zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projednává vláda

03.05.2006
Obecné
Co dnes projednává vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 3. května 2006 v 10.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

35.
Financování protipovodňových opatření zajišťovaných Ministerstvem zeměděl-ství
č.j. 663/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr zemědělství

36.
Zabezpečení přípravných prací pro realizaci ochranné vodní nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s opatřeními v krajině povodí horní Opavy
č.j. 660/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr zemědělství
 
Bez rozpravy:

19.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjezdu osobního motorového vozidla (Škoda 120, SPZ: KIM 92-55) po účelové komunikaci na Lysou horu z důvodu dopravy potřebného zařízení (radiostanice, antény a stožáry) pro účast na radioamatérských závodech dne 24. a 25. června 2006
č.j. 619/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

20.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro podnikatele Ing. Jana Tutokyho k vjezdu na účelovou komu-nikaci Stožec - Nové Údolí za účelem zásobování prodejních prostor
č.j. 620/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
č.j. 621/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Policii ČR, Okresní ředitelství Prachatice, skupina služební kynologie Volary, za účelem uspořádání závodů ve výkonu služebních psů na území NP Šumava, v termínu od 30.6.2006 do 2.7.2006
č.j. 622/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochran-ných podmínek Národní přírodní rezer-vace Adršpašsko - teplické skály v CHKO Broumovsko a to za účelem provádění průzkumu přírodního prostředí v „pískovně Adršpach"
č.j. 623/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro MgA. Karla Martínka a Ing. Karla Martínka za účelem pořizování fotografického materiálu
č.j. 625/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných pod-mínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro společnost SIMMO a.s. za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny
č.j. 626/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Podyjí uvedených v § 16 odst. 1 písm.a), d) a odst. 2, písm.b) zákona pro Správu NP Podyjí
č.j. 627/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro pana Vladislava Hoška za účelem pořizování fotografického materiálu
č.j. 628/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2. písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochran-ných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Přírodní rezervace Kokořínský důl, pro stavbu dřevěného altánu, dřevěného povalového chodníku a dřevěné stavby pro chemické WC na pozemku č. 752 v k.ú. Kokořín
č.j. 639/06 - předběžně rozesláno dne: 26.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro pořádání motoristické akce "Valašský klobúk 2006"
č.j. 640/06 - předběžně rozesláno dne: 26.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochran-ných podmínek Národní přírodní památky Váté písky za účelem získání podkladů pro zpracování diplomové práce "Management psamofilní vegetace v Dolnomoravském úvalu"
č.j. 641/06 - předběžně rozesláno dne: 26.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro Ing. Ivana Kalinu a P. Vítězslava Holého, k vjezdu dvou vozidel na lesní účelovou komunikaci Nová Hůrka – Hůrka (kaple sv. Kříže) za účelem údržby kaple a zajišťování příprav poutních mší
č.j. 642/06 - předběžně rozesláno dne: 26.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro firmu Marwinex - David Keliš za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Vltavská při zajišťování náhradní přepravy cestujících ČD
č.j. 643/06 - předběžně rozesláno dne: 26.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

3.
Pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005 a celkově od počátku velké privatizace
č.j. 615/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr financí

4.
Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí
č.j. 603/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr zdravotnictví

5.
Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2005
č.j. 609/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: místopředseda vlády pro ekonomiku

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí