zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Týden udržitelného rozvoje 2006

16.05.2006
Obecné
Týden udržitelného rozvoje 2006
Organizováno Ministerstvem životního prostředí České republiky
“Udržitelná výroba a spotřeba”

29. května – 2. června 2006

Program konferencí, seminářů, promítání a diskuzí

Organizováno Ministerstvem životního prostředí České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie, Spojeného království a Švýcarska a dalšími institucemi

Vstup volný, simultánní tlumočení do českého jazyka zajištěno

Motto: Současné vzorce výroby a spotřeby vyspělých zemí je zapotřebí radikálně změnit v průběhu stávajícího století. Změna existujících způsobů výroby a spotřeby je jednou z nejdůležitějších podmínek dosažení udržitelného rozvoje na globální úrovni, což není možné bez vzájemné komunikace v rámci celé společnosti. Mohou být přijata legislativní opatření, ale řešení tohoto problému leží na samotné společnosti. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby veřejnost měla přístup k dostatečným informacím o udržitelném rozvoji, udržitelné výrobě i spotřebě. Celá společnost a její členové by si měli být vědomi každého chování, které se neslučuje s principy udržitelného rozvoje, a potřeby změnit stávající způsob života a s ním související spotřeby.

Čtvrtý ročník Týdne udržitelného rozvoje otevřou v pondělí 29.5. svými proslovy místopředseda vlády pro ekonomiku Jiří Havel, ministr životního prostředí Libor Ambrozek a představitelé tří spolupracujících velvyslanectví.

Program Týdne zahrnuje:

1. pondělí 29.5., Lichtenštejnský palác
Udržitelný rozvoj a rozvojová pomoc
Koncept udržitelného rozvoje v oblasti rozvojové pomoci může být chápán jako snaha vyspělých zemí vyvarovat se neudržitelným vzorcům spotřeby v rozvojových zemích, která se promítá do rozvojových programů a strategií vyspělých zemí i rozvojových zemí.
Konference za účasti českých, francouzských a britských expertů.

2. úterý 30.5. dopoledne, Francouzský institut
Udržitelné využívání přírodních zdrojů
Udržitelné využívání a hospodaření s přírodními zdroji (jako jsou např. nerostné suroviny, půda, krajina, voda nebo lesy) napomáhá zachovat tyto zdroje i pro další generace. Jedním ze způsobů ochrany je zlepšení materiálové a energetické účinnosti.
Seminář za účasti českých, francouzských a britských expertů.

3. úterý 30.5. odpoledne, Francouzský institut
Čistá energie a energetická účinnost
Náhrada fosilních paliv, podpora širšího využití obnovitelných zdrojů energie a snížení energetické náročnosti - cesta jak uniknout energetické krizi v tomto století?
Seminář za účasti českých, francouzských a britských expertů.

4. středa 31.5., Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nové způsoby výroby
Soukromá sféra může významným způsobem přispět k realizaci cílů udržitelného rozvoje, a to zejména společensky odpovědným chováním k okolnímu prostředí, které firmám přináší nové příležitosti na trhu, vyšší konkurenceschopnost, lepší image či prevenci průmyslových rizik. Mezinárodní výměna zkušeností v této oblasti je motivací pro ostatní.
Konference za účasti zástupců českých, švýcarských, francouzských a britských firem.

5. čtvrtek 1.6. dopoledne, CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách)
Udržitelná státní správa – příklady dobré praxe
Jak může státní správa snížit a změnit spotřebu materiálu a služeb potřebných ke svému výkonu – udržitelné a zelené veřejné zakázky, zelené nakupování, energetická úspornost.
Seminář za účasti zástupců českých, švýcarských, francouzských a britských expertů a úředníků.

6. čtvrtek 1.6. odpoledne, CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách)
Environmentálně šetrná města
Příklady environmentálně šetrného chování měst, realizace místní Agendy 21. Městské plánování – dopady stálého rozrůstání měst.
Seminář za účasti představitelů českých, francouzských a švýcarských měst.

7. pátek 2.6., Francouzský institut
Odpovědný spotřebitel
Otázka udržitelného rozvoje se týká každého z nás. Jak může jedinec ovlivnit vývoj společnosti? Součástí programu bude představení publikace „Globální dopady české spotřeby“ připravované českými nevládními organizacemi.
Seminář za účasti českých, švýcarských a francouzských expertů.

Další program:
Čtvrtek 1.6. večer - Projekce filmu s titulem „La belle verte“ na Francouzském institutu, následovaná diskusním fórem.

Podrobný program na: www.ceu.cz 2006.pdf

Z důvodu omezené kapacity přednáškových sálů prosíme o laskavé potvrzení účasti

na e-mail: pavla_chyska@env.cz, tel. 267 12 2143

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí