podobného typu nebo použití jako je elektrozařízení kupované. Tuto povinnost si splní buď odkazem na místo zpětného odběru, které musí být stejně dostupné jako místo prodeje (obec, městská část) nebo v případě, pokud není schopen tuto informaci podat je povinen elektrozařízení bezplatně odebrat. Poslední prodejce však nemá za povinnost spotřebitele informovat o svých povinnostech ve věci zpětném odběru. Je na spotřebiteli, aby po prodejci vyžadoval splnění jeho povinnosti. Nutno zdůraznit, že pokud poslední prodejce uvádí jako místa zpětného odběru sběrná střediska odpadů podává zatím (do doby uzavření smluv města s výrobci) mylnou informaci. Upozorňujeme občany, aby v případě, pokud jim prodejce podá mylnou informaci o místech zpětného odběru nebo odmítne zajistit zpětný odběr, tuto skutečnost ohlásili na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67 za účelem řízení ve věci porušení povinností stanovených zákonem.

 Pokud má občan elektrozařízení, kterého se hodlá zbavit a nekupuje stejné elektrozařízení, případně nevyužil nebo ze strany prodejce neměl možnost odevzdat elektrozařízení v rámci nákupu nového, doporučujeme mu, aby s jeho odložením (pokud se ho hodlá zbavit bezplatně) vyčkal do doby zřízení míst zpětného odběru na sběrných střediscích. O zřízení míst zpětného odběru bude podána informace v periodikách města a městských částí a na webových stránkách města.

 V současné době již řada prodejců v rámci prodeje nového elektrozařízení zabezpečuje odběr použitého elektrozařízení ve stejném počtu kusů a použití. Doporučujeme, aby se spotřebitelé při výběru prodejce informovali na jeho možnosti zajištění zpětného odběru a vybírali prodejce, kteří tuto službu zajišťují a plní zákon.

ZDROJ: www.brno.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
7
2. 2018
7-8.2.2018 - Seminář, školení
Praha
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
18
4. 2018
18-19.4.2018 - Seminář, školení
Praha
25
4. 2018
25.4.2018 - Přednáška, diskuse
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí