zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pomoc po povodni

24.04.2006
Voda
Pomoc po povodni

Českomoravská záruční a rozvojová banka vyhlásila program Rekonstrukce. Exportní banka nabízí pomoc exportérům.
Počínaje dnešním dnem mohou podnikatelé najít na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB - www.cmzrb.cz) formuláře žádostí o záruky a dotace, které jim mají pomoci překonat škody způsobené letošními povodněmi. Program pomoci malým a středním podnikům pod názvem Rekonstrukce vyhlásilo Ministerstvo obchodu a průmyslu. Pomoc bude poskytovat ČMZRB. Podnikatelé mají tedy ode dneška deset dnů na to, aby mohli vyplnit žádosti a připravit všechny potřebné podklady. Předat ČMZRB je mohou hned 2. května.

ZÁRUKA ZA 90 % ÚVĚRU. První forma pomoci je určena všem, kteří budou potřebovat úvěr na investice či provozní náklady, související s překonáním povodňových škod, případně na obnovu zásob. Podají si žádost v komerční bance, přičemž musejí předložit projekt, ze kterého bude jasně patrné, na co chtějí půjčené prostředky využít. Výše úvěru nesmí přesáhnout 1,5násobek objemu způsobených škod.

Protože podnik poškozený povodní je z kreditního hlediska pro banku rizikovější, poskytne ČMZRB v rámci programu Rekonstrukce záruku za půjčené peníze až do 90 % jistiny a 20 % nesplacených úroků. Za projednání žádosti zaplatí podnikatel 2500 korun, a pokud mu bude záruka schválena, nebude za ni už nic platit. ČMZRB se zavazuje žádost projednat do dvou až tří týdnů od podání kompletní dokumentace. Žádosti, doplněné projektem, příslibem úvěru a protokolem o škodách způsobených povodní od pojišťovny nebo obecního úřadu, budou muset tentokrát podnikatelé předkládat osobně na pobočce ČMZRB.

DOTACE DO MILIONU KORUN. Druhým instrumentem povodňové pomoci je dota-ce určená pro malé podnikatele s méně než 10 zaměstnanci. Mohou získat prostředky ve výši 10 procent uznatelných nákladů na likvidaci utrpěných škod, nejvýše však jeden milion korun.

Podnikatelé si vyplní žádost, prokáží protokolem od pojišťovny nebo potvrzením obecního úřadu, jaké škody utrpěli, a doloží výdaje, které měli s jejich likvidací. Žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Nesmí také dlužit svým zaměstnancům na platech. Program Rekonstrukce se nevztahuje na firmy v konkurzu nebo v likvidaci.

ČMZRB vyhodnotí, zda žádost odpovídá podmínkám programu Rekonstrukce a s doporučením ji postoupí Ministerstvu průmyslu a obchodu. Na základě rozhodnutí ministerstva pak vyplatí jednorázově celou částku dotace na účet podnikatele. Žádosti o dotace není třeba předkládat osobně, je možné je zaslat poštou na adresu ČMZRB.

Na program Rekonstrukce je v první fázi vyčleněno 150 milionů korun. Protože dnes ještě nikdo nedovede odhadnout celkový objem povodňových škod, je podle generálního ředitele ČMZRB Ladislava Macky připravena ještě stejná částka pro případ, že by vyčleněná pomoc nestačila. Program Rekonstrukce bude trvat do konce letošního roku.

POMOC EXPORTÉRŮM. Česká exportní banka (ČEB) oslovuje v těchto dnech své klienty, aby zjistila, zda současné povodně neohrozily jejich výrobu pro export či dodržení termínů dodávek. Tyto termíny jsou smluvně ošetřeny ve vztazích se zahraničními odběrateli a jejich bankami, které jsou často příjemci úvěrů ČEB. Jejich nedodržení by mohlo ohrozit financování celých obchodních transakcí a platební, případně cenové podmínky. Proto ČEB nabízí svým klientům podporu při jednáních s odběrateli a při prokazování doložky vyšší moci. V některých případech bude možno jednat i o dílčích změnách v platebních podmínkách, nebo ve smluvní dokumentaci k úvěrům.

V současné době už je známo, že povodně zasáhly například areál společnosti ADAST na jižní Moravě. České loděnice neutrpěly sice výrazné přímé škody z povodní, ale zvednutá hladina Labe jim komplikuje expedici již hotového plavidla.

ČEB prostřednictvím týdeníku Ekonom vyzývá klienty, kterým povodně způsobily problémy s dodávkami, aby se sami obrátili na svého úvěrového manažera a požádali ho o pomoc. Ke kontaktu mohou využít i webových stránek www.ceb.cz.

http://finweb.ihned.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí