zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se událo v březnu 2006 na SEVERu

08.04.2006
Obecné
Co se událo v březnu 2006 na SEVERu

= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:

· V Pardubickém a Královéhradeckém kraji pokračuje realizace projektu „KAPKA21“, který přinese 17,8 milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek.. Projekt potrvá 2 roky a jeho realizátorem projektu je středisko SEVER ve spolupráci s 10 dalšími partnery – oběma kraji, Ekocentrem Paleta, ČSOP Křižánky, Správou KRNAP, Univerzitou Hradec Králové, RRA Pardubického kraje, SSEV Pavučina, STEP a Nadací Partnerství. Na obdobném projektu pod názvem  „Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ se SEVER podílí i v Ústeckém kraji, byl tento projekt  zahájen 1.3.2006. V rámci tohoto projektu proběhlo několik setkání zástupců rozšiřujících se a nově vzniklých ekocenter.

· Ve dnech 6.-9. března proběhly zahajovací instruktážní semináře pro školy, které se přihlásily do programu Škola pro udržitelný život. 6.9. v Pardubicích, 7. a 8.3. v Hradci Králové, 9.3. ve Velkém Oseku. Jde o společný grantový a asistenční program, jehož spoluvyhlašovateli jsou již třetím rokem Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER. Program  probíhá na školách v Královéhradeckém,  Pardubickém  a Středočeském kraji (okr.Kolín, Nymburk, Kutná Hora) a připravuje se i na jižní Moravě. Cílem programu je udržitelný rozvoj a zlepšení prostředí v obcích a podpora komunitní práce. V loňském ročníku bylo z téměř 60 projektů vybráno 19, na něž školy ve 3 krajích získaly  třičtvrtě miliónu Kč. Letos projevilo o projekt předběžně zájem cca 100 škol. Na mezinárodní úrovni je program realizován ve spolupráci s organizací Groundworks z Velké Británie a Fundacija Partnerstvo dla Środowiska z Polska. Podrobnější informace na www.sever.ekologickavychova.cz a www.ssd-cap.org.

· Byly vyhlášeny výsledky  projektu „Úspory energie ve škole“, jehož vyhlašovatelem je Nadace Partnerství a celostátním koordinátorem středisko  SEVER. Dne 24.3. proběhlo vyhlášení v Litoměřicích (Ústecký kraj) a dne 27.3. v Hradci Králové (Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj). Úspěšní řešitelé obdrželi finanční odměny ( využitelné pro energetická úsporná opatření na škole) a nejlepší postoupí do celostátního kola, které bude v květnu 06. SEVER koordinoval  projekt na 11 základních a středních školách Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje, v dalších krajích jej zajišťují Středisko pro vzdělávání v přírodě Chaloupky, Sdružení pro ekologickou výchovu Tereza a Vita Ostrava. 


· Středisko ekologické výchovy SEVER je pořadatelem jednoho z pěti běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty), které SSEV Pavučina připravilo ve spolupráci s členskými středisky v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO. Specializační studium zajišťované SEVERem proběhne na území Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Ústeckého kraje od srpna 2006 do srpna 2007. Přihlásit se mohou do 20.4. zájemci z úplných základních a středních škol, případně školských zařízení z celé ČR mimo území Prahy. Studium v rozsahu 250 vyučovacích hodin je hrazeno z Evropských sociálních fondů a akreditováno MŠMT. Po úspěšném absolvování získá každý účastník osvědčení a odměnu 5 000,-.

· Lektoři SEVERu vedli vzdělávací akce pro pracovníky středisek ekologické výchovy a pro učitele – seminář pro organizátory specializačního studia pro školní koordinátory ekologické výchovy na Pálavě (15.-17.3.), seminář pro učitele v Plzni (24.3.). Českou republiku budou prezentovali na Konferenci o vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve Vídni (13.-15.3.), s britskými partnery připravovali letní tábor v Jezerní oblasti v Anglii (17.-19.3.).
· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijeli žáci z Královéhradeckého a Libereckého kraje: ze ZŠ Nový Bydžov (6.-10.3.), ZŠ Kosmonosy (13.-17.3.), ZŠ Na Daliborce, Hořice (20.3.-24.3.), ZŠ Smiřice (27. -31.3.)

Královéhradecký kraj:
· V kraji probíhá od  1.1.2006 realizace projektu „KAPKA21“, který přinese několik milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek (viz výše).
· Ve dnech 6.-9.3. se uskutečnily instruktážní semináře k projektu Škola pro udržitelný život (viz výše).
· V rámci akcí  pro učitele proběhly v Hradci Králové semináře: 22.3. „Chléb náš vezdejší“ pro učitelky MŠ a 1.st.ZŠ. zaměřený na pochopení nejzákladnějších vztahů a souvislostí v ekosystémech na modelu statku z 1.pol. 19.stol.
· 29.3. „Zelený balíček“. Šlo o třetí seminář tohoto druhu -  po jeho absolvování obdržel každý pro svou školu multimediální učební pomůcku pro ekologickou výchovu na 2.stupni ZŠ a SŠ. V současnosti má již tuto pomůcku 80 škol KH kraje.
· Dne 27.3. bylo v Hradci Králové na setkání škol slavnostní vyhlášení výsledků  projektu „Úspory energie na školách“, který koordinuje SEVER (viz výše). První místo a postup do celostátního kola získala ZŠ Machov.
· 29.3. se v Hradci Králové  konal seminář pro učitele „Zelený balíček“. Šlo o třetí seminář tohoto druhu -  po jeho absolvování obdržel každý pro svou školu multimediální učební pomůcku pro ekologickou výchovu na 2.stupni ZŠ a SŠ. V současnosti má již tuto pomůcku 80 škol KH kraje.
· Vyšlo další číslo krajského bulletinu pro ekologickou výchovu EKOTON.

Hradec Králové:

· V sobotu 18.3. se opět sešli členové přírodovědného klubu SVIŽNÍK na akci „Volání jara“.  Děti navštívily skleník Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, absolvovaly  programu „Lidé celého světa“ a výlet do Novohradeckých lesů..
· V měsíci březnu proběhlo na pracovišti v Hradci Králové 32  ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Krkonoše, Trutnovsko:

· proběhla distribuce nového vydání publikace Rádce pro občany Trutnovska ve věcech životního prostředí
· Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově  
             připravil tyto akce:
· 4.3. - Masopust ve spolupráci s maršovskými hasiči ( výroba masek, průvod, karnevalem)
· 18.3. - Promítání fotografií a cestopisné povídání o Laosu a Vietnamu
· 24.3.- Koncert pěveckého souboru Collegium 419 ve starém kostele ve spolupráci s farností v Mladých Bukách, obcí Horní Maršov a Svazkem obcí Východní Krkonoše
· Dne 23.3. v rámci Ekologického klubu učitelů Podkrkonoší - SEVERKA – proběhla přednáška na téma: Krkonošské podzemí a důlní činnost.
· V pobytovém středisku v Horním Maršově proběhly pobytové výukové programy (viz výše)
· Každý pátek Ekologický kroužek pro žáky prvního stupně ZŠ Horní Maršov a jeden pátek v měsíci pro druhý stupeň
· Uskutečnily se 3 krátkodobé výukové programy pro mateřské školy v Trutnově (7., 28. a 30.3.)

Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@ekologickavychova.cz

Ústecký kraj:
· Dne 1.3. byl zahájen projekt „ Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“, který je financován z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek.(viz výše). V rámci tohoto projektu proběhlo několik setkání zástupců rozšiřujících se a nově vzniklých ekocenter v kraji .
· 24.3. byl slavnostně zakončen projekt „Úspory energie na školách“ (viz výše).Nejvyšší ocenění a finanční odměnu v hodnotě 20 000,- Kč získalo Gymnázium Roudnice nad Labem, které postupuje do celostátního kola.
· 29.3. proběhlo setkání poradního sboru EVVO v Ústeckém kraji v EC Šťovík v Teplicích.
· 30.3. proběhl v EC Šťovík v Teplicích seminář pro pedagogické pracovníky mateřských škol „Čtyři království“, který představil atraktivní náměty a metody  EV  využitelné ve výchově a vzdělávání  v mateřských školách.    

Město Litoměřice:
· Proběhlo celkem 23 programů pro mateřské, základní i střední školy.
· Dětské zastupitelstvo připravuje novou kampaň ve školách „ Prevence kouření na 1.a 2. stupni ZŠ“. V rámci příprav se uskutečnila beseda pro dětské zastupitele s Dr. P. Lebedovou z Pedagogicko -psychologické poradny na téma prevence sociálně patologických jevů.

Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
17
1. 2018
17-18.1.2018 - Seminář, školení
Praha
18
1. 2018
18.1.2018 - Konference
Praha
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí