zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ad: Spalovna naráží na Mydlovarské obyvatele

27.03.2006
Odpady
Ad: Spalovna naráží na Mydlovarské obyvatele

Dovoluji si tímto reagovat na článek, otištěný v Českobudějovických listech (čtvrtek 16. března), a týkající se problému spalovny v Mydlovarech. Mámli být spravedlivá, k této reakci mě vede jak vyjádření tiskového mluvčího společnosti E.ON, tak i diskuse v pořadu Otázky Václava Moravce Speciál, která proběhla v sále Kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích, konkrétně vyjádření k problému spalovny v Mydlovarech, které pronesl pan Vojtěch Filip (KSČM).

Čtenář či divák by totiž na základě obou zmiňovaných výroků mohl snadno dojít k názoru, že investor se pokouší zhodnotit svůj majetek a řešení celého problému má v rukou zastupitelstvo obce Mydlovary, které, nebudeli chtít, spalovna v Mydlovarech nebude. Prvnímu tvrzení můžeme přiznat pravdu alespoň částečnou, druhé je, bohužel, nesmyslné a alibistické od začátku až do konce.

Pokud jde o zhodnocení majetku společnosti E.ON, k tomu výstavbou spalovny nepochybně dojde, zejména v případě, budeli rozhodnutím dotčených orgánů postavena pro požadovanou kapacitu 100 000 tun odpadu ročně. Pro kapacitu, která značně převyšuje potřeby Jihočeského kraje, který by měl být regionem vzniku odpadu, zvláště pokud bude naplněna ta část vyhlášky Jihočeského kraje o odpadovém hospodářství, která řeší třídění odpadů, množství recyklovaného odpadu, dostupnost sběrných nádob na tříděný odpad a podobně.

Zcela nový pohled na zhodnocení areálu bývalé elektrárny se nám ovšem otevře, dámeli si, při troše fantazie, do souvislosti právě probíhající jednání o změně evropské směrnice, upravující přeshraniční dopravu odpadu v rámci Evropského společenství, změnu statutu spaloven v "zařízení pro energetické využití odpadu", kterou následně provází i posuzování dováženého odpadu nikoliv k jeho likvidaci, ale k jeho energetickému využití ve spalovnách, čímž dochází k významnému prolomení zmiňované směrnice ES. Uvolňuje se dovoz odpadu pro jeho pálení, pardon, energetické využití, v rámci Evropské unie a, logicky, i trh s odpady, který se tímto otvírá, zdaleka nepředstavuje pouze jihočeský region. Vezmemeli v úvahu, že se jedná o lokalitu v blízkosti hranic, myslím, že o zhodnocení bývalého zařízení teplárny nemůže být pochyb.

Nakolik bere společnost E.ON v potaz i názory místních obyvatel, nemohu posoudit, naposledy jsem se se zástupci investora setkala při jednání podle zákona o integrované prevenci, obec Mydlovary od té doby iniciovala dva rozhlasové pořady o mydlovarském problému, v prvním se tiskový mluvčí investora nechtěl vyjadřovat a druhého se, bohužel, zástupce společnosti nezúčastnil.

K výroku pana Vojtěcha Filipa bych ráda dodala, že nic by nás nepotěšilo víc než fakt, že by v celém povolovacím procesu mělo rozhodující hlas zastupitelstvo obce Mydlovary. Celý proces trvá více než deset let a nebylo v rámci něho řízení, ke kterému by obec Mydlovary nepodala odvolání, nezdůraznila již stávající špatný stav životního prostředí a svůj nesouhlas s výstavbou spalovny. A proces stále pokračuje dál. Chybí už jen stavební řízení. Ve kterém stadiu měl pan Filip na mysli, že by mělo obecní zastupitelstvo možnost projekt zamítnout? Tato možnost totiž, fakticky vzato, neexistuje ani teoreticky, zvlášť ve sporu mezi obcí čítající tři sta obyvatel a společností E.ON.

PS.: ruku na srdce, peníze v této zemi ještě stále nesmrdí, a odpad bude cítit jen v Mydlovarech, tak jaké těžké spaní!

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí