zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vstupuje v účinnost nový zákon o prevenci závažných havárií

26.05.2006
Legislativa
Havárie
Vstupuje v účinnost nový zákon o prevenci závažných havárií
Tímto zákonem se nahrazuje zákon č. 353/1999 Sb., současně jsou zrušeny všechny prováděcí předpisy k tomuto zákonu.

K 1.6. 2006 vstupuje v platnost ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), 59/2006 Sb..

Tímto zákonem se nahrazuje zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb. Současně byly zrušeny všechny prováděcí předpisy k tomuto zákonu:

1.      Nařízení vlády č. 452/2004 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole.

2.      Vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie.

3.      Vyhláška č. 367/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie.

4.      Vyhláška č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií.

5.      Vyhláška č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

6.      Vyhláška č. 373/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B.

Nabytí účinnosti zákona je stanoveno prvním dnem třetího kalendářního měsíce po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. K tomuto datu budou také zveřejněny nové prováděcí předpisy.

Nový zákon zachovává kontinuitu se zákonem č. 353/1999 Sb. Zařazení objektů a zařízení do skupiny A nebo B zůstává nadále v platnosti, stejně jako vydaná rozhodnutí. Zahájená a dosud nedokončená řízení se dokončí podle starého zákona.

Nově se zařazují povrchové objekty nebo zařízení chemické a termické úpravy a zušlechťování nerostů, skladování a ukládání materiálů na odkališti, jsou-li v souvislosti s těmito činnostmi umístěny vybrané nebezpečné látky ve stanovených množstvích.

Pro podniky, na které se dosud právní úprava prevence havárií nevztahovala, bylo stanoveno přechodné období pro splnění povinností ze zákona, a to nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti zákona.

Došlo ke zpřesnění seznamu nebezpečných látek, na které se zákon vztahuje, k rozšíření došlo u dusičnanu amonného a výbušnin.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí