zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Bruselu o odpadech a geneticky modifikovaných organismech

10.03.2006
Odpady
GMO
V Bruselu o odpadech  a geneticky modifikovaných organismech

„Obávám se, že by návrh nové evropské směrnice stávající podobě mohl vést k většímu dovozu odpadů do České republiky. Německý spolkový ministr životního prostředí Siegmar Gabriel mi přislíbil, že v nejbližších dnech projedná se zemským ministrem Saska-Anhaltska konkrétní kauzy vracení nelegálně dovezených odpadů z našeho území. Zároveň uznal, že hlavní odpovědnost za nelegální dovozy odpadů leží na německé straně a přislíbil, že Německo bude podporovat návrh, aby se komunální odpad zpracovával tam, kde vznikl,“ hodnotí jednání Rady EU ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Při diskusi o  návrhu směrnice o odpadech [1] Česká republika :

o       zdůrazňuje potřebu zachování stávající hierarchie odpadů, která upřednostňuje recyklaci odpadu před jeho spalováním či skládkováním;

o       vyjadřuje podporu zachování stávající definice energetického využití určenou jasnými kritérii stanovenými Evropským soudním dvorem; návrh nové definice by posílil možnost legálních a potenciálně i ilegálních dovozů odpadů do ČR (mj. do spaloven)

o       navrhuje rozšíření aplikace principů blízkosti (proximity) a soběstačnosti (self-sufficiency) na využívání směsného komunálního odpadu

o       ilustruje možné problémy návrhu směrnice na současných ilegálních dovozech odpadů z Německa do ČR

o       podporuje zachování stávajících standardů environmentální legislativy ES

o       podmiňuje souhlas ČR s návrhem směrnice zapracováním  svých připomínek

Při jednání se Siegmarem Gabrielem, spolkovým ministrem pro ŽP SRN

·        ministr Gabriel:

o       vyjádřil plné pochopení pro problémy v ČR a nabídl veškerou podporu, která je v jeho možnostech

o       přislíbil jednat v příštích dnech se zemským ministrem spolkové země Sasko-Anhaltsko o konkrétních kauzách vracení odpadů z ČR a následně o výsledcích informovat českého ministra

o       informoval, že byly zvýšeny kontroly přepravců na území SRN

o       uznal, že hlavní odpovědnost za ilegální dovozy odpadů z Německa do ČR leží na německé straně

o       vyjádřil podporu SRN českému návrhu na rozšíření aplikace principu blízkosti a soběstačnosti na dovozy směsného komunálního odpadu

·        ministr Ambrozek požádal ministra Gabriela:

o       o zvýšení kontrol výstupů z třídících linek na separovaný odpad v SRN

o       o podporu spolkového ministerstva při jednáních s příslušnými úřady v SRN v jednáních o konkrétních kauzách vracení odpadů do SRN

o       o součinnost při vracení kamiónů s nelegálně dovezeným odpadem zpět do SRN

·        oba ministři se dohodli na diskusi nad sladěním pozic ČR a SRN k nové směrnici  tak, aby nerozšiřovala možnosti dovozů odpadů do ČR a dalších zemí a budou  hledat společné cesty pro zapracování moderních způsobů nakládání s odpady (např. německý systém mechanicko-biologické úpravy odpadů) do jejího návrhu

Při diskusi o geneticky modifikovaných organismech ministr Ambrozek:

·        zdůraznil potřebu řádného odůvodnění všech rozhodnutí vydávaných Radou EU nebo Evropskou komisí a vypořádání všech vznesených námitek

·        podpořil přijetí jednotné metodiky EU jak pro studie toxicity, tak pro provádění polních pokusů

·        podpořil, aby byly při rozhodování zohledňovány názory veřejnosti a aby bylo transparentní

Poznámky:

[1] Dnešní diskuse byla úvodní, přijetí závěrů Rady se předpokládá na Radě v červnu, do té doby budou probíhat expertní jednání, kde bude Česká republika aktivně vystupovat a hájit pozice.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí