zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace povodňové služby Ministerstva životního prostředí o povodňové situaci 6.4.2006 15:00 hod.

07.04.2006
Voda
Informace povodňové služby Ministerstva životního prostředí o povodňové  situaci 6.4.2006  15:00 hod.

Aktuální informace, kritické situace a ohrožení

·        Vzhledem k vývoji hydrologické situace a zejména pak k závažným událostem
na rakouské straně (protržení hrází) bylo rozhodnuto o snížení odtoku z VD Nové Mlýny
na 330m3/s s tím, že pro odlehčení průtoku na řece Moravě na rakousko-slovenském pomezí pod soutokem řeky Dyje a Moravy bude okamžitě zvýšen průtok na nápustných objektech Týnec a Moravská Nová Ves až o 95 m3/s. Současně bude na řece Dyji prováděno odlehčení na jezu Pohansko do poldru Soutok, kde dojde k časovému oddálení kulminace průtoku.

·        Hladina Vltavy v Praze zvolna klesá, nebo je setrvalá v reakci na odtok z Vltavské kaskády. Nadále předpokládáme mírný pokles, nebo setrvalou tendenci. Dnes dopoledne byl (dle aktuálního internetového zpravodajství) pro Prahu příslušným povodňovým orgánem odvolán 2. SPA, ačkoliv průtok dosud setrvává nad hranicí 1000 m3/s.

·        V souvislosti s povodňovou situací probíhá mimořádný monitoring jakosti vody
na vybraných profilech v povodí Vltavy. Z dílčích výsledků vyplývá, že stanovené ukazatele se nacházejí v pásmu běžného kolísání a nikde nebyly zjištěny výsledky,
které by měly havarijní charakter. Podrobnější informace jsou k dispozici v úseku správy povodí státního podniku Povodí Vltavy.

·        Hladiny toků na většině sledovaných profilů vykazují pozvolné poklesy.  Během 24 hodin došlo na tocích ke snížení počtu III. SPA asi o 40 % (z 19 na 11).

·        Po celé ČR  probíhají obhlídky hrází a jejich sanace, odčerpávání vody, čištění studní
a další práce.

Shrnutí  informací

informace z krajských povodňových komisí

·        došlo ke snížení na I. SPA všude v Královehradeckém kraji

·        Celé dolní Labe (Mělník – Hřensko) je v pozvolném poklesu.
Stav v 11:00 Ústí n.L.: 833 cm, Mělník 653 cm, Louny 491 cm, vše 3. SPA.

·        Na všech rozhodujících sledovaných profilech řeky Morava ve Zlínském kraji
je zaznamenán trvalý pokles hladiny, mírný nárůst zaznamenán vlivem dešťových srážek na řece Bečva

·        Pokračuje klesající tendence hladin toků v Olomouckém kraji. Situace v kraji
je všeobecně stabilizována, ale objevily se problémy se zvýšenou úrovní podzemních vod.

·        V současné době není v Moravskoslezském kraji hlášeno dosažení III.SPA ani II.SPA

Srážky v průběhu včerejšího dne

Srážky v Beskydech v průběhu včerejšího dne dosáhly úhrnů do 25 mm, na ostatním území Moravy a Slezska a také v jižních Čechách do 15 mm, jinde pouze do 10 mm. Srážky byly
ve větší míře sněhové či smíšené a neovlivnily tak většinou klesající tendenci hladin v jednotlivých povodích.

Aktuální hydrologická situace

Situace v povodích se většinou dále stabilizuje. V průběhu noci došlo většinou k dalším poklesům vodních hladin, nebo setrvalým stavům. Srážky v průběhu včerejšího dne byly
ve vyšších polohách sněhové, nebo smíšené a tak se na tocích neprojevily. Toky v nižších polohách v reakci na déšť většinou pouze zastavily nebo zpomalily své poklesy.

Třetí SPA stále platí na Labi v úseku od Mělníka po Děčín. V jižních Čechách se stále udržuje na dolní Lužnici pod soutokem s Nežárkou. Na Ohři pod VD Nechranice se hladina kontrolovaně udržuje jen velmi těsně nad úrovní 3.SPA. Na toku Moravy trvá 3. SPA pouze ve Strážnici.

Situace v jednotlivých povodích  

Situace v povodí Vltavy:

III. SPA:             3

II. SPA            7

·        Hladiny toků na většině sledovaných profilů vykazují pozvolné poklesy. Hladiny vodních děl, na kterých je využit ochranný prostor, jsou také v poklesu.

·        Vltava v Chuchli má průtok v úrovni 1080 m3/s a zvolna klesá.

·        Na VD Orlík a Lipno je zcela vyprázdněn retenční prostor, zásobní prostor je na těchto VD naplněn z cca 90 %.

·        III. SPA přetrvává již jen na Nežárce a Lužnici, kde je pokles pozvolný a dotoky budou dlouhé.

·        Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.

Siiuace v povodí Ohře:

III. SPA: 1

Situace v povodí je stabilní, III. SPA pouze na odtoku z VD Nechranice, kde je stav setrvalý, průtok je zde kontrolován odtokem z vodního díla na úrovni okolo 220 m3/s.

Situace  v povodí  Labe:

III. SPA            3

II. SPA            2

Tok středního a dolního Labe nadále pozvolna klesal. Oproti kulminaci již hladina Labe v Ústí nad Labem poklesla o 58 cm, v Děčíně o 60 cm, v Mělníce o 88 cm a v Brandýse nad Labem o 117 cm.

Oproti předpokladu došlo k rychlejšímu poklesu hladiny Labe v Brandýse nad Labem
a aktuálně zde hladina již klesla pod úroveň 3. SPA. Rychlejší pokles je způsoben pravděpodobně ochlazením zpomalujícím odtok. Nadále však předpokládáme dlouhodobé udržení 3. SPA na dolním Labi v Ústí nad Labem. Pokles pod hranici 3. SPA zde nelze očekávat dříve než průtok Vltavy v Praze poklesne na hodnoty okolo 750 až 800 m3/s.

Vývoj  hydrologické situace:

V celém úseku Labe, i na všech ostatních vodních tocích ve správě Povodí Labe, státní podnik budou průtoky nadále zvolna klesat.

Předpoklad vývoje vodních stavů a průtoků  v Labi:

Brandýs n. L.                        dnes odpoledne                        387 cm                                    klesá

Mělník                        dnes odpoledne                        645 cm                                    klesá

Ústí n.L.                        zítra ráno                        780 cm                        2090 m3.s-1                                klesá

Děčín                        zítra dopoledne                        770 cm                        2190 m3.s-1                                klesá

Mimořádný monitoring jakosti vody:

V souvislosti s povodňovou situací na vodních tocích byl dne 27.3.2006 probíhá mimořádný monitoring jakosti vody. Výsledky mimořádného monitoringu jakosti vody jsou průběžně zveřejňovány na www.pla.cz v Informační zprávě o jakosti vody.

Situace v povodí Moravy:

III. SPA            4

II. SPA            10

Poklesy pokračují také v povodí Dyje. Nadále zde předpokládáme poklesovou tendenci. Na toku Dyje již platí nejvýše 2. SPA (Moravská Dyje v Janově, Dyje v Trávním Dvoře a v úseku pod Novými Mlýny).                   

Horní Morava nadále klesá, v Olomouci hladina oproti nejvyššímu stavu poklesla již o více než 120 cm.

V povodí Bečvy došlo k mírným vzestupům. Ty však vzhledem k tomu, že srážky i zde vypadávaly ve větší míře ve formě srážek smíšených nebo sněhových, nebyly tak výrazné.
Na dolním toku Bečvy v Dluhonicích se vzestup již zastavil a hladina nedosáhla žádného SPA. Na toku Moravy pod soutokem s Bečvou se tato srážková událost projevila pouze pozastavením poklesu v průběhu dnešního dopoledne.

Tok Moravy v úseku pod Bečvou po Spytihněv v průběhu včera odpoledne zrychlil svůj pokles, nyní je však hladina opět spíše setrvalá. Předpokládáme proto, že podobná tendence
se projeví i na dolním toku ve Strážnici. Hladina v Kroměříži oproti zaznamenanému maximu poklesla o téměř 180 cm, ve Strážnici pak o 30 cm.

Situace v povodí Odry:

Bez III. a II. SPA (pouze 1x I.SPA na Opavě v profilu Opava)

V povodí nebyly hlášeny žádné vážnější problémy.

Dlouhodobý výhled poklesu

·        Výhled vývoje průtoku Vltavy v Praze závisí na manipulaci na Vltavské kaskádě v souvislosti s nutným uvolněním části prostoru ve VD Orlík V následujících cca 10 až 14 dnech pravděpodobně nelze očekávat pokles průtoku v Praze pod 800 m3/s.

·        Na toku dolního Labe, Lužnice a Moravy lze celkově  očekávat dlouhodobé setrvání hladin na úrovni SPA. A vzhledem k nasycenosti povodí mohou případné srážky v následujících týdnech znamenat opětovné přechodné vzestupy.

·        Některé rozlivy však pravděpodobně ztratily spojení s tokem, což znemožní jejich samovolné prázdnění. V takových případech se voda v depresích může udržet i po poklesu hladin toků pod SPA.

Meteorologická situace:

Nad střední Evropou se bude udržovat oblast vyššího tlaku vzduchu. V neděli k nám postoupí z Německa zvlněná studená fronta. V řídícím proudění tlakové níže severně od Skotska k nám bude v příštím týdnu proudit chladný vzduch od severozápadu. 

Předpověď na pátek:

Polojasno, na severu přechodně až oblačno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty -1 až -5 st., nejvyšší denní teploty 8 až 12 st., v 1000 m na horách kolem 3 st.C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.             

Předpověď na sobotu:

Polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 1 až -3 st., nejvyšší denní teploty 12 až 16 st.C. Mírný jihozápadní vítr 3 až 6 m/s. 

Předpověď na neděli:

Zpočátku polojasno, postupně přibývání oblačnosti od jihozápadu s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 6 až 2 st., nejvyšší denní teploty 10 až 14 st.C. Slabý jihozápadní vítr 1 až 4 m/s. 

Předpověď na pondělí:

Zataženo až oblačno s deštěm, postupně od 800 m se sněžením. Nejnižší noční teploty 5 až 1 st., nejvyšší denní teploty 6 až 10 st.C. Mírný severozápadní vítr 3 až 6 m/s.   

Vyhlídka počasí od úterý do pátku:

Očekáváme proměnlivou oblačnost, občas přeháňky, zpočátku místy smíšené, na horách sněhové. Nejnižší noční teploty 6 až 1 st., při nočním vyjasnění slabý mráz, nejvyšší denní teploty 7 až 12 st.C. 

PREDPOKLADANE MNOZSTVI SRAZEK [MM] ZE DNE 06.04.2006 

============================== 

DEN/DATUM  HOD                CECHY            MORAVA A SLEZSKO 

===== ===== ===== ===== ===== 

                 Hory  Hory  Hory  CM.  OST. JESEN. BESK. OST. 

                 J,JZ   SZ   S,SV VRCH. UZEMI             UZEMI 

==== ===== ===== ===== ===== 

CT 06.04. 06-12   0    0-1   0-1    0     0    0-1   0-1   0-1 

          12-18   0    0-1   0-1   0-1    0    0-1   0-1   0-1 

          18-00   0     0     0     0     0     0     0     0 

          00-06   0     0     0     0     0     0     0     0 

           Suma   0    0-1   0-1   0-1    0    0-1   0-1   0-1 

===== ===== ===== ===== ===== 

PA 07.04. 06-18   0     0     0     0     0     0     0     0 

          18-06   0     0     0     0     0     0     0     0 

           Suma   0     0     0     0     0     0     0     0 

===== ===== ===== ===== ===== 

SO 08.04. 06-06      0 mm, na jihu 0-1 mm 

==== ===== ===== ===== ===== 

Informace z KPK

Praha

Stav k 12:00 h:

Vltava 1090 m3.s-1 I. SPA;

Berounka 219 cm/147 m3.s-1;

Sázava 312 cm/185 m3.s-1 II. SPA.

Žádné mimořádné události na OS KŠ HMP dosud hlášeny nebyly. V Praze na

Vltavě  I. SPA od 09,30 6.4.2006

Královéhradecký kraj

V Kraji již nejsou žádné SPA II. stupně. Jen 3 I. Průtoky ve vodních tocích v rámci kraje jsou dále na poklesu.  K mimořádným událostem doposud v rámci kraje nedošlo.

Ústecký kraj

Celé dolní Labe (Mělník – Hřensko) je v pozvolném poklesu.  Stav v 11:00 Ústí n.L.: 833 cm, Mělník 653 cm, Louny 491 cm, vše 3. SPA.

 Kulminace proběhla:                        v Mělníku 3.4.06 v 5.00 h :   732 cm

                        v Ústí n.L. 4.4.06 ve 2.00 h : 886 cm

Předpověď  počasí do konce týdne z pohledu vývoje poklesu hladin na dolním Labi
je poměrně příznivá. Pokud bude naplněna, bude pokles pokračovat. Snížení průtoku
na dolním Labi na úroveň maximální kapacity řečiště lze předběžně předpokládat až v první polovině příštího týdne a to za předpokladu příznivého vývoje počasí. Případný další vzestup nelze vyloučit. Postupné rušení dílčích uzavírek v Litoměřicích – ulice Jarošova, dnes v 8:00 bylo v Děčíně otevřeno Labské nábřeží.

Jihočeský kraj

Nebyly k dispozici aktuální informace.

Zlínský kraj

Rožnovská Bečva - Valašské Meziříčí             normální stav    155 cm             pokles

Vsetínská Bečva - Vsetín                         normální stav    226 cm            pokles

Morava Kroměříž                                             II. SPA            545cm             trvalý pokles

Morava Spytihněv                                             II. SPA             562 cm            trvalý pokles

Na všech rozhodujících sledovaných profilech řeky Morava ve Zlínském kraji je zaznamenáván trvalý pokles hladiny, mírný nárůst zaznamenám vlivem dešťových srážek na řece Bečva

Je prováděna příprava k odvolání vyhlášeného stavu nebezpečí ve správním obvodu ORP Uherské Hradiště.

Olomoucký kraj

Pokračuje klesající tendence hladin toků. Na řece Moravě byl snížen SPA na II.  Na řece Třebůvce, Sitce, Bystřici, Trusovickém potoce odvolán I. SPA. Situace v kraji je všeobecně stabilizována,  problémy se zvýšenou úrovní podzemních vod. Pokračují likvidační práce. I nadále jsou uzavřeny dílčí úseky silnic v kraji.

Jihomoravský kraj

Vzhledem k vývoji hydrologické situace a zejména pak k závažným událostem
na rakouské straně (protržení hrází) bylo rozhodnuto o snížení odtoku z VD Nové Mlýny
na 330m3/s s tím, že pro odlehčení průtoku na řece Moravě na rakousko-slovenském pomezí pod soutokem řeky Dyje a Moravy bude okamžitě zvýšen průtok na nápustných objektech Týnec a Moravská Nová Ves až o 95 m3/s. Současně bude na řece Dyji prováděno odlehčení na jezu Pohansko do poldru Soutok, kde dojde k časovému oddálení kulminace průtoku.

Vzhledem k požadavkům jednotlivých obcí s rozšířenou působností v oblastech se zatopeným územím bylo rozhodnuto, aby KHS ihned zajistila prostředky na likvidaci komářích larev
a systematicky prováděla monitoring těchto míst. Požadavky obcí na případnou aplikaci
je třeba uplatnit u KHS.

Vzhledem k potřebě urychleně zprovoznit silnici Hevlín-hraniční přechod, která byla porušena při přechodu záplavové vlny, bylo doporučeno opravit silnici v místech překopů snížením úrovně komunikace včetně přilehlé cyklistické stezky.

Středočeský kraj

Vážné události, které měly vliv na řešení krizové situace od posledního hlášení –  nenastaly;

Požadavky na síly a prostředky – nejsou;

Případné další požadavky k času situačního hlášení – nejsou;

Moravskoslezský kraj

V současné době není v MSK hlášeno dosažení III.SPA ani II.SPA (pouze jeden I.SPA - Opava). Vodní toky mají i po včerejších srážkách stále klesající tendenci,stav vodních nádrží a vodních toků je stabilizovaný  Obecně se dá říci, že činnost hasičů v kraji při likvidaci následků povodně ustala. V současné době se jedná pouze o jednotlivé - ojedinělé čerpání
a odklízení např.spadlých stromů z koryt.

Zpracoval: Ing. Levitus, Mgr. Loučímová

Schválil: RNDr. Jan Hodovský, ředitel odboru ochrany vod

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí