zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komise chce zachovat rozmanitost přírody

24.05.2006
Příroda
Komise chce zachovat rozmanitost přírody

Evropská komise včera představila návrh, který se zaměřuje na zachování biologické rozmanitosti a zastavení ničení přírody v Evropské unii kolem roku 2010.

Souvislosti:

Evropská unie přijala v roce 1998 strategii o biologické rozmanitosti. V rámci této strategie byly v roce 2001 schváleny čtyři akční plány týkající se ochrany přírodních zdrojů, zemědělství, rybolovu a hospodářské a rozvojové spolupráce. V současné době biodiverzita a příroda patří mezi čtyři hlavní priority 6. akčního plánu EU v oblasti životního prostředí.

V roce 2001 se představitelé států a vlád dohodli, že v roce 2010 by mělo dojít k zastavení poklesu biologické rozmanitosti a k obnovení biotopů a přírodních systémů. O rok později se členské země Unie společně s dalšími 130 zeměmi zavázaly k "významnému snížení míry úbytku biologické rozmanitosti v globálním měřítku do roku 2010".

Evropská komise požádala v roce 2003 zainteresované skupiny, aby se kriticky vyjádřily k dosavadnímu vývoji a plnění závazků vyplývajících ze strategie o biologické rozmanitosti a akčních plánů. V květnu 2004 se konala konference v Malahide v Irsku, na které představitelé zainteresovaných skupin z členských zemí EU přijali několik prioritních cílů, k jejichž dosažení by měly vzájemně spolupracovat evropské instituce, členské státy a občanská společnost. Právě včerejší Sdělení Komise o "Zastavení poklesu biodiverzity do roku 2010 – a dále; udržitelnost fungování ekosystému pro blaho člověka" je reakcí EK na závěry malahidské konference.

Témata:

Komise v dokumentu definuje čtyři hlavní politické oblasti:

Biodiverzita v Evropské unii

V rámci této oblasti by měla být větší pozornost věnována programu Natura 2000 a obnovení nejvíce ohrožených druhů v EU. Komise zdůrazňuje, že bez vytvoření "širšího sladkovodního a mořského životního prostředí, které by bylo příznivé pro biodiverzitu," není z dlouhodobého hlediska možné vytčené cíle realizovat. Navrhuje také, aby členské země zlepšily plánování na národní, regionální a místní úrovni, aby se minimalizovaly záporné vlivy územního a regionálního rozvoje.

EU a globální biodiverzita

Na globální úrovni by EU měla pokračovat v podpoře opatření na zachování biologické rozmanitosti ve světě. Zdůrazňuje zejména nutnost zabývat se problematikou kácení deštných pralesů i v souvislosti s ekonomickými důsledky odlesňování.

Biodiverzita a klimatické změny

V této oblasti by se měla EU především zaměřit na redukci emisí skleníkových plynů v celosvětovém měřítku, aby došlo ke snížení dlouhodobé hrozby negativního dopadu na biodiverzitu. Komise v této souvislosti zdůrazňuje význam Kjótského protokolu.

Báze znalostí

Evropská komise vyzdvihuje "kritickou potřebu posílení našeho porozumění fungování ekosystému a biologické rozmanitosti." Podle EK by mělo dojít k posílení mezinárodní dimenze Evropského výzkumného prostoru a k vytvoření nezávislého výzkumu, na jehož základě by se přistoupilo k dalšímu rozvíjení této politiky.

Stanoviska:

Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: "Vyhubení rostlin a zvířat je pro lidstvo nevratná ztráta. Potřebujeme investovat do udržitelnosti různorodosti života, zdravých ekosystémů, které postupně podporují naši prosperitu a blaho. Víme, co se musí udělat. Sdělení o zastavení poklesu biodiverzity do roku 2010 nám pomůže spojit všechny aktéry a zdroje dohromady tak, abychom splnili naše závazky."

Další kroky:

Komise bude každý rok předkládat zprávu Radě ministrů a Evropskému parlamentu o pokroku dosaženém v této oblasti. V roce 2010 by mělo dojít k hodnocení plnění stanovených cílů.Odkazy:
Instituce EU Státní instituce ČR

 

http://www.euractiv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí