zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o rozdělení finančních prostředků na projekty nestátních neziskových organizací pro rok 2006

02.03.2006
Obecné
Zpráva o rozdělení finančních prostředků na projekty nestátních neziskových organizací pro rok 2006
Přihlášeno 151 nestátních neziskových organizací celkem 385 projektů
Do veřejného výběrového řízení, vyhlášeného MŽP dne 22. srpna 2005 v Hospodářských novinách a na internetové stránce Ministerstva životního prostředí, přihlásilo do jeho uzávěrky 4. 10. 2005 151 nestátních neziskových organizací celkem 385 projektů.

Obálková komise, která zasedala ve dnech 4. – 6. 10. 2004, posoudila formální náležitosti přihlášených projektů a vyřadila 7 projektů předložených 5 organizacemi, u kterých nebyl dodržen předepsaný způsob podání.
Zbylých 378 projektů s celkovým požadavkem 53 943 429 postoupila obálková komise k hodnocení expertní komisi. V tabulce č. 1 je uveden počet projektů podaných do jednotlivých skupin programů a celkové požadované částky.

Expertní komise posuzovala projekty v pěti subkomisích. Předsedou expertní komise byl ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek, který jmenoval předsedy jednotlivých subkomisí a tajemníka komise. Předsedové subkomisí jmenovali členy a tajemníka svých subkomisí.
Subkomise č. 1 hodnotila projekty ve skupině programů A - Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny.
Subkomise č. 2 hodnotila projekty ve skupině programů B - Ochrana přírody a krajiny.
Subkomise č. 3 hodnotila projekty ve skupině programů C - Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí, Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni a Místní agendy 21.
Subkomise č. 4 hodnotila projekty ve skupině programů D - Poskytování environmentálních informací.
Subkomise č. 5 hodnotila projekty ve skupině programů E - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Závěrečná jednání subkomisí proběhla ve dnech 21. 11. - 1.12. 2005 a vzešla z nich, na základě bodování podle předem stanovených kritérií, pořadí projektů v jednotlivých skupinách programů. Závěrečné jednání expertní komise, vedené předsedou komise RNDr. Liborem Ambrozkem, proběhlo dne 14. 12. 2005.
V návaznosti na schválení státního rozpočtu bylo rozhodnuto o výši dotačních prostředků a následně v jednotlivých programech stanovena rozhraní mezi podpořenými a nepodpořenými projekty. Celkem bylo podpořeno 88 projektů celkovou částkou 20 mil. Kč.

V tabulkách č. 2 až 6 je uveden přehled podpořených projektů ve skupinách A až E. V tabulce č. 7 je uveden abecední seznam nepodpořených projektů.


RNDr. Helena Knappová (Helena_Knappova@env.cz),
Ing. Jana Soběslavská (Jana_Sobeslavska@env.cz)

Tab.č. 1
Počet projektů podaných do jednotlivých skupin programů a celkové požadované částky
Skupina programů
Počet
podaných
projektů
Požadavky v Kč
Skupina programů A – Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny
3
6 500 000
Skupina programů B - Ochrana přírody a krajiny
50
5 920 103
Skupina programů C - Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP, udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni a Místní agendy 21
52
8 697 000
Skupina programů D – Poskytování environmentálních informací
102
14 848 026
Skupina programů D - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
171
24 478 300
Projekty vyřazené obálkovou komisí
7
Celkem
385
53 943 429

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí