zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak je to ve skutečnosti s certifikací lesa v ČR?

29.05.2006
Les
Jak je to ve skutečnosti s certifikací lesa v ČR?

Dne 23.5.2006 byl v denících Vltava-Labe-Press, a.s. uveřejněn článek Dalibora Dostála „Jak zachránit lesy? Sledujte, co kupujete“ (viz také Tento článek patrně z neznalosti redaktora dezinformuje veřejnost o certifikaci lesů v ČR. Jako příklad uvádím tvrzení pana Dostála, že v ČR je certifikováno asi jen jedno procento lesů. Ve skutečnosti je v ČR certifikováno 73,5 % výměry lesů systémem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a 0,94 % systémem FSC (Forest Stewardship Council).

Ve světě je více než 50 systémů certifikace lesů, z nichž největší rozšíření má systém PEFC (187.032.021 ha). Druhým nejrozšířenějším je systém FSC (79.000.000 ha). Ten je v zásadě založen na podobných principech jako PEFC. Hlavním rozdílem je, že certifikaci podle systému FSC provádí několik autorizovaných zahraničních firem s mezinárodní působností a nikoliv v Čechách akreditované certifikační firmy. Systém také neumožňuje regionální certifikaci lesů. Proto při certifikaci podle sytému FSC je nutno počítat s výrazně vyššími organizačními i finančními náklady spojenými s certifikací. Z tohoto důvodu bývá první certifikace systémem FSC financována ze zahraničních zdrojů. Z hlediska mezinárodního uznávání jsou oba dva systémy považovány za rovnocenné – viz usnesení Evropského parlamentu č.j. A6-0015/2006 k implementaci jednotné evropské lesnické strategie, které vyzývá ke vzájemnému uznávání a podpoře certifikačních iniciativ.

Co je certifikace lesů?

Certifikace lesů je nástrojem k posouzení, zda je les obhospodařován k přírodě šetrným způsobem podle předem stanovených směrnic (standardů). Jestliže tomu tak je, má vlastník certifikovaného lesa právo používat pro dřevo ze svého lesa logo, které ho odliší od dřeva, kde není původ dřeva prokazatelný. Zákazník má potom možnost vybrat si na trhu dřevěný výrobek s logem, které mu garantuje původ z šetrně obhospodařovaných lesů. Certifikace lesů je tak obdobou jiným značením, které pomáhá zákazníkům v orientaci mezi množstvím produktů na trhu. Je v podstatě obdobou již dobře zavedené certifikace ekologického zemědělství a označování produktů ekologického zemědělství - bioproduktů.Certifikace lesů měla původně pomoci především rovníkovým zemím, kde docházelo k těžbám dřeva a následnému využívání vyklučených ploch pro zemědělské účely. Své uplatnění našla i v Evropě, kde má za cíl trvale udržitelné hospodaření v lesích. To jest využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnosti a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti a budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a mezinárodní úrovni a které nepoškozují ostatní ekosystémy. (2. ministerská konference na ochranu evropských lesů, Helsinky 1993)

Jaký je stav certifikace lesů v ČR?

Stav k 30.4.2006 v ČR – z celkové výměry 2.650.000 ha je certifikováno systémem PEFC 1.944.560 ha, systémem FSC jsou certifikovány lesní porosty o výměře 24.972 ha. U státních lesů je certifikováno 98 %, u obcí 62 %, u soukromých vlastníků 21 %. Nízké procento u soukromých vlastníků je způsobeno tím, že v ČR převládají drobná hospodářství do 1 či několika hektarů, kde zájem o certifikaci není.


Zdroj: Silvarium
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí