zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

11.04.2006
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 12. dubna 2006

v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

4.
Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi
č.j. 492/06 - předběžně rozesláno dne: 03.04.2006
Předkládají: ministři zemědělství, životního prostředí, místopředseda vlády a ministr dopravy, ministryně informati-ky a ministr pro místní rozvoj

5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
č.j. 330/06 - předběžně rozesláno dne: 13.03.2006; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 5.4.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stano-vení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
č.j. 234/06 - předběžně rozesláno dne: 22.02.2006
Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství

7.
Zpráva o vývoji Programu podpory výroby biopaliv podle usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1307
č.j. 519/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006
Předkládá: ministr zemědělství
 
Bez rozpravy:

28.
Složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek u veřejných zakázek na realizaci investičních akcí „Výstavba NDS 10“, „Zpracování ma-tečních louhů“, „Výroba síranu hlinitého - 2. stavba“ a souhlas s realizací inves-tičních akcí „Sanační vrty - 2. etapa“ a „Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem“ vlastními silami státního podniku DIAMO
č.j. 473/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národ-ních parků a chráněných krajinných oblastí na území České republiky, a to v souvislosti s plánovanou expedicí kolem České republiky
č.j. 448/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky - žádost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze 3 o výjimku pro odbahnění loviště a stoky na Mlýnském rybníce v k.ú. Lednice a Charvátská Nová Ves
č.j. 449/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky ze základních ochran-ných podmínek Krkonošského národního praku pro Zeměměřičský úřad za účelem přezkoušení hraničních znaků česko-polských státních hranic
č.j. 450/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Boubín v Chráněné krajinné oblasti Šumava, a to za účelem opravy bezpečnostního přelivu bývalé plavební nádrže Jezírko
č.j. 451/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a § 26, odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmí-nek Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, a to za účelem použití biocidů proti klikorohu borovému a lalokonosci černému
č.j. 452/06 - předběžně rozesláno dne: 03.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. § 29 písm. a), b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmí-nek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, a to za účelem revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici
č.j. 453/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

35.
Nepovolení výjimky podle ustano- vení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko – teplické skály v CHKO Broumovsko za účelem potápění se a úklidu dna v pískovně – Adršpach
č.j. 454/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít, a to za účelem provedení hospodářských opatření
č.j. 455/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a § 26, odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně příro-dy a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, a to za účelem použití biocidů proti lýkožroutu smrkovému
č.j. 456/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pro použití chemických prostředků při zimní údržbě místních komunikací ve Vrbně pod Pradědem
č.j. 457/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a tábořit mimo vyhrazená místa
č.j. 458/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti s výstavbou RD ve II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO
č.j. 459/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky ze základních ochran-ných podmínek Národního parku Šumava pro Ústřední školu České obce sokolské za účelem uskutečnění pravi-delného doškolovacího semináře „Vodní turistika a rafting“ na území Národního parku Šumava
č.j. 460/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč, za účelem pořádání Mistrovství republiky v raftingu na řece Vltavě
č.j. 461/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

43.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráně-né krajinné oblasti Český ráj pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komuni-kace
č.j. 462/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Pro informaci:

3.
Informace o vápnění a hnojení v lesích postižených imisemi v roce 2005
č.j. 476/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006
Předkládá: ministr zemědělství

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí