zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se chystá v dubnu 2006 na SEVERu

05.04.2006
Obecné
Co se chystá v dubnu 2006 na SEVERu
= Středisku ekologické výchovy SEVER (přehled aktualit)

Česká republika:

· V Pardubickém a Královéhradeckém kraji pokračuje realizace projektu „KAPKA21“, který přinese 17,8 milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek.. Projekt potrvá 2 roky a jeho realizátorem projektu je středisko SEVER ve spolupráci s 10 dalšími partnery – oběma kraji, Ekocentrem Paleta, ČSOP Křižánky, Správou KRNAP, Univerzitou Hradec Králové, RRA Pardubického kraje, SSEV Pavučina, STEP a Nadací Partnerství. Na obdobném projektu pod názvem  „Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ se SEVER podílí od března i v Ústeckém kraji(viz dále).
 
· Dne 28.4. budou vyhlášeny výsledky grantového řízení projektu Škola pro udržitelný život. Jde o společný grantový a asistenční program, jehož spoluvyhlašovateli jsou již třetím rokem Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER. Program  probíhá na školách v Královéhradeckém,  Pardubickém  a Středočeském kraji (okr.Kolín, Nymburk, Kutná Hora) a připravuje se i na jižní Moravě. Cílem programu je udržitelný rozvoj a zlepšení prostředí v obcích a podpora komunitní práce. V loňském ročníku bylo z téměř 60 projektů vybráno 19, na něž školy ve 3 krajích získaly  třičtvrtě miliónu Kč. Letos projevilo o projekt předběžně zájem cca 100 škol, které do 18.4.předloží svéprojekty. Na mezinárodní úrovni je program realizován ve spolupráci s organizací Groundworks z Velké Británie a Fundacija Partnerstvo dla Środowiska z Polska. Mezinárodní spolupráce je podporována Evropskou unií z programu INTERREG. Podrobnější informace na www.sever.ekologickavychova.cz a www.ssd-cap.org.

· Středisko ekologické výchovy SEVER je pořadatelem jednoho z pěti běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty), které SSEV Pavučina připravilo ve spolupráci s členskými středisky v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO. Specializační studium zajišťované SEVERem proběhne na území Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Ústeckého kraje od srpna 2006 do srpna 2007. Přihlásit se mohou do 20.4. zájemci z úplných základních a středních škol, případně školských zařízení z celé ČR mimo území Prahy. Studium v rozsahu 250 vyučovacích hodin je hrazeno z Evropských sociálních fondů a akreditováno MŠMT. Po úspěšném absolvování získá každý účastník osvědčení a odměnu 5 000,-.

· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijedou žáci ze ZŠ Broumov (3.-7.4.) a (24.-28.4.).

Královéhradecký kraj:
· V kraji probíhá od  1.1.2006 realizace projektu „KAPKA21“, který přinese několik milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek (viz výše).
· 28.4.. budou vyhlášeny výsledky grantového řízení projektu Škola pro udržitelný život. (viz výše).
· 5.4. proběhne v prostorách KÚ v Hradci Králové schůzka organizací zabývajících se životnímprostředím ke Strategiikraje a náivazně schůzka Poradního sboru EVVO pro Královéhradecký kraj.
· 19.4. začne v Hradci Králové první  čtyřhodinový seminář v rámci  projektu  „Senioři a ekologie?-proč ne!“


Hradec Králové:

· Oslavy Dne Země začnou od 19.4. v Hradci Králové promítáním filmů s ekologickou tématikou.  Vyvrcholí 21.4. přednáškami pro školy i veřejnost a dalším zajímavým programem, který bude po celý den (do 16:00) probíhat v Šimkových sadech. Návštěvníci si budou moci vytvořit výrobek z přírodních materiálů, naučí se třídit odpad, procvičí tělo na lanových dráhách, vyzkouší si svoje znalosti o stromech na „Stromové stezce“ a v odpoledních hodinách se seznámí s vítězi soutěže a ankety „Nejkrásnější a nejsympatičtější strom města Hradce Králové pro rok 2006“.
· 23.4. proběhne již tradiční brigáda v Přírodní památce Na Plachtě, pořádaná Agrnturou ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s přírodovědným klubem Svižník a střediskem SEVER.
· Na tento měsíc je naplánováno 40 ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Krkonoše, Trutnovsko:

· Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově  
připravuje:
13.4.  „Zelený čtvrtek“ s velikonočními dílnami pro veřejnost
· 18.-23.4. - DEN ZEMĚ NA TRUTNOVSKU - Hlavní téma : Globální změny klimatu. Pořádá: Středisko ekologické výchovy SEVER, sdružení pro ekologickou výchovu  SEVERKA, Církev Československá husitská.      
Program:                                     19.-20.4. Promítání filmů s ekologickou tématikou pro školy
(8.00 – 13.30, Trutnov, aula Střední lesnické a Vyšší odborné školy lesnické)
 20.-21.4. Igelitiáda – úklid břehů řeky Úpy –
v úseku od Úpice po Horní Maršov
22.4. Staročeský jarmark  (14.00 – 17.00 v areálu bývalé fary v Horním Maršově)
21.4. Uzavření benefiční akce pro Vysoké Tatry – Jestřebí les
(17.00, Úpice)
23.4. Songová bohoslužba za doprovodu kapely HUSBAND
 (10.00,  hřbitovní kostel  v Horním Maršově)
                 
· Dne 20.4.v rámci Ekologického klubu učitelů Podkrkonoší - SEVERKA – proběhne další seminář na téma : Zajímavosti Krkonošského národního parku
· V pobytovém středisku v Horním Maršově proběhnou pobytové výukové programy
            (viz výše).
· Každý pátek Ekologický kroužek pro žáky prvního stupně ZŠ Horní Maršov a jeden pátek v měsíci pro druhý stupeň.
· Uskuteční se krátkodobé výukové programy pro mateřské školy.

· Připravujeme na květen: 13.5. koncert několika kapel v areálu fary v Horním Maršově (DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury)
· Připravujeme na červen: 17.6. hudebně divadelní festival Doteky v areálu fary v Horním Maršově

Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ekologickavychova.cz, www.sever.ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@ekologickavychova.cz

Ústecký kraj:
· V rámci projektu „ Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ proběhne několik pracovních setkání řešitelského týmu. V průběhu měsíce dubna vznikne harmonogram pravidelných seminářů pro pracovníky nových i stávajících ekocenter.
· Na středních školách v kraji proběhne 8 programů věnovaných problematice globálních problémů planety ( program „ Je jen jedna Země“) a trvale udržitelného způsobu života ( „ Fish Banks“).
· V aktuální nabídce na tento měsíc je ( kromě výše zmiňovaných) také program určený základním školám  – simulační hra „ Africká vesnice“.

Město Litoměřice:
· 19.4. se v prostorách SEVERu uskuteční cestopisná přednáška pro veřejnost  „ Mongolsko  - křížem krážem - očima turisty „.
· 20.4. pořádá SEVER již počtvrté Ekofilm pro základní a střední školy z Litoměřic a okolí. Jsou připraveny tři tematické bloky filmů a povídání ( zoologické zahrady pro a proti, drogy a drogová prevence, děti ze zemí „ třetího“ světa  ). Ekofilm proběhne na Základní škole Na Valech v Litoměřicích od 8 – 14 hodin.
· 21.4.  se na zeleném palouku za Domem kultury v Litoměřicích uskuteční akce pro mateřské školy z Litoměřic a okolí „ Pojďte s námi za zvířátky “. Dopoledne plné her a soutěží pro nejmenší, spojené se setkáním s živými zvířaty.
· 22.4. – Oslavy Dne Země pro veřejnost – tentokrát „ Procházka po Zemi“ – akce pro rodiče s dětmi  u NPP Bílé stráně. Cesta her a soutěží zaměřených na poznávání jarní přírody, divadelní představení pro děti, pečení buřtů a „ hadů“ apod. Akce začíná v 10 hodin u Pokratického rybníka.
· 22.4. – vyhlášení soutěže „Strom města Litoměřic 2006“. Již počtvrté hledáme nejsympatičtější strom ve městě – soutěž pro širokou veřejnost.
Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz, www.sever.ekologickavychova.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
8
2. 2018
8-10.2.2018 - Veletrh, výstava
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí