zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jednání Rady EU pro životní prostředí dne 9. března

08.03.2006
Obecné
Jednání Rady EU pro životní prostředí dne 9. března
Dne 9. března 2006 se v Bruselu uskuteční jednání Rady Evropské unie pro životní prostředí.
Na programu jednání ministrů životního prostředí je zařazena Strategie zaměřená na znečištění ovzduší a s ní tématicky související návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se znečištění ovzduší emisemi z motorových vozidel (Euro 5). Dále se bude projednávat problematika geneticky modifikovaných organismů, návrhy závěrů Rady v rámci přípravy na osmé řádné zasedání Konference smluvních stran (COP 8) Úmluvy o biologické rozmanitosti a na třetí zasedání smluvních stran Kartagenského protokolu o biologické bezpečnosti, které se uskuteční v březnu v brazilské Curitibě. Dalšími body programu zasedání jsou zpráva o pokroku při přijímání protipovodňových opatření (návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik), diskuze o následném vývoji mezinárodní spolupráce v oblasti změny klimatu, respektive o snižování emisí skleníkových plynů a debata o budoucích závazcích v tzv. post-kjótském období (po roce 2012), která byla zahájena na 11. Konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN v Montrealu, v prosinci 2005. Mezi další projednávané body patří druhé setkání smluvních stran Stockholmské úmluvy o persistentních organických znečišťujících látkách (POP´s), příprava jarního zasedání Rady a zhodnocení dosavadní Strategie udržitelného rozvoje. V neposlední řadě se povede politická rozprava o Strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci, s níž souvisí rámcová směrnice o odpadech.
V rámci bodů různé budou ministři informováni například o činnosti navazující na sdělení Komise o akčním plánu pro biomasu a Strategii EU pro biopaliva, evropské činnosti v případě nedostatku vody a v období sucha, využívání biologicky rozložitelného odpadu a o výstupech z první mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami (Dubaj, 4.-6. 2. 2006).
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí