zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proč rušíme odpadovou vyhlášku

10.04.2006
Odpady
Proč rušíme odpadovou vyhlášku
Nárůst nelegálních dovozů německého odpadu právem znepokojil úředníky, politiky i veřejnost (Odpad má přes hranice opět snazší cestu, HN 4. dubna).
Už počátkem února, tedy ještě než se z dovozů stal mediální hit, jsem v této věci poprvé osobně intervenoval u německého ministra životního prostředí. Problém poté opakovaně projednávala vláda. Kromě balíku opatření připravených naším úřadem posuzovala také návrh ministra průmyslu Urbana na okamžitý zákaz dovozu veškerých odpadů, včetně vytříděných druhotných surovin.
Kvůli rozporu s evropskou legislativou a drtivým dopadům na český recyklační průmysl jej vláda odmítla. Uložila však podobný úkol mému úřadu. Naše vyhláška nařídila recyklačním firmám žádat o zvláštní povolení ke každému dovozu a vývozu některých druhů vytříděných odpadů k využití. I toto mírnější omezení však bylo podrobeno tvrdé kritice orgánů EU, navíc se ukázalo, že v praxi převažují spíše negativa. Pod tíhou těchto argumentů vláda souhlasila se zrušením vyhlášky.


Nebyl to jediný krok
Zdůrazňuji, že vyhláška byla jen jedním z mnoha kroků, které vláda ve vztahu k nelegálním dovozům odpadů přijala. Klíčovým opatřením je posílení kontrol celníků a policistů na hranicích, o jejichž výsledcích se můžeme přesvědčit v četných zprávách o zadržených či vrácených kamiónech.
Novela zákona o odpadech, která je nyní projednávána Senátem, obsahuje mimo jiné posílení kontrolních kompetencí policie a rozšíření sankcí a zvýšení jejich maximálních sazeb za nelegální dovozy odpadů. Vláda navíc dala mému resortu pověření koordinovat postup všech institucí, které se u nás touto problematikou zabývají.
Podpořila také mé úsilí vrátit nelegálně dovezený odpad zpět do Německa. Na základě mých intervencí v Německu byly posíleny i kontroly na tamní straně hranic. Vláda podpořila i mé zásadní výhrady k připravované evropské legislativě, která by mohla situaci s dovozy ještě zhoršit.


Nevýhody převážily...
Pokud jde o zmiňovanou vyhlášku, ukázalo se, že spíše než na nelegální dovozce odpadů dopadá na obchod s druhotnými surovinami.
Jelikož vyhláška začala platit okamžitě (aby reagovala na případy ilegálních dovozů), nemohli se obchodníci na její aplikaci připravit a zastavily se dosud probíhající - a z hlediska životního prostředí bezproblémové - toky druhotných surovin, zejména papíru, plastů a textilu.
Vzhledem k záplavě žádostí o dovozy a vývozy se na hranicích hromadily neodbavené kamióny, které čekaly na vyřízení své žádosti. V některých zpracovatelských podnicích musela být zastavena výroba. S ohledem na věcné argumenty průmyslových svazů a Evropské komise jsem dospěl k závěru, že negativní dopady vyhlášky skutečně převažují nad jejími klady, a rozhodl se ji zrušit.


...ale nebylo to zbytečné
I přes krátkou účinnost vyhlášky se domnívám, že splnila svůj účel.
Získali jsme daleko větší přehled o tom, jaké odpady a v jakém množství se do České republiky legálně dovážejí a odsud vyvážejí. Ukázalo se také, že nelegální dovozy dělají špatné jméno poctivému a důležitému recyklačnímu průmyslu a naše jednání s průmyslovými svazy již přinesla řadu námětů, jak bychom mohli postupovat společně při odhalování nelegálních zásilek. Věřím, že právě především účinnou kontrolou se nám podaří nelegální dovozy postupně minimalizovat.
Klíčovým nástrojem k potírání nelegálních dovozů je a vždy bude fyzická - nikoliv jen administrativní - kontrola přepravy odpadů a usvědčení a potrestání pašeráků. Hlavní odpovědnost za tuto činnost nesou celníci a policisté, lepší koordinace, pomoc expertů z České inspekce životního prostředí. Nový zákon jim v tom výrazně pomůže.
Autor je ministrem životního prostředí
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí