zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Greenpeace k návrhu energetické politiky EU: více obnovitelných zdrojů a méně znečištění

09.03.2006
Energie
Greenpeace k návrhu energetické politiky EU: více obnovitelných zdrojů a méně znečištění
Dnešní návrh Evropské komise nevybočuje z vyjetých kolejí velkých, centralizovaných a znečišťujících zdrojů energie. Postrádá závazné cíle v rozvoji obnovitelných zdrojů a snižování energetické náročnosti. V oblasti ochrany klimatu neříká, o kolik bude třeba snížit emise, a sází na krajně problematické technologie zachycování uhlíku ze spalin a jeho ukládání.

/středa 8. března 2006/ Evropská komise plánuje během dneška zveřejnit dokument nazvaný „Bezpečná, konkurenceschopná a udržitelná energie pro Evropu“ ("Secure, Competitive and Sustainable Energy for Europe") s cílem odstartovat diskusi o společné energetické koncepci v rámci Evropské unie. Ta by měla vyvrcholit příští jaro přijetím některých závazných opatření v oblasti energetiky.

Mahi Sideridou, která v Bruselu řídí evropský program Greenpeace zaměřený na klima a energetiku, navrženému dokumentu vytýká, že nevybočuje z dosavadního statutu quo. Komise se vyhýbá zásadním otázkám ohledně budoucí podoby evropské energetiky: například zda je rozumné konzervovat model založený na velkých centralizovaných zdrojích, ať už fosilních nebo jaderných; jak odbourat přímé i nepřímé miliardové dotace zvýhodňující tento typ elektráren; nebo jak zajistit rozmach obnovitelných zdrojů a snížit energetickou náročnost. Chybí také mechanismy, které by zajistily soulad energetických politik s emisními cíli pro ochranu klimatu.

Podle ní je velkou chybou, že komise v dokumentu nenavrhuje dlouhodobé závazné cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie, ačkoliv právě tento mechanismus patří mezi účinné páky na to, aby se věci hýbaly kupředu. Greenpeace proto navrhuje stanovit jako cíl pro rok 2020 minimálně čtvrtinový podíl obnovitelných zdrojů na krytí primární spotřeby energie.

Podobně je nutné ukotvit závazné cíle i v oblasti energetické efektivity. Například Evropskou komisí vloni publikovaná koncepce energetické efektivity uvádí, že do roku 2020 by bylo možné úsporami snížit spotřebu energie členských zemí EU o 20 %. To by přineslo roční úspory ve výši 60 miliard Euro a vytvořilo milion nových pracovních příležitostí, zvýšilo konkurenceschopnost a povzbudilo technologický rozvoj evropského hospodářství.

Návrh Evropské komise sice hovoří o klimatických změnách, ale neříká, jak se současné i budoucí závazky ke snížení skleníkových emisí promítnou do energetických koncepcí. Evropští politici se v loňském roce na mezinárodních jednáních zasazovali o přijetí takového stropu v emisích CO2, který by zajistil, aby se průměrná globální teplota nezvýšila o více než dva stupně Celsia. To by prakticky znamenalo snížit tyto emise o 30 % do roku 2020 a následně až o 80 % do roku 2050. Ani tyto cíle však dosud nejsou oficiálně konkretizovány. V oblasti ochrany klimatu komise ještě ke všemu sází na zachytávání uhlíku ze spalin a na jeho zpětné ukládání, což je nevyzkoušená technologie doprovázená mnoha nejistotami a rizikem nekontrolovaného úniku uhlíku do atmosféry.

Greenpeace nabízí Evropě skutečně alternativní scénář energetické koncepce (viz http://eu.greenpeace.org/downloads/energy/EU25scenario2050.pdf), který byl zpracován v roce 2005 . Ukazuje, že pětadvacet zemí EU může i bez jaderných elektráren snížit emise CO2 o 30 % do roku 2020 a o 75 % do roku 2050.

Jan Beránek

WISE Brno
Chytalky 24, 594 55 Dolni Loucky, Czech Republic
tel./fax 420-604-207305
email: jan.beranek@wisebrno.cz
http://www.wisebrno.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí