zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

28.02.2006
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 1. března 2006 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

Bez rozpravy:

14.
Návrh na obeslání osmého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (osmá Konfe-rence Úmluvy) a třetího zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (třetí Zasedání Protokolu) (Curitiba, Brazílie, 20.- 31. března, 13.- 17. března 2006)
č.j. 251/06 - materiál připojen
Předkládají: ministři životního prostředí, zemědělství a zahraničních věcí
 
22. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek KRNAP a NP Šumava (§ 16 odst. 1 písm. d), e) a odst. 2 písm. b) zákona), vybraných chráněných krajin-ných oblastí (§ 26, odst. 1, písm.c) zákona) a vybraných národních přírod-ních rezervací (§ 29, písm.d), h) zákona) za účelem vstupu a vjezdu do I. zón uvedených národních parků a vybraných národních přírodních rezervací a vjezdu a setrvávání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v II. a III. zónách uvedených národních parků a vybraných chráněných krajinných oblastí
č.j. 223/06 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

23. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro pana Valtra Brudného k vjezdu vozidel na účelovou komunikaci v úseku Horská Kvilda směr Hamerský potok – objekt č.p. 22
č.j. 224/06 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, §16 odst. 1 písm. d), § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. písm. d) a písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek vybraných zvláště chráněných území pro společnost Pramacom Prague, spol. s r.o., pro vjezd vozidel zajišťujících servisní a opravá-renské činnosti rádiové sítě Integrova-ného záchranného systému na území ČR
č.j. 225/06 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmí-nek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro Městský úřad Luhačovice za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin
č.j. 226/06 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmí-nek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro Městský úřad Uherský Brod za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin
č.j. 227/06 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky ze základních ochran-ných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro Správu Národního parku České Švýcarsko za účelem provedení nápravy hydrologického režimu dna Pryskyřičného dolu
č.j. 228/06 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti se stavbou "Oprava lesní cesty Oborní V"
č.j. 229/06 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Přírodní rezervace (PR) Maštale - žádost Města Litomyšl o výjimku pro realizaci záměru "Revitalizační opatření – rybníč-ky Pomněnka, Blatouch a tůně v PR Maštale, k.ú. Jarošov u Litomyšle"
č.j. 230/06 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
CHKO Blanský les - povolení vstupu 15-ti členné skupiny entomologů dne 9.června 2006 do Národní přírodní rezervace (NPR) Vyšenské kopce v rámci výzkumné akce "Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 2006"
č.j. 231/06 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
CHKO Český kras - žádost Obce Tetín o udělení výjimky pro stavbu "Obnova rybníka Koda v CHKO Český kras - Národní přírodní rezervace (NPR) Koda" dle předložené stejnojmenné dokumen-tace (projektant firma Hydroeko, Novohospodská 135, 261 01 Příbram 9)
č.j. 232/06 - předběžně rozesláno dne: 21.02.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí