zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lesy ČR se staly součástí nově založené zájmové organizace státních lesů pro Evropu

11.05.2006
Les
Lesy ČR se staly součástí nově založené zájmové organizace státních lesů pro Evropu

3.5.2006 se za účasti reprezentantů stáních lesů v EU uskutečnila ustavující valná hromada asociace EUSTAFOR (the European State Forest Association). Myšlenka na založení podobného uskupení krystalizovala už delší dobu ( zhruba od roku 2000, LČR byly zaregistrovány 3.11.2005), ale až zmíněnou ustavující valnou hromadou došla naplnění, a EUSTAFOR tak oficiálně zahájil svoji činnost.

Asociace EUSTAFOR byla vytvořena s cílem působit jako mluvčí státních lesů v rámci EU a jako lobbyistická organizace se sídlem v Bruselu hájit zájmy státních lesů.. Asociace je otevřena spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi, které už obdobná uskupení vytvořily. Jsou to: CEPF – asociace sdružující soukromé vlastníky lesů, ELO – asociace vlastníků půdy, CEI-Bios – asociace dřevařského průmyslu, COPA-COGECA – asociace farmářů (v rámci ní pracuje skupina pro lesnictví a korek, kde mají LČR rovněž zastoupení), FACE – asociace myslivců atd.

„LČR vznik EUSTAFOR vítají,“ říká František Koníček, pověřený řízením podniku. Evropské instituce podle něj naleznou u EUSTAFOR partnera pro diskuzi k vydávaným nařízením a směrnicím, které mají svůj dopad na hospodaření organizací státních lesů v EU. „Státní lesy spravují významný podíl lesní půdy v EU (36%). Asociace tak významně přispěje k posílení postavení státních lesů v rámci EU“.

Během posledních několika let byla obecně vnímána potřeba spolupráce a výměny informací mezi jednotlivými státními lesy. Každoročně pořádaná informační schůzka, vedla pouze k výměně informací a zkušeností, bylo však potřeba aktivně hájit zájmy státních lesů ve vztahu k Evropské unii, neboť je zřejmé, že podmínky, ve kterých budou státní lesy spravovány v budoucnu, závisí především na orientaci EU jako takové - na návrzích směrnic a nařízení připravovaných a diskutovaných v různých institucích EU.

I když jsou dokumenty po schválení přístupné, vrcholní představitelé státních lesů požadují přímé a včasné informace o záležitostech diskutovaných v EU. Manažerská rozhodnutí, která uskutečňují, mají dlouhodobí vliv a měly by být v souladu s některými zaměřeními EU. Nebudou-li tyto informace brány v potaz, může to v budoucnu způsobit vážné komplikace.

Evropské instituce měly dosud málo informací o situaci ve státních lesích a jejich specifické roli v EU. V závislosti na členských státech představují státní lesy významný až majoritní podíl lesů v jednotlivých státech. Jejich role je patrná zejména v oblastech, kde jde o produkci dřeva, týkající se kulatiny, vlákniny a palivového dříví. Podobně je význam státních lesů patrný při řešení problémů, souvisejících s oblastmi životního prostředí, přístupu k implementaci soustavy NATURA 2000, s oblastmi zábavních a turistických aktivit (kdy jsou státní lesy, na rozdíl od soukromých, ve většině členských států soustavně přístupné veřejnosti) ap.

Evropské instituce mají dokonce snahu vést diskusi bez účasti státních lesů. Všeobecně není prioritou EU začlenit majetek vlastněný jednotlivými státy do procesu financování z rozpočtu EU, který je navíc omezován. Tato aktivita EUSTAFOR může být chápána jako protiklad vlivu globálních koncernů. Zejména v lesnickém sektoru je nutný předpoklad politiky trvale udržitelného hospodaření, a tuto strategii uznává i EU.

Lesy hrají díky své rozloze důležitou roli v rozvoji zemědělství a venkova v celé Evropě. Zaujímají 160 mil ha tj. 36% celkové plochy EU. Státní lesy představují důležitou část těchto evropských lesů, v rozmezí od 8 do 100% z celkové plochy lesů v Evropě v závislosti na členských státech.

Vize a mise

Vize: Evropské státní lesy – pilíř trvale udržitelného hospodaření

Lesní pozemky jsou v zemích EU na jedné straně ekologickou konstantou a prostorem pro rekreaci, což napomáhá utváření identity. Na druhé straně jsou základem pro nejdůležitější obnovitelnou přírodní surovinu v Evropě.

K tomu, aby evropské lesy udržovaly svoji mnohotvárnost, krásu a bohatství, je zapotřebí široké spolupráce mezi organizacemi státních lesů, které je jednotně reprezentují.

Mise: EUSTAFOR – silný hlas pro evropské lesy

EUSTAFOR jako diskusní skupina pro organizace státních lesů v EU přináší pozitivní příspěvek především lesnímu hospodářství a státním lesům.

Díky podpoře pan-evropské strategie trvale udržitelného rozvoje, se všemi jejími výhodami, napomůže EUSTAFOR svým členům implementovat jejich vlastní strategii trvale udržitelného hospodaření.

Hlavní úkoly

EUSTAFOR bude analyzovat a zkoumat existující prostředí v rámci EU tak, aby připravovala podmínky pro rozvoj trvale udržitelného obhospodařování státních lesů.

EUSTAFOR bude pracovat jako servisní organizace, jejímž cílem bude vyjadřovat postoj k projednávaným legislativním opatřením – nařízením a směrnicím EU, které se týkají lesního hospodářství.

EUSTAFOR bude napomáhat výměně názorů a kontaktů mezi organizacemi státních lesů v Evropě.

EUSTAFOR bude pravidelně informovat své členy o tématech a otázkách, které se týkají celé Evropy.

Témata pro nejbližší období

Produkce dřeva

Směrnice pro rozvoj venkova

Natura 2000, biodiverzita

Biomasa

Kjótský protokol

Výzkum

Benchmarking

Členské země

V současné době EUSTAFOR sdružuje 14 plnoprávných členů, mezi kterými figurují státní lesy v Rakousku, ČR, Estonsku, Finsku, Francii, německých spolkových zemí Baden-Wütenberg, Bavorsko, Sasko-Anthalsko, Polsko, Slovensko a další.

Alexandra Křižková, mluvčí LČR


Zdroj: Silvarium
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí