zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě bude poprvé vypuštěna

24.05.2006
Voda
Nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě bude poprvé vypuštěna

Údolní nádrž Jordán je první nádrží ve střední Evropě, která byla vybudována k zásobování města vodou. Vznik historické nádrže Jordán na Tismenickém potoce je v historických pramenech uváděn v roce 1492. Nádrž má sypanou hráz výšky téměř 20 metrů s velmi strmým sklonem vzdušního líce. Těleso hráze je již dlouhou dobu významnou, velmi frekventovanou a obtížně nahraditelnou dopravní tepnou, spojující dvě části města Tábor.

Jordán se využíval pro chov ryb. Výlovy Jordánu byly nejčastější příležitostí pro otevření spodní výpusti sloužící k vypuštění nádrže. V roce 1830 bylo využito výpustní zařízení při výlovu naposledy. Po tomto datu již nádrž nebyla vypuštěna a výpustná dřevěná potrubí se zřejmě postupně zanášela a devastovala. Poloha těchto potrubí není známa a jejich obnova není reálná. Zřízení nové spodní výpusti tělesem hráze při stavu nevypuštěné nádrže by bylo velmi riskantní, hlavně pro celkovou stabilitu a těsnost hráze. Znamená to, že nádrž je v současné době nevypustitelná.

V srpnu 2002 bylo město Tábor postiženo povodněmi a bylo zařazeno mezi strukturálně postižené regiony. To byl také jeden z důvodů proč město Tábor dne 23. 12. 2004 zažádalo o povolení stavby Obnova retenční nádrže Jordán - 1. etapa - spodní výpust a o povolení mimořádné manipulace na retenční nádrži Jordán nad rámec schváleného manipulačního řádu po dobu výstavby. Účelem stavby je zřízení spodní výpusti, která je důležitým provozním prvkem vodního díla, tak i prvkem pro zajištění jeho bezpečnosti, zejména při povodních, krizových a mimořádných situacích.

Po výstavbě spodní výpusti je v rámci 2. etapy obnovy retenční nádrže uvažováno i s celkovým odbahněním nádrže (v 1. etapě je řešeno pouze místní odbahnění v prostoru hráze a v prostoru stavby v nádrži). Hlavní cíle odbahnění Jordánu je snížení trofické zátěže, zvýšení kvality vody a zvětšení retenčního prostoru.

Vypuštěním Jordánu dojde k dočasnému narušení biotopu zjištěných zvláště chráněných živočichů. Podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny jsou, aby se vybudovala hrázka ve střední části rybníka, která bude během stavby zadržovat vodu ve střední a severní části nádrže a aby došlo k přenosu živočichů z jižní části nádrže do severní.

Spodní výpust bude řešena liniovou, převážně podzemní stavbou, která umožní vypouštění nádrže z jejího nejhlubšího místa obchvatem za pravobřežním zavázáním hráze s konečným vyústěním vpravo od vodopádu bezpečnostního přelivu do koryta Tismenického potoka a bude ražena tunelářským způsobem tj. s odstřely. Bude se jednat o tunel délky 208,2 metrů.

Město Tábor jako investor zažádalo o poskytnutí finančních prostředků z evropských zdrojů z operačního programu Infrastruktura, neboť takto finančně náročnou stavbu financovat pouze z rozpočtu města není možné. Přepokládané náklady stavby činí asi 96 mil. Kč. Zatím se nepodařilo dotaci získat, realizace spodní výpusti závisí na získání finančních prostředků - předpokládá se koncem roku 2006.

Zdroj: www.estav.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí