zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tepelná čerpadla a DPH: logika i ekologie vyčerpány

08.03.2006
Energie
Tepelná čerpadla a DPH: logika i ekologie vyčerpány
Jak levně a přitom ekologicky vytápět dům? Pomocí tepelného čerpadla.

Podmínky pro jeho pořízení jsou však kvůli naší vládě neradostné. Dostat dotaci je čím dál těžší a sen o přeřazení do snížené sazby DPH, kde najdete kotle na spalování téměř čehokoli, zůstane jen snem. Snaha provést logickou nápravu byla, ministr financí ji však smetl se stolu.

"Tepelné čerpadlo je zařízení, které se používá k ohřevu či předehřevu topné vody, k ohřevu vody v bazénu, k přípravě teplé vody, k teplovzdušnému vytápění a tak dále," najdete vysvětlení na webu Asociace pro využití tepelných čerpadel.
Čerpadla umožňují odnímat teplo z okolního prostředí, a to z vody, vzduchu nebo ze země, a převádět jej na vyšší teplotu pomocí dodané elektrické energie. Výsledkem je získání 3 až 4 kWh tepelné energie z 1 kWh elektřiny. Pro více informací se podívejte do sloupku.

Tepelné čerpadlo je dobrou investicí

Tepelná čerpadla jsou tedy ekologickým a levným zdrojem energie, náročné pro vaše peněženky však bude jejich pořízení. Včetně montáže a daně z přidané hodnoty (DPH) za ně dáte přibližně od 200 do 400 tisíc Kč. Tato počáteční investice se však brzy vrátí v ušetřených nákladech na vytápění. Donedávna jste měli šanci získat dotaci, o tom se však více dočtete dále.

Zdroje tepla:
okolní vzduch – vzduch vně domu, výkon tepelného čerpadla je závislý na teplotě okolního vzduchu,
odpadní teplo – vnitřní vzduch domu,
půda – teplo se odebírá pomocí kolektorů,
povrchová voda,
odpadní voda,
hlubinné vrty – suché nebo zvodnělé vrty,
dvě studny – z jedné studny je čerpána voda, která je zdrojem tepla, po předání tepla se ochlazená voda vpouští do vratné (vsakovací) studny,
geotermální prameny – využití pramenů teplé podzemní vody.
Typ tepelného čerpadla byste tedy měli volit s ohledem na specifické podmínky ve vašem okolí. Podle využití výše uvedených zdrojů (tedy podle toho, který zdroj přírody ochlazujete, nebo ohříváte) je dělíme na:

země – voda,
vzduch – voda,
voda – voda,
vzduch – vzduch.
Zdroj dat: Asociace pro využití tepelných čerpadel

Vyjdeme z příkladu v článku Vytápíte elektřinou? Připravte peněženky na trojnásobné zvýšení cen, kdy pro vytápění v rodinném domku používáte elektrický přímotop s roční spotřebou zhruba 30 tisíc kWh, což odpovídá přibližně 50 tisícům Kč. Používáte-li zemní plyn, dáte za něj ročně při spotřebě 3 400 m3 zhruba 36 tisíc Kč. S tepelným čerpadlem byste ročně protopili přibližně 9 500 kWh za 18 000 Kč. Roční úspora tedy 32 000 Kč u elektřiny a 18 000 Kč u plynu (více v tabulce).

Zaokrouhlené náklady na roční vytápění odpovídající spotřebě 30 tisíc kWh podle kalkulačky tzb-info
Druh vytápění Roční náklady v Kč
Zemní plyn 36 000
Elektrický přímotop 50 000
Hnědé uhlí 19 700
Dřevo 8 700
Tepelné čerpadlo 18 000
Zdroj dat: www.tzb-info.cz

Toto se však týká cen platných pro rok 2006, není tajemstvím, že naše ceny jsou stále ještě pod úrovní cen světových a že se budou zvyšovat. Navíc ceny zemního plynu pravděpodobně porostou rychleji než ceny elektřiny. Pokud bychom uvažovali 5% nárůst ceny zemního plynu každý rok, za 10 let byste protopili více než půl miliónu Kč. Cena elektrické energie poroste pochopitelně také, avšak vzhledem k její nízké spotřebě u čerpadla, bude její dopad spíše zanedbatelný.

Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby (4.A.):
 
Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla pro vytápění, případně v kombinaci s jiným zdrojem, pro fyzické osoby. Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto opatření nebudou součástí základu pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.
Zdroj dat: SFŽP
 
Na dotace zapomeňte...

Do konce března loňského roku jste mohli podat žádost o dotaci Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP), nyní je příjem žádostí pozastaven, o obnovení příjmu žádostí se bude jednat v září tohoto roku. Důvod pozastavení je prostý: nejsou peníze. "Alokace letošních prostředků na tyto programy ve výši 30 miliónů Kč byla překročena díky velkému počtu přijatých žádostí již v prvním čtvrtletí. Vzhledem k velkému převisu žádostí ve všech národních programech  a nutnosti spolufinancovat žádosti předložené v rámci fondů EU, byl Státní fond životního prostředí ČR nucen příjem pozastavit k březnu 2005," najdete v tiskové zprávě SFŽP.
O dotaci jste mohli požádat pouze v případě, že jste tepelné čerpadlo již uvedli do provozu, ne však později než 9 měsíců od data uvedení do trvalého provozu. Vaše žádost může čekat na posouzení maximálně jeden rok, a pokud by byla vyřízena kladně, dostanete nejvýše 100 tisíc Kč. Pro rok 2005 však výše podpory nepřesáhla 50 tisíc Kč. Kdo si pořídil dražší čerpadlo, získal více peněz, kdo levnější, měl peněz méně, poměr podpory vůči nákladům však nedosáhl v průměru ani 14 %. (Z kladně vyřízených žádostí o dotaci činily celkové náklady na realizaci 27 662 520 Kč, dotace byly poskytnuty v celkové výši  3 761 100 Kč, procento podpory tedy 13,6.) Dotační podmínky jsou navíc velice přísné, více se o nich dozvíte na stránkách SFŽP. Kdo mohl požádat o podporu se podívejte do sloupku.

Navíc se zároveň s pozastavením dotací zvýšily i ceny elektrické energie pro tepelná čerpadla. Pokud jste si pořídili čerpadlo do 31. března 2005, platí pro vás nižší sazby než pro ty z vás, kteří si jej pořídili či pořídí po tomto datu. Znatelný je především rozdíl v cenách za hlavní jistič, například pro jistič 3x25A budete platit buď 95,20 Kč (u ČEZ do 31. 3. 2005), nebo 268,94 Kč (u ČEZ po 31. 3. 2005) měsíčně.

Tepelné čerpadlo samo dům vytopit nedokáže?
 
Moderní tepelné čerpadlo dokáže bez problému vytopit celý dům samo. Z důvodů ekonomických a technických se tepelná čerpadla obvykle nenavrhují na plný výkon, ale někde v rozmezí od 60 do 80 % potřebného výkonu. Zbytek energie pro vytápění dodá jiný zdroj tepla, nejčastěji elektrokotel. Pořízení menšího tepelného čerpadla je totiž levnější a zvýšení spotřeby elektřiny je velice malé. Navíc moderní tepelná čerpadla dokáží ohřát vodu až na 65 °C, takže není problém vytápět prakticky jakýkoliv dům.
Zdroj dat: Tepelná čerpadla IVT
 
... na nižší DPH také

Peníze na tepelná čerpadla tedy vláda nemá. Ovšem peníze z tepelných čerpadel už ano, a to v podobě 19% sazby DPH. Pořízení čerpadla včetně montáže totiž spadá do základní sazby DPH, ovšem pořízení kotle na spalování téměř čehokoli už ale spadá do snížené 5% sazby DPH. Podporovat neekologické vytápění zřejmě naší vládě a především ministru financí Bohuslavu Sobotkovi nepřipadá přinejmenším nelogické.
Podle předsedy Asociace pro využití tepelných čerpadel Josefa Slováčka byla snaha o to, aby se DPH řídila typem zařízení, a tepelná čerpadla by tedy spadla do snížené sazby, avšak ministr financí jí udělal přítrž. Kdyby však došlo na lámání chleba a případ by se dostal před soud, Sobotka by podle Slováčka vítězem nebyl. Soud se však neplánuje.

"Se snížením sazby DPH u tepelných čerpadel při dodání jako zboží z 19 % na 5 % se neuvažuje, protože v podle přílohy H k 6. Směrnici, která upravuje systém DPH v členských státech EU, nelze u tohoto zboží sníženou sazbu DPH uplatnit," upozorňuje ředitelka odboru nepřímých daní MF Petra Pospíšilová. 

Ministerstvo financí v tomto případě nerozlišuje sazbu DPH podle typu zařízení, ale má na to podle nich jednodušší kritérium. Pokud je zařízení vně domu, uplatní se na něj základní sazba DPH, pokud je uvnitř domu, uplatní se sazba snížená. Těžko si asi dokážete představit tepelné čerpadlo, které by bylo součástí vašeho domu. Ale takový kotel, ve kterém můžete topit všemožnými odpadky, už se tam určitě vejde. Sníženou sazbu můžete uplatnit jen u těch zařízení, která se montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují jako součást domu. "Tato úprava je v souladu s přechodnou výjimkou na bytovou výstavbu vyjednanou pro ČR v Přístupové smlouvě," vysvětluje Jaroslav Růžek z oddělení komunikace ministerstva financí.

Autor: Dana Chytilová
www.finance.cz

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí