zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projednává vláda

19.04.2006
Obecné
Co dnes projednává vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 19. dubna 2006 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

4.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
č.j. 427/06 - předběžně rozesláno dne: 28.03.2006; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 12.4.2006
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 
Bez rozpravy

25.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
č.j. 541/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a písm. b), § 26 odst. 3 písm. a ) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochran-ných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří pro povolení výstavby RD a změnu využití území v I. zóně odstupňované ochrany přírody, v rámci návrhu územního plánu obce Hlinná
č.j. 542/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze zákazu používat biocidy v I. a II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO
č.j. 543/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko ze zákazu pořádat auto-mobilové a motocyklové soutěže na celém území CHKO
č.j. 544/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro společnost Budějovický měšťanský pivovar, a.s., k vjezdu vozidla ČSAD JIHOTRANS na účelovou komunikaci „Vltavská“ za účelem zásobování penzionu Černý Kříž
č.j. 545/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze zákazu používat biocidy v I. a II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO
č.j. 546/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvede-ných v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro obec Horní Němčí za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny
č.j. 547/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj pro akci "Rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek - rozšíření akumulace vodního zdroje Kalich"
č.j. 548/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26, odst. 1), písm. c), odst. 2), písm. a), odst. 3), písm. a) a § 29 písm. a), b), d) a h), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochran-ných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a to za účelem výstavby mostu přes říčku Punkvu na pozemcích p.č. 547 v k.ú. Lažánky u Blanska
č.j. 549/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

34.
CHKO Labské pískovce - povolení výjimky pro použití biocidů v Přírodní rezervaci (PR) Arba, PR Pavlino údolí a PR Stará Oleška pro likvidaci nepůvodních invazních druhů rostlin
č.j. 550/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Týřov v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a to za účelem provádění inventarizačního průzkumu řádu motýlů (Lepidoptera)
č.j. 555/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Václava Šestáka k vjezdu malého autobusu
č.j. 556/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro paní Zdeňku Kokešovou, provozovatelku výrobny lahůdek Koki, k vjezdu vozidla na účelovou komunikaci „Vltavská“ za účelem zásobování penzionu Černý Kříž
č.j. 557/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-dy a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro společnost INTEC s.r.o. za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny
č.j. 558/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjezdu osobních motorových vozidel po účelové komunikaci na Lysou horu ve dnech 29.7. – 30.7.2006 v rámci 21. ročníku Běhu na Lysou horu
č.j. 559/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Pro informaci

1.
Informace o možnostech zadávání veřejných zakázek v souvislosti s povodněmi
č.j. 569/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí