zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nováček: Středoevropský "IFAT" v Brně

09.05.2006
Voda
Nováček: Středoevropský  IFAT  v Brně
Rozhovor s Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem a.s. Brněnské vodárny a kanalizace.
Ing. Miroslav Nováček
Předseda představenstva a generální ředitel a.s. Brněnské vodárny a kanalizace
1. místopředseda představenstva SOVAK ČR
Předseda Svazu vodního hospodářství ČR
Člen představenstva IAWD

Jaký je váš názor na propojení výstav Vodovody a kanalizace (VOD-KA) a ENVIBRNO? V čem vidíte význam tohoto spojení?

Propojení odborných výstav VOD-KA a ENVIBRNO poskytuje možnost realizace toho, co bylo v minulosti často jen obecně deklarováno. Vodárenství, resp. vodní hospodářství je základním stavebním kamenem existence života na určitých územích a úroveň života a jeho kvalita je neodmyslitelně spojena s kvalitou životního prostředí. Součinnost odborníků z oblasti životního prostředí, jejich setkání v jednom daném okamžiku může přinášet i významné synergické efekty. Problematika ochrany životního prostředí je nesmírně široká, z hlediska vodního hospodářství je nutné si uvědomit naši zodpovědnost za čistotu řek, které opouštějí naše území. Česká republika, kterou lze bez nadsázky považovat za „střechu Evropy“, je zodpovědná za kvalitu vod, které se vlévají do třech moří. Tato problematika bude aktuální součástí přednášek při doprovodném programu ENVIKONGRESU. Stále více si uvědomujeme vazbu stavu životního prostředí a ceny služeb poskytovaných naším oborem komplexně .

Jsem rád, že dva významné subjekty na českém trhu našly společnou řeč – SOVAK je pořadatelem výstavy Vodovody a kanalizace (VOD-KA), který našel dobrého organizátora – a.s. Veletrhy Brno, které jsou zároveň pořadatelem a organizátorem mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a doprovodného programu ENVIKONGRES. Oba subjekty vstupem do společné spolupráce nabídly k propojení své produkty a v konečném efektu jsou ekologické veletrhy odbornou veřejností vnímány jako nedílný projekt. Odborná veřejnost, která garantuje vysokou úroveň jak výstav, tak kongresu a doprovodného programu, přivítala myšlenku spojení těchto dvou projektů a podle mého názoru je toto spojení pro vodní hospodářství tím nejlepším.


Z jakého důvodu se SOVAK rozhodl pro spolupráci s BVV, v čem představenstvo vidělo přínosy při rozhodnutí přesunout výstavu VOD-KA do Brna?

SOVAK jako pořadatel výstavy VOD-KA působí v tržním prostředí; obor vodního hospodářství je svým způsobem přirozeným monopolem a firmy, které jsou členy tohoto sdružení, dokážou využívat všech možností, které tržní prostředí poskytuje. V historii byla výstava VOD-KA pořádána v Plzni a později v Praze a snahou organizátora je kvalitu výstavy neustále zvyšovat. Z tohoto důvodu představenstvo SOVAKu přistoupilo k vyhlášení výběrového řízení na organizátora výstavy. Na základě zkušeností z minulosti a na základě posouzení nabídek, které nám byly předloženy, jsme usoudili, že kvalita nabídky, kterou předložilo BVV, je natolik přesvědčující, že spoluprací dokážeme zabezpečit další rozvoj a zvýšení úrovně výstavy. Věříme, že očekávání, spojená s touto nabídkou, budou naplněna.

Úroveň připravované akce odpoví na otázku správnosti takového rozhodnutí. Osobně jsem přesvědčen, že jak vystavovatelé, tak i návštěvníci získají výrazně vyšší kvalitu celé akce. Příznivou atmosféru určitě dotvoří i setkání reprezentantů těchto partnerů nově i při golfu.


Jak jste spokojeni s dosavadní úrovní spolupráce s BVV?

BVV je zcela profesionální firmou v oblasti veletrhů a výstav. Má tu výhodu, že je vlastníkem výstavního areálu a zároveň profesionální organizací pro pořádání výstav a veletrhů. To znamená, že je mnohem jednodušší komunikace s vlastníkem areálu a současně organizátorem.

Navíc společnost Veletrhy Brno má nejdelší tradici v pořádání mezinárodních veletrhů.

V současnosti je brněnské výstaviště jediným moderním výstavním areálem v České republice, který splňuje náročné požadavky tohoto sektoru – což bylo jedno z důležitých kritérií při vyhodnocování nabídek. Z organizátorů, kteří mají za úkol s námi spolupracovat, skutečně vyzařuje plná profesionalita. Jsme přesvědčeni, že společně úkol splníme. V současné době máme informace o tom, že obsazená výstavní plocha je vyšší, než byla kdykoliv v minulosti, z čehož vyplývají i další efekty, které potvrzují vzájemnou spolupráci. Systematicky se pracuje na přípravě expozic a stánků, máme pozitivní zprávy od členů SOVAKu – vystavovatelů - o úrovni vzájemné komunikace, takže jsem přesvědčen, že vše je na dobré cestě.

Máte nějaké zkušenosti z ohlasů v zahraničí?

Ohlas ze zahraniční je nejsilnější ze zemí, které jsou bezprostředními sousedy České republiky – o výstavu je největší zájem z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Polska...Pokud se nám podaří udržet nastoupený trend a ten zájem, na brněnském výstavišti by mohla vzniknout výstava, která by byla svým rozsahem středoevropským „IFATem“. Tento veletrh životního prostředí a vodního hospodářství v Mnichově je největší na světě – a Brno svým rozsahem a veletržním areálem má potenciál naplnit tuto vizi. Prostředí nových členských zemí Evropské unie bude potřebovat svůj vlastní prostor – a Brno tento prostor nabízí.

Z hlediska posuzování kvality odborných veletrhů bude prostředí stále více konkurenční – ti, co navštíví IFAT, budou posuzovat brněnské ekologické veletrhy stejnými měřítky a budou přinášet podněty k budoucímu zlepšování kvality. Podstatná je otázka rozsahu trhu: IFAT reprezentuje především Německo a Bavorsko a trh v této lokalitě je natolik velký, že existence dalšího odborného veletrhu v prostoru střední Evropy jeho pozici neohrozí.

Ekologické obory si nachází svůj prostor i v metropolích zemí bývalého Sovětského svazu, kde zatím nevznikly tak velké akce, jako ve střední Evropě. Brno má kapacitu na to být platformou pro odborníky ze zemí bývalého východního bloku, kam budou jezdit na výměnu zkušeností a navázání kontaktů. Trh východní Evropy je natolik významný, že postupem času – a je to hlavně o kvalitě areálu – budou vznikat i tam kvalitní akce.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí