zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Třetí ročník soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj začíná na Den Země

24.04.2006
Voda
Třetí ročník soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj začíná na Den Země

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje k letošnímu Dni Země již 3. ročník soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj. V České republice soutěž organizuje občanské sdružení Unie pro řeku Moravu, které je zakládajícím členem jedné z největších nevládních evropských organizací Dunajského environmentálního fóra (DEF). Spolu s ministerstvy životního prostředí a zemědělství zastupuje Českou republiku v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje [1].

Soutěže, jejímž hlavním tématem v letošním roce jsou ryby v povodí Dunaje [2],  se mohou zúčastnit všichni žáci a studenti základních či středních škol či jiných vzdělávacích zařízení, kteří trvale žijí v povodí řeky Dunaj (tedy v povodí českých řek  Moravy, Dyje, Bečvy, Svratky, Svitavy, Jihlavy, Vláry a dalších). Soutěž je ale otevřena i pro ty, kteří navštíví v soutěžním období některou z řek povodí Dunaje a vytvoří tu prostorové výtvarné dílo inspirované řekou, její faunou a jejím bezprostředním okolím, např.  plastiky, mozaiky nebo koláže z přírodního materiálu jako jsou kameny, oblázky, hlína, naplavené dřevo, rákos, suché trávy a květiny aj. Fotografii této práce je třeba zaslat na adresu organizátora do 15. června 2006. Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti jednotlivě nebo v rámci maximálně 3-členné skupiny. Vítěz bude vybrán do 29. června, který je v kalendáři označen jako Den Dunaje.

Všem oceněným v české části soutěže budou ceny slavnostně předány v rámci festivalu TSTTT, který proběhne koncem listopadu v Uherském Hradišti.

 

Poznámky:

[1] Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje (ICPDR - International Commision for the Protection of the Danube River) je mezinárodní institucí zemí povodí Dunaje. Při přípravě Dne Dunaje spolupracuje s Organizací spojených národů (v rámci tzv. Dunajského regionálního projektu - společného projektu Rozvojového programu OSN a Světové banky) i s jinými organizacemi, jako je například Dunajské environmentální fórum (jedna z největších evropských nevládních organizací), Global Water Partnership (GWP) a WWF (Worldwide Fund for Nature - Světový fond na ochranu přírody).

Česká republika je jednou ze 13 smluvních stran, které 29. června 1994 podepsaly Úmluvu o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje. Hlavním cílem Úmluvy je mezinárodní spolupráce na zlepšování kvality vody v řece, ale i v ochraně životního prostředí v celém jejím povodí. ČR zastupují MŽP, MZe a nevládní organizace Unie pro řeku Moravu.

[2] Řeka Dunaj (s délkou 2 857 km je v Evropě druhá největší) a její přítoky hrály vždy velmi významnou roli v politickém, sociálním, ekonomickém a kulturním vývoji střední a jihovýchodní Evropy. K jejím přítokům patří například řeky Inn, Morava, Váh, Dráva, Sáva, Tisa, Siret či Prut, které protékají přes území 18 států. Plocha povodí zabírá 817 000 km2 od německého Černého lesa (Schwarzwald) až po deltu Dunaje, nacházející se na hranici mezi Rumunskem a Ukrajinou. Dunaj a jeho přítoky spojují přes 80 miliónů lidí ve 13 zemích - Německu, Rakousku, České a Slovenské republice, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Srbsku a Černé Hoře, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na Ukrajině (pro úplnost nutno dodat, že se velmi malé oblasti povodí Dunaje nacházejí i v dalších 5 zemích - Polsku, Itálii, Švýcarsku, Albánii a Makedonii). Řeka Dunaj je tedy velmi důležitá pro evropskou flóru a faunu. Bohužel za posledních 100 let se stav životního prostředí kolem řek povodí Dunaje značně zhoršil. Například do dnešního dne se zachovalo pouze 20 % někdejších říčních niv (záplavových oblastí) Dunaje a jeho přítoků, z čehož jen asi polovina se nachází ve stavu, který se více či méně přibližuje přirozeným podmínkám. Znečištění vody degraduje některé oblasti a mnoho úseků řek bylo regulováno či jinak ovlivněno – „kanalizace“ řek či výstavba hrází, jezů a přehradních hrází značně zvýšila hrozbu záplav a riziko znečištění vod.

 

Další informace o aktivitách kolem řek v povodí Moravy i o soutěži na:

www.danubeday.org.

www.de-forum.org.

www.sweb.cz

www.icpdr.org

 

Kontakt na organizátora soutěže:

Unie pro řeku Moravu, Panská 9, 602 00 Brno, e-mail: unie.rekamorava@ecn.cz
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí