zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zateplením ke snižování nákladů

26.04.2006
Obecné
Energie
Zateplením ke snižování nákladů
Jednou z možností úspory energií na vytápění je důkladná tepelná izolace vytápěného objektu bez tepelných mostů.

Lze tím snížit náklady až o 50 % a vzhledem k dlouhodobé životnosti se jedná o velice výhodnou investici. Zateplení lze v dnešní době realizovat mnoha různými způsoby, které závisejí například na velikosti objektu, jeho dispozici, typu obvodového zdiva, požadavcích na vzhled, a v neposlední řadě také na cenové dostupnosti.

Vzhledem k tepelně izolačním vlastnostem a příznivé ceně se většinou používá zateplovací systém na bázi pěnového expandovaného polystyrenu (EPS). Jeho přednosti potvrzuje i fakt, že je používán jako důležitý izolační materiál pro stavbu nízkoenergetických či pasivních domů.

Obrovský potenciál k úspoře energií mají všechny objekty postavené do roku 1975, pro které ve srovnání s novými požadavky platily v době jejich vzniku až pětinásobně horší parametry. Svou plochou 261,5 mil. m2 tvoří 72,1 % celkového stavebního fondu v ČR*..

JAK SILNOU IZOLACI ZVOLIT

Volba tloušťky izolačního materiálu závisí na typu obvodového zdiva a požadovaném tepelném odporu celé konstrukce, přičemž obecně platí, čím větší tloušťka izolace, tím větší tepelný odpor a větší úspory za vytápění. V minulosti činil běžný průměr tloušťky izolačního materiálu 5 cm, v současnosti je to již 10 cm, výjimkou nejsou ani instalace systémů o síle 15 cm a v případě pasivních domů dokonce 30 až 40 cm. Záleží tedy na typu použití, pro případ dodatečného zateplení se zpravidla využívá síla 10 - 12 cm. Přesnější údaje dle konkrétní situace spočítá projektant.

VÝHODY KOMPLETNÍCH SYSTÉMŮ

Instalaci kontaktního zateplovacího systému doporučujeme zadat zkušené firmě. Další z podmínek je nutnost použití komponentů certikovaných pro daný zateplovací systém. Jedině tak lze zaručit, že zateplení poskytne odpovídající užitné vlastnosti, a to jak z pohledu bezpečnosti a životnosti, tak i požární odolnosti. Ze stejných důvodu se nedoporučuje ani kombinovat různé systémy dohromady, i když jsou certifikované. Zateplovací kontaktní systém se skládá z penetrace, lepidla, fasádní desky z pěnového polystyrenu, hmoždinek, armovacího tmelu, armovací mřížky, penetrace a ušlechtilé barevné omítky.

KDY ZAČÍT?

V prvé fázi je vhodné u stavebního projektanta, případně vybraného dodavatele nechat vypracovat zprávu o tepelných ztrátách objektu, která potvrdí, kudy z něj uniká teplo do okolí.

Na jejím základě pak lze přistoupit k návrhu tloušťky izolačního systému k dosažení požadovaného tepelného odporu (R).V současnosti by měl dosahovat minimální hodnoty 3, ale obecně se doporučuje hodnota 4 a více. Při pečlivé přípravě lze nechat vytvořit technickou dokumentaci se stavebními detaily izolace otvorů, jako jsou okna a dveře, či izolace střešní konstrukce. Tím se dá při realizaci předejít vytváření tzv. tepelných mostů, skrze něž uniká drahocenné teplo, a které mohou být také příčinou vlhkosti a tvorby plísní. Pak jsou nutné administrativní kroky jako upřesnění termínu realizace, sepsání smlouvy s dodavatelem a ohlášení na místním stavebním úřadě.

SPOLEČNĚ S OPRAVOU FASÁDY

O zateplení objektu je vhodné uvažovat i v případě, že chystáte opravu své stávající fasády a otázky výše energií za vytápění ještě nejsou zcela akutní. Důvodem je především cenová výhodnost. Jelikož zateplovací systém již obsahuje fasádní omítku, navýšení plánované investice do opravy fasády se bude týkat pouze izolačního materiálu EPS. V případě, že plánujete opravit fasádu u nezatepleného staršího cihlového domu, může se vám na úsporách energií vrátit investice i do dvou let.**

DŮM S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE

Kvalitní tepelnou izolací a dalšími opatřeními lze dosáhnout i stavu, kdy objekt spotřebuje velmi málo energie na vytápění, a to kolem 50 kWh/m2/rok pro nízkoenergetický dům nebo dokonce kolem 15 kWh/m2/rok, jak je tomu u tzv. pasivního domu. Běžné stavby s tepelnou izolací kolem 5 cm mají spotřebu kolem 100 kWh/m2/rok, starší nezateplené budovy ještě mnohem více.

"Základním kamenem" takových nízkoenergetických staveb je masivní tepelná izolace obvodového zdiva, která se velkou měrou podílí na tom, aby potřeby na vytápění byly zcela minimální. Pro obvodové stěny lze použít např. zdivo o síle 30 cm spolu s venkovní tepelnou izolací o síle 15 - 20 cm. Celková tloušťka činí asi 50 cm, konstrukce vychází cenově přijatelně a má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

VAZBA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Se snížením spotřeby energií za vytápění úzce souvisí i snížení emisí škodlivých látek do ovzduší. Na celkové produkci CO2 do ovzduší představuje podíl obytných budov v zemích EU až 40 %. Uvedený objem je vyšší než celková produkce CO2 dopravních prostředků nebo průmyslu.

Největší potenciál ke snížení emisí přitom představují právě budovy s užitkovou plochou menší než 100 m2, tedy rodinné domy a menší bytové domy. Pro konkrétní příklad lze uvést rakouskou studii, kdy byla porovnávána produkce CO2 objektu před zateplením a po zateplení (12 cm izolace). Podle výsledků je úbytek CO2 po dobu 40 let porovnatelný s objemem emisí CO2 vyprodukovaných osobním automobilem za 1 milion kilometrů. Z toho vyplývá, že zateplování budov představuje jednu z účinných cest k ochraně životního prostředí.

Z materiálů Sdružení EPS ČR

Poznámky:

* Zdroj: Nákladově efektivní ochrana klimatu v nových členských zemích EU - zpráva firmy EKOFYS pro EURIMA

** Závisí na předchozí spotřebě energií u daného objektu a růstu jejich cen.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí