zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Horská architektura respektující tradici

21.05.2006
Obecné
Horská architektura respektující tradici
Dřevostavby se jako konstrukční systém pro bytovou výstavbu začínají na našem trhu stále více prosazovat.
Již nemají punc provizornosti, nízké životnosti, stavby s nižší kvalitou a prestiží a řadu dalších zpochybňujících nálepek. Naopak - cení se využití ekologických a recyklovatelných materiálů se snadnou opracovatelností a zpracovatelností, minimalizace mokrých technologických procesů, nízká hmotnost použitých materiálů, rychlost výstavby a přiměřené investiční náklady. V průběhu posledních let byla realizována řada úspěšných projektů, především v oblasti výstavby rodinných domů případně menších bytových domů, které opětovně prokázaly nesporné výhody dřevostaveb. Ve většině případů je vnější ztvárnění objektů takové, že na první pohled prakticky nelze identifikovat, že se jedná o stavbu s dřevěnou nosnou konstrukcí. Část těchto staveb lze klasifikovat i jako objekty s optimalizovanou spotřebou tepla a některé z nich splňují i nízkoenergetický, případně i pasivní energetický standard.

Obvykle se jedná o budovy s nosnou sloupkovou konstrukcí, známou už dosti dlouhou dobu např. z americké technické literatury. Ve Špindlerově Mlýně byl však v uplynulém roce uveden do provozu bytový dům s dřevěnou nosnou konstrukcí, která má zcela odlišný charakter - jedná se o nosné celodřevěné vrstvené panely a to jak stěnové, tak i stropní a střešní.

CELKOVÁ PŘESTAVBA

V severní části Špindlerova Mlýna, pět minut chůze od centra se v severovýchodním svahu labského údolí nacházel bytový třípodlažní objekt "Růženka", který byl v důsledku zanedbané údržby a neodborných zásahů do konstrukce budovy takřka v havarijním stavu. Spodní, kamenná část stavby, byla staticky narušena neodbornými zásahy původního majitele, stejně jako vrchní stavba, původně roubená, kde se nepříznivě projevil i vliv plísní a hniloby. Navíc byla stabilita stavby ohrožována potokem, který si svoji cestu dolů svahem vybral přímo přes spodní část stavby. I sám stavební pozemek byl z tohoto pohledu technicky více než problematický.

S ohledem na stavebně technický stav stávající budovy bylo rozhodnuto o její úplné rekonstrukci a přestavbě. Investorský a současně i architektonický tým se rozhodl vybudovat ve stopě původního objektu budovu novou. Tvůrci však nepodlehli, jak se často stává, tendenci o zviditelnění svého díla i sebe jako autorů pomocí extravagantních a okázalých architektonických prvků, ale rozhodli se uprostřed okolní architektonicky nevyvážené zástavby vybudovat - jak sami tvrdí - jeden normální a tradiční dům. Zvolili proto tradiční, klasické tvarosloví domu se sedlovou střechou a obytným podkrovím.

Základními kritérii pro řešení nového objektu se pro ně stalo:

- současné moderní pojetí architektury s vysokým standardem bydlení,

- použití tradičních a ekologických materiálů,

- maximální rychlost výstavby,

- urbanistické souznění s prostředím horského střediska.

DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

V nově realizované třípodlažní budově s obytným podkrovím je pět apartmánů, jedna pohotovostní garsonka a nadstandardní vybavenost, zahrnující pět garážových stání, saunu, parní kabinu a relaxační prostory, situované vesměs v přízemí objektu. Ve druhém podlaží jsou dva byty, ke kterým přísluší i rozlehlé terasy, ve třetím podlaží jsou mezonetové apartmány, využívající podkrovní prostor. Rozloha jednotlivých bytů se pohybuje okolo sta čtverečních metrů, interiéry bytu jsou sice otevřené, ale zároveň utvářené tak, aby v nich jejich obyvatelé mohli najít potřebné soukromí - k tomu slouží i systém skříňových stěn a posuvných příček. Vzhledem k tomu, že lokalita stavby umožňuje výhled do přilehlého údolí a na okolní hory od Plání až po Medvědín, umocnili architekti vizuální stránku užívání bytu volbou nízkých okenních parapetů a prosklením nárožních arkýřů. Interiéry budovy tak získaly osobité kouzlo a nevšední atmosféru splynutí vnějšího a vnitřního prostředí.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Přízemní část objektu, který je založen na monolitických základových pasech a patkách, je řešena jako monolitický železobetonový stěnový systém s nepravidelnou modulací, který je v průčelní a boční partii doplněn o ocelové sloupy, podpírající předsazenou konstrukci horní stavby.

V dalších podlažích je zděné pouze jádro s vertikální komunikací - schodištěm, což je řešení vyvolané specifickými požadavky na požární odolnost objektu. Celá zbývající část budovy je z dřevěného panelového systému MERK - unikátního typu konstrukce, v tomto případě poprvé použitého v naší republice. Tato dřevěná panelová konstrukce, zahrnující jak stěnové, tak i stropní desky, je montována na betonové stropní desce prvního nadzemního podlaží a je završena dřevěnou panelovou střešní konstrukcí.

DŘEVĚNÉ PANELOVÉ KONSTRUKCE

Podle výkresové dokumentace byly ve výrobním závodě připraveny jednotlivé nosné prvky včetně dveřních a okenních otvorů a prostupů. Dřevěné panely požado-vaných tlouštěk - 85 mm pro stěny, 195 mm pro stropy, 115 pro střechu - jsou vyráběny z kolmo na sebe lepených strojově zpracovaných nekonečných prken, lepených melaminovou pryskyřicí. Standardně se používá strojně vysušené smrkové dřevo, lze však použít i jiné dřeviny. Objemová hmotnost dřevěných panelů je 500 kg/m3. Panely lze vyrábět až do šířky 4,80 metru s maximální délkou 14,80 metru. Lepené panely jsou odolné proti vlhku, tvarově stálé, nevyžadující užití parozábrany v konstrukci obvodového pláště. Vyrábějí se i desky ohýbané, případně lepené v požadovaném tvaru. Ke spojování jednotlivých dřevěných konstrukčních prvků se používají šrouby a pomocné kovové profily (hmoždinky apod.). Povrch desek může být broušený, určený pro finální povrchovou úpravu lakováním nebo dýhovaný, určený pro náročná interiérová řešení.

V daném případě byl z požárních důvodů volen vnitřní povrch panelů zakrytý dvěma vrstvami sádrokartonu, z exteriérové strany pak byla tepelně izolační vrstva obvodového pláště zakryta obkladem z brazilského ořechu IPE.

Pro střešní konstrukci jsou použity identické dřevěné panely, opatřené tepelně izolační vrstvou o tloušťce 180 mm, s větranou vzduchovou vrstvou a klempířsky spojovaným titanzinkovým plechem.

INTELIGENTNÍ REGULACE VYTÁPĚNÍ

Všechny byty mají kuchyně s atypicky navrženým vnitřním vybavením a obvykle dvě koupelny, obložené keramickou případně skleněnou mozaikou. V každém bytě je veliký, dokonale funkční krb. Podlaha v obytné části je z masivních dubových prken.

I když je vytápění objektu řešeno centrálně, plynovým kotlem, každý byt má zcela individuální regulaci vytápění a měření spotřeby tepla a elektrické energie. Ovládání otopného systému funguje přes GSM bránu. Objekt je nepřetržitě temperován na teplotu 15 °C a s pomocí mobilního telefonu lze kdykoliv a odkudkoliv předem zvolit potřebný režim vytápění.

Vzhledem k tomu, že dřevěnou nosnou konstrukci přepravily od výrobce na staveniště pouze tři kamiony a montáž dřevěných nosné konstrukce pak trvala jen tři dny, bylo možno bezprostředně po ukončení montáže zahájit dokončovací práce, takže v porovnání s klasickými stavebními technologiemi došlo k výraznému zkrácení doby výstavby. Od vydání stavebního povolení do kolaudace uběhlo šest měsíců, během nichž byl odstraněn původní objekt a provedeny konečné terénní a sadové úpravy.

Uvedená stavba je příkladem použití progresivních stavebních technologií s využitím tradičních recyklovatelných stavebních materiálů, s důrazem na citlivé řešení konstrukčních detailů i jednotlivých interiérů objektu i respektování stávající okolní zástavby a místní architektury.

V soutěži Stavba roku 2005 byl dům nominován na titul a získal Cenu poroty za zvládnutí netradičního konstrukčního systému se zřetelem k vynikajícím dispozicím bytů a citlivému vztahu ke krajinně náročnému místu.

AUTOR: FRANTIŠEK KULHÁNEK


Název stavby: Rekonstrukce domu č.p. 184 ve Špindlerově Mlýně

Investor: Cubis Architecture, s.r.o., Praha

Projektant: Cubis Architecture, s.r.o., Praha, ak. arch. Boris Drbal, ak. arch. Jiří Deýl, Ing. Michal Zlámaný, spolupráce: Ateliér AMA, s.r.o., Praha

Generální dodavatel stavby: H-Stas, s.r.o., Vrchlabí

Subdodavatelé: MERK GmbH, Aichach, SRN

ORTA HOLZ s.r.o, Unhošť

Uživatel: Cubis Architecture, s.r.o., Praha

Doba výstavby: 6 měsíců
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí