zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Znečistenie vôd stagnuje najmä kvôli fosforečnanom a dusičnanom

31.03.2006
Voda
Znečistenie vôd stagnuje najmä kvôli fosforečnanom a dusičnanom

Občianske združenie Tatry v spolupráci so skupinami aktivistov zo základných a stredných škôl realizuje od roku 2001 monitoring vodných tokov severného Slovenska.

Monitoring vodných tokov je príkladom projektového vyučovania, ktoré má z hľadiska získavania zručností  a vedomostí oveľa väčší dopad na študentov, než klasické školské memorovanie poznatkov, často odtrhnutých od reálneho života.  

Občiansky monitoring vodných tokov  alebo program „Starám sa o svoju rieku“ je zapojenie dobrovoľných miestnych skupín, tvorených predovšetkým školskou mládežou, do pravidelného sledovania a vyhodnocovania rôznych ukazovateľov čistoty vodných tokov, sledovanie okolitej fauny a flóry a výskytu čiernych skládok, ako aj iných zdrojov znečistenia.

Skupiny realizujú od marca do novembra príslušného roku 12 odberov  a chemických analýz. V roku 2005 bolo do monitoringu zapojených 6  mládežníckych skupín na 6 tokoch: skupina zo ZŠ Letnej v Poprade  (rieka Poprad) skupina zo ZŠ v Liptovskej Tepličke (rieka Čierny Váh), skupina zo ZŠ Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves (rieka Hornád), skupina z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (rieka Orava),  skupina z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku  (rieka Poprad) a skupina zo Združenej strednej školy v Bardejove (rieka Topľa).

Celkové znečistenie sledovaných vodných tokov oproti predchádzajúcemu monitorovaciemu obdobiu stagnovalo na veľmi vysokej úrovni znečistenia. Znečistenie bolo spôsobované predovšetkým fosforečnanmi a dusitanmi.  

Monitoring vodných tokov je súčasťou aktivít kampane Toky nie sú stoky! zameranej na občiansky aktivizmus a občiansku zodpovednosť voči miestnym vodným tokom a vodným zdrojom, a to vďaka finančnej podpore Regionálneho environmentálneho centra pre krajiny strednej a východnej Európy z prostriedkov Rozvojového programu spojených národov (UNDP) a Global  Environment Facility (GEF) v rámci Dunajského národného grantového programu a Nadácie Ekopolis.

Ďalší monitorovací cyklus začal 22. marca 2006.

www.changenet.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí