zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se chystá v červnu 2006 na SEVERu

11.06.2006
Obecné
Co se chystá v červnu 2006 na SEVERu
= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:

· V Pardubickém a Královéhradeckém kraji v rámci projektu „KAPKA21“ proběhne 20.6. první školení  pracovníků 16 zapojených středisek. Projekt přináší 17,8 milionů korun z Evropského sociálního fondu a rozpočtu MŽP na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek.. Projekt potrvá 2 roky a jeho realizátorem  je středisko SEVER ve spolupráci s 10 dalšími partnery – oběma kraji, Ekocentrem Paleta, ČSOP Křižánky, Správou KRNAP, Univerzitou Hradec Králové, RRA Pardubického kraje, SSEV Pavučina, STEP a Nadací Partnerství. Na obdobném projektu pod názvem  „Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ se SEVER podílí od března 06  i v Ústeckém kraji (viz dále).

· 17 škol,  podpořených ve třech krajích (Středočeský, Královéhradecký a Pardubický) v rámci grantového a asistenčního programu  Škola  pro udržitelný život, pokračuje v práci na  projektech zaměřených na udržitelný rozvoj, zlepšení životního prostředí  a  podporu komunitní práce v obci. Spoluvyhlašovateli projektu jsou již třetím rokem Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER. Celková částka na podpořené projekty činí  884 100 Kč.  Podrobnější informace o těchto projektech na  
     www.sever.ekologickavychova.cz a www.ssd-cap.org.
     Na mezinárodní úrovni je program realizován ve spolupráci s organizací Groundworks z Velké  
     Británie a Fundacija Partnerstvo dla Środowiska z Polska. Mezinárodní spolupráce je
     podporována Evropskou unií z programu INTERREG.

· Dvě školy oceněné v celostátním kole projektu „Úspory energie ve škole“, jehož vyhlašovatelem je Nadace Partnerství a celostátním koordinátorem středisko  SEVER, pokračují díky získaným finančním odměnám v realizaci energeticky úsporných opatření (do října 2006). 
     Jsou to  ZŠ Machov (KH kraj) a Gymnázium Roudnice nad Labem (UL kraj).

· SEVER (ve spolupráci s Diviznou Liberec a Ekocentrem Paleta Pardubice) je pořadatelem jednoho z pěti běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty), které SSEV Pavučina připravilo ve spolupráci s členskými středisky v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO. Do běhu zajišťovaného SEVERM se přihlásilo  přes 70 zájemců z úplných základních a středních škol.. 30 z nich bylo zařazeno do studia v rozsahu 250 vyučovacích hodin, které je hrazeno z Evropských sociálních fondů a akreditováno MŠMT. Po úspěšném absolvování získá každý účastník osvědčení a odměnu 5 000,-.
     Specializační studium zajišťované SEVERem zahrnuje 2 týdenní kurzy a 4 třídenní semináře:
     13.- 20.8. SEVER, Horní Maršov, 19.- 21.10. Sedmihorky, Český ráj, 11.- 13.1.07  KSEV
     Rýchorská bouda, 15.-17.3. 07 SEV Rychta, Krásensko, 17.- 19.5.07 Jizerka, Jizerské  
     hory, srpen 07 – SEV Oucmanice.

· 23.-25.6. proběhne ve pobytovém středisku SEVER, Horní Maršov seminář Udržitelný les pro pracovníky středisek ekologické výchovy a pedagogy z celé ČR – program je zaměřen mj. na představení značení výrobků z udržitelného lesního hospodaření (a k přírodě šetrných postupů)  a zahrne exkurze, přednášky, ukázky výukových programů.

· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijedou žáci ze čtyř krajů ČR: Gymnázia Mladá Boleslav (4.-10.6.), z Gymnázia Chrudim (12.-16.6.), z Gymnázia Český Krumlov (19.-23.6.) a z OA Turnov (26.-30.6.)

Královéhradecký kraj:

· V kraji probíhá od  1.1.2006 realizace projektu „KAPKA21“, který přinese několik milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek (viz výše).
· 8 škol z kraje pracuje na projektech, které získaly podporu v rámci grantového a asistenčního programu  Škola pro udržitelný život. (viz výše).  Jsou to školy: ZŠ TGM, Náchod (projekt „Cesta plastové lahve“), ZŠ Machov („Z náměstí k pomníku padlých v 1. světové válce“), ZŠ a MŠ Pecka („Mluvící stromy a oživlá studna“),  ZŠ Na Daliborce Hořice („Daliborka, vstupní brána do Smetanových sadů II“), VOZŠ a SZŠ Hradec Králové („Hurá do zahrady“), ZŠ Železnická, Jičín  („Rozšíření ekoareálu Čtyřlístek s úpravami v okolí školy II“),  ZŠ a MŠ Nechanice („Nechanická pěšinková sezóna 2006),  ZŠ praktická, Broumov („Školní zahrada“).


Hradec Králové:

· Na měsíc červen je naplánováno 27 převážně terénních ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ.
· I v tomto měsíci se členové přírodovědného klubu SVIŽNÍK  vydají mimo rodné město. Tentokrát navštíví festival DOTEKY, pořádaný mateřskou organizací  SEVERem v Horním Maršově, a nedaleké Teplicko-adršpašské skalní město.


Krkonoše,Trutnovsko:

· Dům obnovy tradic, ekologie a kultury –  DOTEK  na bývalé faře v Horním Maršově připravuje tyto akce:
      -  3.6. 10.00 – 15.00  Batika – výtvarná dílna pro malé i velké
      - 17.6.  14.00 – 22.00  hudebně divadelní festival Doteky –  divadlo VOSTO5, kapely
        Bejvalý holky, Ty syčáci, Peha band, Černý šviháci, Pepa Lábus a spol., Jablkoň, 
        Cémuršámur, bohoslužba ve starém hřbitovním kostele od 11.00
· 23.6. v rámci Ekologického klubu učitelů Podkrkonoší - SEVERKA – proběhne celodenní exkurze do Obřího dolu
· V pobytovém středisku v Horním Maršově proběhnou pobytové výukové programy (viz výše)
· 2.- 3.6. vyvrcholí činnost ekologických kroužků akcí  „Spaní na SEVERU“ na téma Výprava do Afriky
· Uskuteční se několik krátkodobých výukových  programů
· 23.-25.6. seminář Udržitelný les pro pedagogy - exkurze, přednášky, ukázky výukových programů (viz výše)


Připravujeme:30.7. Krakonošova zahrada – mezinárodní operní dílna ve starém kostele v Horním Maršově
26.8. Loučení s prázdninami – výtvarné dílny pro malé a velké(DOTEK- býv.fara v H.Maršově)
26.8., 18.30  koncert v Horním Maršově,, Oswald Schneider, Hodiny na tmu
2.9. Hrátky s vlnou II – řemeslná dílna (filcování, tkaní, předení apod., DOTEK – býv.fara v H. Maršově)
7.10. Drátování – řemeslná dílna(DOTEK – býv,fara v H.Maršově)

Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319,
sever-hk@ekologickavychova.cz

Ústecký kraj:

· Probíhá projekt „ Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“. 21. 6. se  v letošním školním roce uskuteční poslední setkání Poradního sboru EVVO Ústeckého kraje.

· 2.6. se v Litoměřicích koná „Úvodní seminář ekologické výchovy“, který je určen začínajícím pedagogům. Seminář je zaměřen na úvod do problematiky ekologické výchovy a výchovy k trvale udržitelnému způsobu života. Vedle seznámení s metodikou ekologické výchovy mají pedagogové možnost poznat  řadu praktických ukázek cvičení a her, učebních pomůcek a literatury.

· 2.6.  v ZOO Ústí nad Labem proběhne akce „Noc snů“, která je každoročně pořádaná pro klienty sociálních ústavů. Středisko SEVER se bude částečně podílet na její  organizaci a zajistí doprovodné akce.

· Na celý měsíc červen jsou pro žáky a studenty základních a středních škol připraveny exkurze „ Za Naturou na túru“ .  Účastníkům nabízíme krátkou procházku přírodou v NPP Bílé stráně u Litoměřic, spojenou s prací v terénu ( terénní zkoumání, smyslové poznávání přírody, práce s mapou  apod.) ve skupinách
Město Litoměřice:
· Během celého června budou probíhat výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ : „Medové čarování“, „Ekonomické nebo ekologické“, „Je jen jedna Země“,  „Procházka po Zemi“, „Rybník“
· 9.–10.6. proběhne  víkendové setkání členů dětského zastupitelstva a dobrovolníků při Středisku SEVER
· 5.6.  proběhne  vyhlášení výsledků soutěže „Strom města Litoměřic 2006“. Zasedne      odborná komise, která rozhodne o vítězi a předá mu věcnou cenu.
· Koncem měsíce proběhnou na Mostné hoře v Litoměřicích dvě kola oblíbené soutěže   
     „Lesní stezka“, která se již stala tradicí. První kolo bude připraveno pro partnerskou
     základní školu Na Valech. Druhé kolo  bude zajištěno pro všechny základní školy
     v Litoměřicích. Děti si v průběhu soutěže ověří své přírodovědné znalosti a  jiné
     dovednosti.

· Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí