zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NOVÝ PROJEKT PRO PODPORU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZAHÁJEN

06.03.2006
Zemědělství
NOVÝ PROJEKT PRO PODPORU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZAHÁJEN
Zemědělství v EU a samozřejmě i v České republice neplní pouze funkci produkční, důležitý je i jeho další význam (mimoprodukční funkce) v rámci rozvoje venkova.

Zemědělství v EU a samozřejmě i v České republice neplní pouze funkci produkční, důležitý je i jeho další význam (mimoprodukční funkce) v rámci rozvoje venkova.

Jedná se zejména o sociální (udržení osídlení a pracovních příležitostí na venkově) a ekologické (údržba krajiny a ochrana složek ŽP) aspekty.

Jedním z perspektivních modelů pro venkov je právě multifunkční ekologické zemědělství.

To si uvědomuje i Ministerstvo životního prostředí ČR, které podpořilo nový projekt svazu PRO-BIO, projekt byl zahájen dnes (to je 1. března 2006)

Název projektu:

„Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR, vytvoření sítě v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji“

v rámci grantového schématu „Síť environmentálních informačních a poradenských center“ MŽP ČR v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů podpořený z Evropského sociálního fondu

Včera (dne 28. 2. 2006) bylo v historických prostorách Geschaderova domu slavnostně podepsáno rozhodnutí o přidělení dotace na tento projekt.

Cíle projektu:

- popularizovat a odborně zajistit ekologické formy hospodaření a posílit jejich vazby na ochranu přírody, rozvoj venkova a zaměstnanost

- zvýšit povědomí zemědělců a obyvatel venkova o  evropské i národní environmentální a zemědělské legislativě, včetně rozvoje venkova

- zvýšit kvalifikační úroveň a znalosti venkovského obyvatelstva v oboru ekologického zemědělství a tím i adaptabilitu pracovní síly obyvatel venkova

- spolupracovat s nejdůležitějšími partnery na území čtyř sousedních krajů (včetně veřejné správy) při vytváření sítě informačních a poradenských center pro agroenvironmentální programy

- využít stávající sítě regionálních center svazu PRO-BIO a připojit nová, vybavit nová informační centra odbornými a obecnými informačními materiály dosud vydanými, i novými, které vzniknou jako výstupy vzdělávacích aktivit projektu

- zajistit kvalitní poradenství a informace pro zemědělce orientované hlavně na zlepšení stavu životního prostředí, podporu biodiverzity (vč. propagace regionálních biopotravin),

- Zdroj informací mj. - nově vzniklé odborné a výzkumné centrum pro ekologické zemědělství a krajinu - Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci

- propagovat ekologické zemědělství a biopotraviny

- vytvořit nová pracovní místa v informačních centrech a nepřímo i pracovní místa v zájmovém území

Stěžejním záměrem projektu je vytvoření sítě agroenvironmentálních informačních a poradenských center v regionu východních Čech a severovýchodní Moravy ve spolupráci se Agenturou ochrany přírody, jednotlivými Správami chráněných krajinných oblastí, Zemědělskými agenturami Ministerstva zemědělství ČR, zemědělskými školami, nevládními neziskovými organizacemi a obcemi. Síť bude propojena elektronickým info-systémem, koordinována a monitorována svazem PRO-BIO.

Slavnostní podpis rozhodnutí o přidělení podpory, za účasti starosty Šumperka Zdeňka Brože a dalších partnerů, provedli Jakub Kašpar ředitel odboru vnějších vztahů  Ministerstva životního prostředí a Zdeněk Perlinger, předseda svazu PRO-BIO.

Projekt bude trvat 2 roky, jeho hodnota je cca 13.600.000.- Kč. Evropský sociální fond EU na tento projekt přispívá částkou 9.560.000.- Kč, náš stát ze státního rozpočtu přispěje částkou cca 3.185.000.- Kč a žadatel z vlastních zdrojů zajistí spolufinacování ve výši 870.000.- Kč (6,4%).

Během slavnostního podpisu kromě Jakuba Kašpara z MŽP, starosty města Šumperka Zdeňka Brože, zástupců svazu PRO-BIO vystoupili i někteří z partnerů:

Za region Pardubického kraje : František Chlad (PRO-BIO Litomyšl),

za Regionální centrum PRO-BIO Jeseníky pan František Winter,

za Správu CHKO Orlické hory: Jan Mocek,

za školy: Renata Slavotínková, ředitelka Střední odborné školy v Šumperku,

za Bioinstitut a UP Olomouc: Pavlína Samsonová a prof. Bořivoj Šarapatka,

za Ministerstvo zemědělství ČR: Jiří Gonda, ředitel Zemědělské agentury MZe ČR v Šumperku.

Po přípitku biovínem z Pálavy a tiskové konferenci ochutnali účastníci biopotraviny na vkusně připraveném rautu.

Následovala exkurze na ekofarmu pana Strnada do Loučné na Desnou. Kromě výstavního dobytka masného plemene Charolais si účastníci prohlédli i penzion „Gól“, který je doplňkovou činností ekofarmy. Největší starosti ekozemědělce? Nejistota ohledně půdy, na které hospodaří (více než 90 ze 100 hektarů má v pronájmu).

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Ing. Jiří Urban, místopředseda (tel.: 603251916) a Ing. Jiřina Pavelková, koordinátor projektu

Více informací:

www.pro-bio.cz

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Nemocniční 53

787 01 Šumperk

tel./fax: 583 216 609

PR propagace

Ing. Vladimíra Červená

vladimira.cervena@pro-bio.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí