Ukázka SIOPORUCo je Siopor? - Je porézní (95%) minerální materiál, kuličkového tvaru, výlučně přírodního původu na bázi určitého druhu křemičitanového písku. Je vyroben tepelným způsobem – metodou expanze. Má výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti, je prodyšný a nehořlavý. Jedná se o ekologicky čistý materiál. Neobsahuje azbest, ani žádné jiné zdraví nebezpečné látky. Ve stavebnictví se jeví používání SIOPORU jako tepelně izolačního násypového a zásypového materiálu, či jako plnivo do malt a betonu.

Výroba materiálu SIOPOR je energeticky nenáročná (je použita teplota do 300°C). Neobsahuje chemické přísady, ani žádné jiné zdraví nebezpečné látky (azbest apod.). Ve stavebnictví je100%-ne recyklovatelný. Na životné prostředí nepůsobí negativně, má na přírodu vliv jako neutrální křemičitý písek. V případe požáru, absorbuje velké množství tepla, přičemž se mění na sklokeramiku, nedochází přitom k vylučování žádných škodlivých látek. Jako přírodní minerální materiál má dlouhou životnost.

Zasypání prostoru mezi podlahou SIOPOREMHlavní výhody SIOPORU:

  • Nízká tepelná vodivost od 0,043 W.m-1.K-1 (nezáleží na vlhkosti materiálu).

  • velmi lehký (od 60 kg.m-3)

  • Velmi dobrá zvuková izolace

  • Dostatečná pevnost a nosnost

  • Vynikající propustnost vodních par

  • Výborná schopnost vysušení

  • Nehořlavost (třída hořlavosti A) a vysoký teplotní rozsah použitelnosti (do 700°C)

  • Není toxický, neobsahuje chemické přísady a je100 % recyklovatelný

  • Dlouhá životnost: SIOPORU (v suchém stavu min. 50 let záruky), SIOPOR – Betonu (SIOPOR cement voda) srovnatelná s životnosti cementu.

Zasypání dutin v tvarovkách SioporemVyužití SIOPORU:

- jako tepelně izolační zásypový materiál je výborně použitelný k zateplení střech, stropu, a podlah. Tloušťka vrstvy se dimenzuje dle žádaného tepelného odporu (např.. zásyp tloušťky 10 cm má R=2,32 m.K.W-1, při hmotnosti max. 8 kg.m-2).

- využití při výrobě velmi lehkých prodyšných betonu (M od 200 kg.m-3), s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi.

- na výrobu Malty a omítky. Směsi jsou lehčí, mají lepší parametry zpracovatelnosti a nanášení.

- jako tepelně izolační plnivo do dutých stavebních prefabrikátu (cihly, stropní vložky, …).

Zdroj: www.nagara.cz,