zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny evropských metropolí očima architektů

12.04.2006
Obecné
Změny evropských metropolí očima architektů
V rámci evropského kola celosvětové soutěže Holcim Awards 2005, která vyhodnotila nejlepší stavební projekty v Evropě respektující myšlenku trvale udržitelného rozvoje, nás zaujala řada projektů.
Za všechny bychom chtěli přiblížit dva - návrh nového ICE terminálu ve Stuttgartu architekta Christopha Ingenhovena z Düsseldorfu (druhé místo, ocenění ve výši 50 tisíc amerických dolarů) a projekt s názvem Metropol Parasol - architektonicky přesvědčivou rekonstrukci téměř zpustlého centrálního tržiště v Seville berlínského architekta Jürgena Mayera a madridského stavebního inženýra Carlose Merina (třetí místo, ocenění ve výši 25 tisíc amerických dolarů).

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ STUTTGART

Velmi zajímavý a pokrokový projekt hlavního nádraží Stuttgart představuje inovativní pojetí rekultivace dlouho opomíjeného území, využívaného také pro městskou dopravní síť.

Ryze inženýrsky budovaná síť železniční dopravy v devatenáctém století vedla k navrhování mohutných staveb nádraží a hal nácestných a zejména čelních stanic. V rozvojových pásmech historických center končily tratě v místech, kde se v řadě velkých evropských měst staly překážkou jejich dalšího rozvoje.

Typickým příkladem je právě hlavní nádraží Stuttgart, dílo Paula Bonatze, situované do slepého údolí. Brání dnes dalšímu rozšíření úzkého území ve středu města. Typ čelní stanice navíc značně znesnadňuje připojení k současně budované vysokorychlostní celoevropské železniční síti. Návrh nové stanice má nejen vdechnout nový život do zástavby, budované v předešlých letech, ale při využití moderních prostředků má dokonce přinést cenný podnět k architektonickému pojetí nové generace železničních stanic.

Práce respektuje potřebnou disciplínu v architektuře a v technickém zpracování příkladně sdílí hlediska soudobého urbanizmu, ekologie, tvorby krajiny a ostatních významných požadavků soudobého stavebnictví. Pamatuje na sociální charakter sousedících objektů a zachování kulturních hodnot. Projekt demonstruje úspěšné využití přírodních zdrojů energie ke zvýšení pohody a funkce v infrastruktuře, přičemž pamatuje i na možnosti pozdějších programových změn. Dílo může sloužit i jako model pro ekonomickou obnovu dosavadních stavebních objektů. Přesvědčivě a esteticky citlivě propojuje přírodní a umělé objekty.

Společnost Deutsche Bahn plánuje připojení nové vysokorychlostní dráhy do tohoto města během příštích let uložením v podzemním tunelu v pravém úhlu k dosavadní trati. Projekt dostal název "Stuttgart 21" a předpokládá uložení nových kolejí i s nástupišti v prostoru přilehlého parku, asi 12 metrů pod úrovní stávající čelní stanice.

Monumentální a souvislá podzemní hala bude osvětlena denním světlem. Mimořádně zajímavá jsou k tomuto účelu vytvořená stavebně atraktivní a účelná "světelná oka". Souvislá forma betonové skořepiny představuje vysoce efektivní soustavu pro přenos výlučně tlakového zatížení. Použití pokrokových, vysoce kvalitních betonů a moderních druhů cementu dovoluje vytvoření trvale zatížených povrchových ploch při tloušťce střešního pláště v pouhé jedné setině rozpětí, což znamená velkou úsporu materiálu. Objekt se obejde bez dodávky energie - "stanice nulové energie" nevyžaduje žádné vytápění, chlazení nebo mechanické větrání.

Po výstavbě pomůže nová stanice vytvořit během 10 až 20 let ve Stuttgartu nové centrum, na místě staré trati vznikne nová městská čtvrť. Sousední zámecké zahrady se považují za "plíce města" a při dalším rozvoji bude tato parková plocha rozšířena od hrany jádra městského středu přes celou plochu podzemní stanice. "Světelná oka" vyčnívající nad úroveň zeleně připomenou návštěvníkům dopravní funkci podzemních prostorů. Historická budova a nová stanice přitom vhodně propojí staré a nové části města a cenný objekt starého nádraží si zachová významnou společenskou funkci. Je v blízkosti středu města a bude přebudován na společenské středisko s restauracemi a prodejnami. Přízemní plocha původní budovy poslouží ke komunikaci se všemi prostory podzemní stanice a pomůže k vhodnému začlenění historických staveb do nového projektu. Rozšířením zámeckého parku do zastřešení haly nové stanice dojde k jeho hladkému propojení s nejdůležitějším prostorem veřejné zeleně.

Vysokého světelného a tepelného komfortu se dosáhne téměř bez spotřeby primární energie. Při asi čtyřprocentním podílu průměrného denního osvětlení se vystačí s doplňkovými zdroji pouhých 2 až 9 W/m2. Přirozené větrání a systém odvětrání zabezpečí pohyb vzduchu na nástupištích v rozmezí 10 až 15 m/s při letní teplotě 20 až 22 °C a zimní 5 až 8 °C. Objem budov je minimální a opětovné využití dílů bednění při betonáži zaručí rychlou a efektivní výstavbu. Funkční požadavky na provoz stanice byly splněny modulárními a přemístitelnými prvky.

"DEŠTNÍK" ŠPANĚLSKÉ SEVILLY

Bronzová medaile byla v soutěži Holcim Awards 2005 přiřčena monumentální bohatě členěné stavbě, navržené k oživení Karnevalového náměstí v Seville. Vytváří zastřešení velké části náměstí v avantgardním zajímavém tvaru. Unikátní architektonický návrh připomíná strukturu houby, v některých částech například řadu hlaviček smržů. Tento zcela originální poutač nabídne také přístup do archeologické expozice muzea v podzemí a na vyhlídkovou terasu nahoře, poskytne místo pro prodejní stánky a prostor pro další obchodní a odpočivné aktivity, jako návštěvy barů a restaurací, s jejichž rozmístěním se počítá uvnitř jednotlivých pilířů i v prolukách mezi nimi. Nová stavba zaujme i turisty a návštěvníky, kteří bezesporu ocení nově vytvořené moderní a stavebně soudobé společenské středisko a pohled na město i blízké okolí z vyhlídkové terasy.

Pro vlastní provedení stavby se počítá s rozsáhlou prefabrikací prvků. Ekologické hledisko je zvýrazněno použitím řady recyklovaných materiálů, hlavně plastů. V kombinaci materiálů, zvolených převážně z místních a obnovitelných zdrojů, se uplatní struktura dřeva, polyuretanové nátěry a materiály podporující snadnou údržbu, jako samočisticí povlaky. Řada dalších typů povrchové úpravy je zvolena s ohledem na dlouhodobou odolnost proti povětrnosti. Stavba poskytující stín přitom živě připomíná stromy tradiční městské zeleně a začlení se tak i opticky do prostředí významného historického města.

Předpokládá se, že se náměstí stane vyhledávaným společenským centrem, připojeným mj. i na autobusovou dopravu. Dají se očekávat i častá pořádání akcí, jako vystoupení kulturních a folklorních souborů, konání politických shromáždění a uspořádání slavností nejen místních městských korporací, ale i využití tohoto atraktivního prostředí společenskými organizacemi z blízkého okolí. Nevšední podívanou poskytne obyvatelům města i návštěvníkům také velkoryse pojaté noční osvětlení. Pohoda prostředí bude ovlivněna převážně použitými materiály a stínem a bude dokonce doplněna v menším rozsahu nízkotlakou klimatizací. Globální efekt díla umístí Sevillu do rostoucí kategorie měst, při jejichž rozvoji se uplatňuje snaha o propojení historických a kulturních hodnot s živou současností. Pozoruhodný projekt se může směle zařadit do koncepce urbanizmu 21. století.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí