zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci "Systém účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni"

18.04.2006
Environmentální účetnictví
EMS
Pozvánka na konferenci  Systém účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni

která se koná v Brně ve dnech 22. - 24. 5. 2006 v prostorách Výstaviště jako doprovodná konference Ekologických veletrhů.

Ministerstvo životního prostředí
Masarykova univerzita v Brně
Univerzita Pardubice
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
ČZU Praha

Vás srdečně zvou na

mezinárodní konferenci "Systém účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni"

která se koná v Brně ve dnech 22. - 24. 5. 2006 v prostorách Výstaviště jako doprovodná konference společného mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a VOD-KA.

Cíl konference:

Diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace systémů environmentálního managementu a environmentálního účetnictví na mikro i makro úrovni. Na jednání budou zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku.

Předběžný program mezinárodní konference:

22. 5. 2006

Prezence účastníků: 12.30 - 13.00 hod.

1. Úvodní vystoupení - zástupci Ministerstva životního prostředí, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Pardubice, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a ČZU Praha.

2. Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR - PaedDr. Tomáš Hák, PhD., Mgr. Miroslav Havránek, Ing. Katarína Markošová (Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí )

3. Hodnocení udržitelnosti založené na finančních datech jako nástroj pro reformu v oblasti zemědělských dotací - Ing. Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

4. Metody a nástroje pro integrované hodnocení udržitelnosti / Dekompoziční analýza materiálových toků - Ing. Katarína Markošová, Mgr. Jan Kovanda (Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí )

5. Účty energetických toků v České republice - Mgr. Miroslav Havránek (Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí )

6. Vybrané aspekty efektivnosti veřejných výdajů v oblasti energetiky ve vazbě na reporting udržitelného rozvoje - Ing. Erik Geuss (Ministerstvo životního prostředí), Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. (ČVUT - FEL Praha)

7. Účet výdajů na ochranu životního prostředí - možnosti a realita - Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Egor Sidorov (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem ),

8. Vývoj statistického zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v ČR - Ing. Eva Krumpová (Český statistický úřad)

9. Systém statistického zjišťování environmentálních daní a poplatků v ČR - Ing. Jaroslav Klusák (PORSSENA Praha)

10. Eko-průmysl v ČR - Ing. Eva Tošovská, CSc. (Národohospodářský ústav AV ČR, Praha), Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem)

11. Materiálové toky na makroekonomické úrovni - Ing. Bohumil Beneš

12. Systém environmentálního účetnictví a účetnictví udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni - Panagiotis Vlachos (Řecký statistický úřad)

13. Ekonometrické modelováním pro podporu rozhodování v environmentálním managementu - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)

14. Kvantifikace znečištění životního prostředí pomocí LCA v podmínkách provozu - Ing. Blanka Kapustová, Ph.D. (Ústav vědy a výzkumu na Univerzitě Matěje Bela v Bánské Bystrici)

18. 00 hod - Degustace vín, kterou pořádá společnost Znovín Znojmo (v prostorách Kongresového centra)

23. 5. 2006

9.30 hod. - Návštěva mezinárodního veletrhu tvorby a ochrany životního prostředí ENVIBRNO a výstavy VOD-KA (slavnostní zahájení a doprovodné programy)

19.00 hod. - Společenský večer s vystoupením zpěváka Radka Tomáška (více se o něm dozvíte na internetových stránkách www.radektomasek.cz), s ochutnávkou piv Pivovaru Starobrno (vítěz veletrhu Pivex 2005) a s občerstvením (v prostorách Pivovarské pivnice)

24. 5. 2006

Prezence účastníků: 8.30 - 9.00 hod.

1. Udržitelná spotřeba a výroba - RNDr. Alena Marková (Ministerstvo životního prostředí)

2. Hodnocení environmentálních rizik - Ing. Karel Bláha, CSc. (Ministerstvo životního prostředí)

3. Odpovědnost za škody na životním prostředí - JUDr. Ondřej Vícha (Ministerstvo životního prostředí)

4. Poplatkové nástroje a problém jejich správy- Ing. Jan Pavel (MF Praha)

5. Efektivnost poplatků v odpadovém hospodářství - Ing. Jan Slavík (IEEP Praha)

6. Obchodování s emisemi skleníkových plynů - Ing. Pavel Zámyslický (Ministerstvo životního prostředí)

7. Ceny elektrické energie v České republice - Ing. Jarmila Zimmermannová (Ministerstvo životního prostředí)

8. Metody mimotržního oceňování a jejich využití pro hodnocení environmentálních veřejných projektů - Ing. Mgr. Jana Soukopová (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

9. Podpory v ochraně životního prostředí - Ing. Lenka Urbanidesová, Ing. Radka Pokorná (Ministerstvo životního prostředí)

10. Zkušenosti firem se zaváděním a fungováním systémů řízení a s implementací environmentálního práva EU do praxe českých podniků - zástupci firem: Paramo, a.s. Pardubice, ZENTIVA a.s.

11. Zkušenosti Slovenské agentury životního prostředí jako oprávněné osoby s připraveností provozovatelů IPKZ zařízení při zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení - Ing. Blanka Kapustová, PhD. (Slovenská agentura životního prostředí)

12. Zavádění integrovaného systému řízení ve Slovenské agentuře životního prostředí - Ing. Emília Boďová (Slovenská agentura životního prostředí)

13. Příklady environmentálního managementu pro průmyslové zóny - klíčová problematika regionálního rozvoje - Benoit Charriere (University of Lausanne, Švýcarsko)

14. Přínosy systémů environmentálního managementu k udržitelnému rozvoji - Ing. Jan Klášterka (CENIA Praha)

15. Implementace systémů řízení a využívání iniciativy Responsible Care v podnicích chemického průmyslu ČR - Ing. Ladislav Špaček, CSc. (Svaz chemického průmyslu ČR), Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Ing. Lenka Branská, Ph.D. (Univerzita Pardubice)

16. Environmentální náklady společnosti - Ing. Petra Mísařová (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

17. Aplikace ERP systémů v environmentálním managementu - případová studie a průzkum pro IT podporu - Daniel Heubach, Claus Lang-Koetz (Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Německo)

18. Revize programu EMAS - Ing. Pavel Růžička (Ministerstvo životního prostředí)

19. Zkušenosti z projektu POEMS - Budování kapacit eco-managementu v Makedonii - Goran Arsov (Eco-Ars Consulting, Makedonie), Ing. Bohuslav Moucha (CEMC Praha)

20. Zavádění čistší produkce v průmyslových podnicích Bosny a Hercegoviny - Dragana Selmanagič (Centre for Environmentally Sustainable Development, Bosna), Melina Dzajic-Valjevac (Hydro-Engineering Institute, Bosna)

21. Příspěvek k hodnocení eko-efektivnosti - Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., Ing. Marcela Kožená, Ph.D., Ing. Simona Munzarová, Ph.D., Ing. Robert Baťa (Univerzita Pardubice)

22. Využívání environmentálního účetnictví v českých podnicích - Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. (Univerzita Pardubice), Ing. Petra Mísařová (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

23. Účetnictví udržitelného rozvoje na úrovni podniku - Dr. Roger L. Burrit (Australian National University)

24. Nové směry a trendy v oblasti účetnictví udržitelného rozvoje - Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí)

25. Problematika stanovení nákladovosti ekologických produktů v zemědělství - Prof. Ing. Iva Živělová, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

26. O krok dál - vývoj směrem k podnikovému udržitelnému reportingu - Ralf Isenmann (University of Bremen, Institute for Project Management and Innovation, Německo),
Ki-Cheol Kim (University of Lüneburg, Centre for Sustainability Management, Německo)

27. Dobrovolné zprávy podniků a organizací o vztahu k životnímu prostředí, o zdraví a bezpečnosti a o udržitelném rozvoji - Ing. Vojtěch Vaněček, CSc. (České ekologické manažerské centrum Praha)

28. Reporting na regionální a centrální úrovni - Armen Keshishyan (Arménský regionální rozvojový program, Jerevan, Arménie)

29. Nové trendy v environmentálním reportingu v EU - Prof. Ing. Jiří Hřebíček, CSc. (Masarykova univerzita v Brně),

30. Nakládání s odpady: Podnikový online reportingu - Irene Pollach (Vienna University of Economics and Business Administration, Rakousko)

31. Portál environmentálních informací, služby a systém pro vyhledávání informací - Kostas Karatzas (Department of Mechanical Engineering, Aristotle University, Řecko), Athanassios Kelemis (German-Greek Chamber of Industry and Commerce, Řecko)

32. ENVIWEB - odborný portál pro životní prostředí - Mgr. Miroslav Kubásek (Masarykova univerzita v Brně)

Závěrečná diskuse a shrnutí

Místo konání: prostory Výstaviště, Kongresové centrum, sál B, Brno,

Na místo konání se lze dostat z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 (směr Pisárky), vystoupit na stanici Výstaviště.

Ubytování: Je zajištěno na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity - hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ho hradí sám. Cena ubytování je 700,-Kč / noc za jednolůžkový pokoj a 800,- Kč / noc za dvoulůžkový pokoj. Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.

Parkování: Parkovat lze v areálu vysokoškolských kolejí.

Stravování: Zajišťuje si každý účastník sám.

Vložné: Seminář je organizován bez vložného.

Poznámka: V rámci této mezinárodní konference mohou účastníci na volnou vstupenku navštívit zahájení společného mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a VOD-KA

Svoji účast na konferenci, na společenském večeru a počet nocí, na které chcete objednat ubytování, prosím, potvrďte do 21. 4. 2006 na adrese:

Ministerstvo životního prostředí
odbor ekonomiky životního prostředí
Vršovická 65, 110 10 Praha 10
tel.: 267122552 (Ing. A. Krejčová)
fax: 267310490
e-mail: alena_krejcova@env.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí