zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

12.04.2006
Obecné
Krátce - různé

Záhadný výzkum. Americká agentura CNW Marketing Research zveřejnila šokující analýzu, podle níž jsou hybridní automobily zoufale neekologické, a to dokonce i v porovnání se žíznivými sportovně-užitkovými vozy. Cena veškeré energie spotřebované během vývoje, výroby, provozu a likvidace vyjde v případě Hondy Accord Hybrid na 3,29 USD na jednu ujetou míli, zatímco v případě benzinového Accordu je to 2,19 dolaru. Průměr všech vozů analytici z CNW propočetli na 2,28 dolaru. Až potud jsou závěry v souladu s očekáváním. Ale další detaily už šokují: údajně díky jednoduchosti své konstrukce vychází energetická náročnost SUV Hummer H3 na neuvěřitelně příznivých 1,94 dolaru na míli.

Téměř 41 tisíc návštěvníků již zaznamenala webová aplikace Hra o Zemi, přesněji část umožňující každému změřit si svoji ekologickou stopu, která běží na stránkách Zeleného kruhu již téměř dva roky. Nyní byla aktualizována a rozšířena. Ekostopa je velikost plochy, kterou potřebujeme k zajištění všech svých materiálních potřeb. Výsledky měření potvrzují, že průměrný Čech, který si ekostopu na počitadle odhadoval, patří co do objemu zdrojů, které spotřebovává, k vyspělému a konzumně založenému severu. Ve srovnání s chudším jihem je jeho ekologická stopa mnohdy i několikanásobně větší.
Nejvíce si lidé měřili ekostopu ve středně velkých sídlech o velikosti 10 až 100 tisíc obyvatel (28 %), dále v sídlech s 1 až 10 tis. obyvateli (21 %) a 100 tisíc až 1 mil. (14 %). Zbylých 13 % je v sídlech s méně než tisíci obyvateli.

Maďarská cestovní kancelář se snaží vydělat na lidském neštěstí v Budapešťi tím, že svým klientů nabízí tzv. "katastrofickou dovolenou".
BUDAPEŠŤ - Cestovní agentura Popeye vytyčila lodní trasu, na které se teď dokonce nachází značky v maďarštině a angličtině. Výletníkům slibuje, že je zavedou na ta "nejlépe" zatopená místa. Agentura nabízí také autobusové výlety k zatopeným místům.
Mluvčí cestovní kaceláře řekl: "Nejsme si jistí, jak dlouho budeme moci nabízet tyto výlety, záleží na tom, kdy klesne voda. Už v tento moment ale můžeme prohlásit náš nápad za obrovský úspěch. Nezáleží na tom, z jaké části světa lidé jsou, všichni milují katastrofy a neštěstí."

MŽP sděluje, že oznámení koncepce Regionální operační program regionu NUTS II Jihozápad bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle zákona o SEA. Na základě připomínek dotčených správních úřadů, veřejnosti atd. vydalo MŽP souhlasné stanovisko, tzn. bude provedeno vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP. Do závěru zjišťovacího řízení je možné nahlédnout v Informačním systému SEA na http://www.ceu.cz/EIA/SEA, kód koncepce MZP024K.

Do konce dubna je možné připomínkovat aktuální přehled zásad, doporučení a aktivit uvedených v Protokolu o vodě a zdraví a stav jejich dosavadního naplňování v ČR. Ustanovení Protokolu se v našich podmínkách vztahují na vody povrchové, podzemní, uzavřené vody využívané ke koupání, vody ve smyslu odvádění, přepravy, úpravy nebo zásobování, vody splaškové a odpadní. Více informací a znění Protokolu najdete na: http://www.szu.cz/chzp/voda/protokol.html. Připomínky zasílejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ochrany veřejného zdraví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Ministerstvo životního prostředí předkládá do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů. O sdělení připomínek žádá do 12. dubna 2006. Z důvodu urychlení vypořádání připomínkového řízení si Vás dovoluji požádat o zaslání Vašich připomínek také e-mailem na adresy: Martin_Tuzinsky@env.cz a Josef_Hasa@env.cz. Zájemcům zašlu vyhlášku e-mailem: linda.klvanova@ecn.cz.

Do 15. 6 má být připraven nový akční plán na léta 2007-2009 Státního programu EVVO. Dle harmonogramu by po připomínkování základního textu resorty měl být návrh vystaven 15. 5. 2006 na webových stránkách MŽP k připomínkám veřejnosti. V polovině června bude projednán meziresortní pracovní skupinou a budou vyřízeny připomínky. V pracovní skupině jsou i zástupci NNO - Z. Drhová, J. Kulich a Y. Gailly, u kterých bude možné získat podrobnější informace (zuzana.drhova@ecn.cz, yvonna.gailly@ecn.cz, sever@ecn.cz).

Příprava Národního rozvojového plánu – Operační program Životní prostředí. V pracovní skupině je jako zástupce NNO Pavel Přibyl z Hnutí Duha. Má k dispozici materiál k připomínkování, termín je 15. dubna 2006. Pro bližší informace o průběhu připomínkování či konkrétních částech OP ŽP kontaktujte Pavla Přibyla přímo: pavel.pribyl@hnutiduha.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí