zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

15.05.2006
Obecné
Krátce - různé

Kladno - Před nedávnem se uskutečnily v mnohých školách akce zaměřené na ochranu životního prostředí. Projektem Den Země se zabývali i žáci ZŠ a MŠ v Kladně ve Velvarské ulici. Klíčovým dnem se pro ně stal pátek 28. dubna, kdy se odehrála hlavní část. "Zahajovalo se ve třídách, kde žáci tvořili plakáty na dané téma. Práce budou vyvěšeny na chodbách školy a z nich vybrány nejlepší," uvedla ředitelka školy Hana Kříčková. Den pokračoval dalšími aktivitami, kdy učitelky a jejich pomocníci z 9. tříd připravili na různých místech školy povídání o odpadech s ukázkami třídění. Pro malé děti bylo téma zpracováno pohádkovou formou. Žáci si vyslechli i přednášku odborníků z Naučného střediska ekologické výchovy Kladno-Čabárna. "Všichni mohli navštívit pracovnu 9. třídy, kam jejich starší spolužáci umístili ukázky přírodnin a doprovodili je připraveným ďodbornýmď výkladem," doplnila ředitelka. Projekt má ještě další pokračování. Z krabic od mléka a džusů by na školním hřišti měly vyrůst úžasné stavby. Každá třída bude moci vytvořit nejnápaditější objekt. "Ten zdokumentujeme a všechny krabice na závěr odklidíme do určených kontejnerů," uvedla Kříčková. Škola se tímto způsobem snaží žáky naučit, jak se chovat k okolnímu prostředí.

Předčasné zveřejnění výsledných emisí za rok 2005 některými členskými státy (např. Švédsko, Česká republika, Francie, Nizozemí) vedlo k výraznému poklesu cen emisních povolenek obchodovaných na burzách koncem dubna. Cena poklesla až o 60 % z cca 30 EUR za tunu CO2 na cca 11,50 EUR. V mnohých členských zemích totiž firmy nepotřebovaly tolik emisních povolenek, jak se předpokládalo, což překvapilo mnohé investory. Evropská komise vyzvala příslušné úřady členských států, aby již nedocházelo k případům předčasného zveřejňování těchto citlivých informací.

Na trzích EU členských států se ročně prodá za cca 1,3 miliardy EUR výrobků, které uvádějí, že chrání spotřebitele před slunečním zářením. Jejich označování však není dostatečně propracované, často není uvedeno, proti kterému druhu záření výrobek chrání - proti UVB, které způsobuje spálení kůže nebo proti UVA, které je příčinou předčasného stárnutí kůže a výrazně zvyšuje riziko rakoviny kůže. Evropská komise proto přichází s iniciativou zlepšit systém označování těchto prostředků a zejména zavést standardizované zkušební metody, aby bylo možné porovnávat jednotlivé výrobky na základě jednotných údajů. Stejně tak má Komise zato, že je nutné zlepšit informace a pokyny ke správnému použití prostředků na ochranu proti slunečnímu záření. Proto se obrací na všechny zainteresované strany s výzvou k zaslání připomínek k návrhu doporučení, které je k dispozici na jejích stránkách. Konzultace je otevřena do 14. června 2006
Více informací:
http://europe.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/571&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
 http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/06/185&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Konzultace:
http://ec.europa.eu/comm/enterprise/cosmetics/sunscreens/index_en.htm

Tři týdny před volbami, v době volební kampaně, nasadila česká vláda zrychlené pracovní tempo: na včerejší schůzi jí k projednání jednoho bodu stačily jen o něco víc než tři minuty.
"Trochu jsme se zdrželi u protipovodňových opatření," říká ministr Martínek.
Ani toho ale nakonec nemusel litovat: na následné tiskové konferenci tak mohl voličům oznámit, že každý, komu nedávná velká voda vzala dům, dostane od vlády 150 tisíc korun, i když sám připustil, že takových lidí nebude víc než deset. "Peněz na to bude dostatek," oznámil Martínek.
Své včerejší tempo si vláda nenechala narušit ani - za normálních okolností - obvyklými spory mezi jednotlivými ministry.
"Lépe se nám hledala kompromisní řešení, než když vláda zasedá obvykle," pochvaloval si ministr zemědělství Mládek.
Příkladem takto nalezeného kompromisu může být zažehnání hrozícího konfliktu právě mezi sociálním demokratem Mládkem a ministrem životního prostředí, lidovcem Liborem Ambrozkem.
Ten totiž vystoupil proti Mládkovu plánu na výstavbu protipovodňové přehrady na Opavsku. Řešení se našlo během několika minut: úředníci obou ministerstev dostali čas, aby našli uspokojivé řešení do konce října.
O přehradě tak definitivně rozhodne až nová vláda, která vzejde z červnových voleb a v níž už nemusí Mládek ani Ambrozek sedět.

Investice na snížení zátěže životního prostředí za přibližně 470 miliónů korun plánuje v letošním roce společnost Mittal Steel Ostrava. Největší z těchto akcí je rekonstrukce kotle na závodě Energetika, kterou největší domácí ocelářská firma právě dokončuje. Projekt si vyžádá 280 miliónů korun a přinese výrazné snížení emisí znečišťujících látek, řekla mluvčí společnosti Jana Dronská.

Naléhavé čínské problémy v oblasti životního prostředí (přehnané spoléhání se na fosilní paliva, nedostatek vody v mnoha městech) otevřou ohromné trhy pro energetické a technologické společnosti, které budou schopné předvídat budoucí potřeby a nabídnou světu líheň nových typů ekologicky inteligentních produktů, služeb a technologií. William McDonough

Jan Macháček píše v článku Všichni vidí zeleně o zelenění všech politických stran z důvodů nárůstu podpory pro Stranu zelených. Není to náhodou tak, že zelenání ostatních stran předcházel výrazný posun této strany do politického středu, kde se bojuje o nerozhodnuté voliče? Tím se stali pro všechny konkurencí, proti níž je nutné použít tradiční taktiku dvou kroků: převzetí části programu a zpochybnění slabých míst, například nesourodost kandidátky, radikalismus a bizarnost části programu.
Bursík a jeho věrní odmítli v září 2005 nabídku na vytvoření liberálně-zeleného volebního projektu navrženého LiRA. Rozhodli se, že nechtějí být liberálně-zelenou stranou, ale pouze získat k liberálům inklinující voliče. A to se jim částečně daří. Podporu získávají, protože jsou noví. Jsou věrohodní v problematice blízké životnímu prostředí. V jiných oblastech si ale musí "půjčovat" od jiných stran. A to nejen nápady, ale i osobnosti.
AUTOR: Milan J. Hamerský, lídr kandidátky Liberální reformní strany

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí