zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Českou republiku navštívil marocký ministr životního prostředí

23.05.2006
Obecné
Českou republiku navštívil marocký ministr životního prostředí

Od 20. do 24. května 2006 je v České republice na oficiální návštěvě marocký ministr teritoriálního rozvoje, vody a životního prostředí Mohamed El Yazghi. [1] Během svého pobytu v Česku si marocký ministr prohlédne Chráněnou krajinnou oblast Moravský kras a navštíví brněnské ekologické veletrhy – Envibrno a Vodovody a kanalizace.

V Brně se také ministr El Yazghi v úterý 23. května setká s ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem. Budou spolu jednat o problematice vodního hospodářství a ochraně lesů, zásobování aglomerací pitnou vodou, čištění odpadních vod a boji proti desertifikaci [2].  Dalšími tématy jednání budou otázky znečišťování ovzduší a uplatnění českých environmentálních technologií v rámci  projektů zahraniční rozvojové spolupráce v Africe [3].

Další informace:

Zahraniční rozvojová pomoc ČR – http://www.mzv.cz/pomoc

Zahraniční rozvojová spolupráce v gesci MŽP - http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPPMFALB7RC

Poznámky:

[1] Ministerstvo pro teritoriální rozvoj, vodu a životní prostředí Maroka vzniklo v roce 1995. V roce 2003 byl přijat nový rámcový zákon o ochraně životního prostředí. Za ochranu životního prostředí zodpovídají také jiné resorty (např. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro veřejné zdraví). Hlavní politickou koordinaci problematiky životního prostředí zajišťuje Národní rada pro životní prostředí.

[2] Desertifikace - rozšiřování pouští postihuje téměř čtvrtinu celkové rozlohy pevninské rozlohy a téměř 70 % suchých oblastí hrozí další snižování jejich kvality. Příčinou šíření pouští bývá často například nadměrné vypásání nebo nadměrné vytěžování půdy. Důsledky desertifikace jsou jednak ekologické, spojené s ústupem rostlinných a živočišných druhů i celých ekosystémů, jednak sociálně ekonomické. V mnoha afrických zemích vzhledem k provázání sociálních a ekonomických aspektů dnes splývá boj proti desertifikaci s bojem proti chudobě. Desertifikace se tak řadí spolu se změnou klimatu a ztrátou biodiverzity k největším současným celosvětovým problémům v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž řešení není možné bez mezinárodní spolupráce a společného úsilí. Proto byla před deseti lety (1994) z podnětu konference OSN o životním prostředí v Rio de Janeiru sjednána Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem, zejména v Africe, ve které se hospodářsky vyspělé země zavázaly, že poskytnou zemím ohroženým desertifikací pomoc, a to nejen finanční, ale také ve formě potřebných technologií a “know how”. K červnu roku 2004 k Úmluvě přistoupilo již 191 zemí z celého světa. Česká republika se k Úmluvě připojila v dubnu 2000 jako jedna z prvních zemí střední a východní Evropy.

[3] K řešení globálních environmentálních problémů přispívá MŽP prostřednictvím oficiálního programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. ČR patří mezi největší donory z nových členských zemí EU (0,11 % HND v roce 2005), tato pomoc se zároveň každoročně navyšuje, jelikož ČR se cítí vázána mezinárodními environmentálními závazky. Přibližně 20 % finančních prostředků vynakládaných na projekty ZRS ČR v roce 2005 bylo realizováno prostřednictvím MŽP ČR.

České republice se vstupem do Evropské unie otevřela možnost podílet se na rozvojových programech EU (CARDS, TACIS, MEDA, ALA). Spolupráce s Marokem se týká program MEDA – nástroj pro realizaci euro-středomořského partnerství (vzniklo v roce 1995 na konferenci v Barceloně) pro státy Středomoří a Blízkého východu. Jeho cílem je vytvoření zóny volného obchodu, zmírňování následků ekonomických reforem, podpora bezpečnosti a stability regionu. Kromě MEDA Maroko využívá pomoci také prostřednictvím evropských programů SMAP a LIFE - programy pro třetí země.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí