zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuality z agentury EMAS

02.06.2006
EMS
Aktuality z agentury EMAS

Zajímavosti v oblasti environmentálního managementu

Případové studie EMAS

Na stránkách EMAS Helpdesk byla zprovozněna sekce případových studií, kde budou zájemci moci nalézt příklady zavádění EMAS v jednotlivých organizacích (best practice). Sekce je členěna podle oborů ekonomických činností (kódy NACE) a lze zde najít příklady organizací z různých zemí EU. Každá případová studie obsahuje základní informace o příslušné organizaci a jejích aktivitách, vysvětluje motivaci organizace k zavedení EMAS, způsob implementace, přínosy a získané zkušenosti.

V současné době obsahuje sekce šest případových studií, včetně studie týkající se českého podniku OHL ŽS, a.s. Dalšími prezentovanými podniky jsou Volkswagen (Německo), Gorenje (Slovinsko), Vodaphone (Řecko), UniCredito (Itálie) a Terceira Mar hotel (Portugalsko).

Sekce je průběžně aktualizována a svou případovou studii zde může zveřejnit každá organizace, jež o to projeví zájem. K tomu je potřeba vypracovat zprávu podle zadané šablony a zaslat ji na EMAS Helpdesk (emas@ec.europa.eu).Aktuální informace z portálu Evropské Komise EMAS Helpdesk (16. 5. 2006)
  • Evropská komise úspěšně dokončila pilotní projekt zavádění EMAS na svých pracovištích, když byly registrovány čtyři její útvary - Generální sekretariát, Generální ředitelství Životní prostřední, Generální ředitelství Personál a administrativa a útvar Infrastruktura a logistika. Celkově se tak EMAS týká 3.500 zaměstnanců.Opatření, která Komise přijala v rámci své environmentální politiky, zahrnují především snížení emisí CO2 (spotřeba energie, obnovitelné zdroje), maximalizace recyklace a znovuvyužití odpadu, opatření v oblasti logistiky (podpora veřejné a cyklodopravy, videokonference), zelené zakázky a nákupy (např. výrobky a služby s ekoznačkou) a další. Ještě v tomto roce by měla být registrace rozšířena na Generální ředitelství Informatika, dlouhodobým cílem Komise je zavedení EMAS ve všech svých útvarech.
    Nabízíme ke stažení výtah z environmentálního prohlášení (, 1.94 MB).
  • V Lotyšsku probíhá modelový projekt EMAS4NewStates zaměřený na zavádění EMAS na místních úřadech v nových členských zemích. Cílem projektu zahájeného v listopadu 2004 je vytvoření pěti regionálních „clusterů“ o minimálně dvou municipalitách, které by zavedly EMAS a dále jej ve svých regionech šířily. Zavádění systému probíhá stupňovitým (step-by-step) způsobem s průběžnými „meziaudity“. Ověření a registrace úřadů jsou směrovány na říjen tohoto roku.
    Na základě zkušeností z tohoto projektu a projektu COMPASS (viz aktuality z 10.3.) chce Evropská komise rozšířit své podpůrné aktivity v zavádění EMAS na úřadech i na ostatní nové členy EU.
  • Pro zavádění EMAS v malých a mikro podnicích již několik let funguje model (projekt) EMAS Easy založený na metodě eco-mappingu. Úspěšně byl testován v rámci několika pilotních projektů (např. pobaltské země, Maďarsko, Belgie, Francie), nyní odstartoval další projekt v Rakousku.V České republice se v roce 2004 uskutečnil k modelu EMAS Easy seminář za přítomnosti zástupců Evropské komise a byl do češtiny přeložen příslušný manuál. V papírové verzi je k dispozici v Centru inovací a rozvoje (www.cir.cz) a na Ministerstvu životního prostředí (Ing. Pavel Růžička, pavel_ruzicka@env.cz). Další informace najdete na stránce Manuály nebo si můžete přímo stáhnout českou verzi (EMAS jednoduše, )
  • Dále se dočtete informace o první italské společnosti registrované v železničním sektoru (Ansaldo Segnalamento Ferroviario Spa), registraci britské společnosti poskytující environmentální poradenství (Halcrow Group), rostoucím zájmu o zavádění EMAS v turistickém sektoru v Itálii, registraci EMAS a dalších environmentálních aktivitách švédského města Malmö či o záměrech francouzského města Lille zavést EMAS (vyhlášena veřejná soutěž).

 

Zdroj: www.cenia.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí