zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Liberci potrvá dva roky

09.05.2006
Voda
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Liberci potrvá dva roky
LIBEREC - V rámci projektu „Lužická Nisa“ dojde během příštích dvou let k celkové rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) ve Starých Pavlovicích, která slouží přes dvanáct let Liberci a přilehlému okolí k čištění komunálních odpadních vod. Rekonstrukci a zkapacitnění si toto zařízení vyžádalo jednak kvůli již zastaralým a nevyhovujícím technologiím, ale i z důvodu potřeby navýšení kapacity z původních 122 tisíc ekvivalentních obyvatel o zhruba šedesát procent na plánovaných 190 tisíc.

Další částí uvedeného projektu „Lužická Nisa“ je totiž i dostavba kanalizačního systému v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou, čímž dojde k navýšení počtu připojených obyvatel. Zakázku v hodnotě 6,2 miliónů eur (bez DPH) získalo sdružení stavebních společností OHL ŽS a. s. a liberecká SYNER, s. r. o., které ve veřejné soutěži nabídlo nejlepší cenu.

Přestavba v mechanicko-biologické čistírně začne v první polovině května, aby ji Severočeská vodárenská společnost, která je investorem akce, na podzim roku 2008 převzala a zažádala o zahájení ročního zkušebního provozu. „Po dobu rekonstrukce bude v maximálně možné míře udržen čistící efekt a stanovené limity odtoku z ČOV. Počty odstávek provozu hodláme minimalizovat,“ říká Ing. Tomáš Malina, manažer projektu za společnost SYNER, s. r. o., a dodává: „Během prvního roku výstavby realizujeme většinu prací na mechanické části čistírny, konkrétně na lapácích štěrku a písku a česlovně. Poté přibudou práce na mechanicko-biologickém úseku a souvisejících objektech. Nejsložitějším úkolem v letošním roce je kompletní změna technologie prvních dvou biolinek z celkových šesti, dále přestrojení dmychárny a související práce na trafostanici a v elektroinstalacích.“

Součástí zakázky je i postupné přebudování zbývajících čtyř biolinek, objektů kalového a plynového hospodářství či instalace řídícího systému, který zajistí optimální provoz čistírny.

Důvodem, který vedl investora k tak zásadní rekonstrukci, je přísnější legislativa, která vyžaduje, aby byly ČOV s kapacitou nad 10 000 ekvivalentních obyvatel po roce 2010 schopné z odpadních vod odstranit dusík a fosfor. „Projekt Lužická Nisa má za cíl do roku 2009 významně přispět k uvedení vodohospodářské infrastruktury v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou do souladu s legislativou EU i navazující českou legislativou,“ vysvětluje zástupce investora Ing. Jiří Šťastný, manažer projektu za SVS.

Integrovaný (sdružený) projekt „Lužická Nisa“ za celkem 31,3 milionu Eur tvoří tři subprojekty - Pitná voda, Kanalizační systém a Odpadní voda zahrnující právě rekonstrukci liberecké ČOV. Projektu „Lužická Nisa“ bylo rozhodnutím Evropské komise přiděleno 20,7 milionu Eur z Fondu soudržnosti EU a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se bude investičně podílet SVS.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí