zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropský program pro veřejné osvětlení

12.05.2006
Energie
Evropský program pro veřejné osvětlení
Cílem evropského programu GreenLight, který podporuje EK, je poskytovat informační a marketingovovou podporu veřejným i soukromým organizacím, které investovaly nebo plánují investovat do energeticky úsporného systému osvětlování.
Města a obce i v ČR se mohou stát partnerem tohoto programu, jestliže se prokážou uskutečněnou rekonstrukcí osvětlení, instalací nového systému osvětlení, nebo když tato opatření plánují v nejbližším období. Výměnou za účast v GreenLight získají technickou i propagační informační podporu a také například právo využívat logo programu deklarující jejich odpovědný přístup k ochraně životního prostředí.

PODMÍNKY PRO PARTNERY

V registračním formuláři (podepsaném partnerem a Evropskou komisí) se partner zavazuje:

Pro stávající prostory: Buď modernizovat technologii osvětlení v alespoň 50 % ve všech vlastních využitelných prostorech, nebo snížit celkovou spotřebu elektřiny pro osvětlení o nejméně 30 %. Využitelnými jsou prostory, jejichž případná modernizace bude rentabilní.

Pro nové prostory: Zvolit nové osvětlovací prostředky tak, aby se jimi stávající kvalita osvětlení zlepšila či alespoň zachovala a aby při nižší spotřebě energie představovaly též rentabilní doplňkovou investici.

Navíc by měl partner modernizovat osvětlovací techniku do 5 let od data jeho přistoupení k tomuto projektu, každý rok zasílat zprávu o činnosti a stanovit správce, který bude za uskutečnění tohoto programu zodpovědný.

Tento program je dobrovolný, organizace se mohou samostatně rozhodnout, zda se k němu chtějí připojit či nikoli. Evropská komise neposkytuje v rámci tohoto programu finanční podporu na zvyšování kvality osvětlení (neboť ta se zaplatí sama), ale nabízí formou informačních zdrojů (plakety na budově, reklamy, exkluzívní používání loga, ocenění atd.) zvyšování povědomí o partnerovi u veřejnosti.

DALŠÍ VÝHODY

Pokud se partneři zapojí do programu GreenLight, mohou získat i další výhody:

ušetří peníze (provádějí pouze nákladově efektivní zlepšování osvětlení),

dosáhnou lepších světelných podmínek, což je dobré pro jejich zaměstnance, návštěvníky i obyvatele,

získají technickou podporu; firmy energetických služeb mohou dokonce zálohově financovat zlepšování kvality osvětlení v prostorech klienta výměnou za část takto vytvořených úspor,

mohou veřejně prohlašovat, že jsou součástí evropského programu na snižování emisí CO2, tj., že jsou "zelenou či environmentálně uvědomělou institucí",

od veřejných orgánů včetně EK obdrží bezplatnou reklamu související s jejich účastí v tomto programu.

Program GreenLight aktivně podporují národní energetické agentury a instituce ve 26 evropských zemích.


Bližší informace o účasti v programu:

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., Program GreenLight, Americká 17, 120 00 Praha 2, tel.: 224 252 115/224 247 552, fax: 224 247 597, e-mail: juraj.krivosik@svn.cz, www.eu-greenlight.org
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí