zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Katedra chemie ZF JU má od letošního dubna nový název

20.06.2006
Chemické látky
Katedra chemie ZF JU má od letošního dubna nový název

Vzhledem k široké působnosti katedry chemie ZF v rámci celé Jihočeské univerzity není bez zajímavosti uveřejnit některé údaje, které charakterizují profilaci a činnost tohoto pracoviště s bezmála padesátiletou tradicí.

Katedra chemie a agrochemie patřila mezi prvé, které byly ustaveny při vzniku nynější Zemědělské fakulty v roce 1960. V roce 1972 se její název změnil na katedru chemie. Výuka spočívala především v anorganické a organické chemii, analytické chemii a biochemii. Ihned po vzniku JU v roce 1991 rozšířila katedra svou výukovou činnost také na Pedagogickou fakultu, brzy i na Biologickou fakultu a posléze též na Zdravotně sociální fakultu. Pro Biologickou fakultu pracuje katedra nyní v menším rozsahu než dříve, neboť BF si některé chemické předměty zajišťuje sama.

Strukturální změny, ke kterým v poslední době na Jihočeské univerzitě dochází, nezůstaly bez odezvy ani na katedře chemie. Součástí celouniverzitních změn je mimo jiné i transformace Zemědělské fakulty. Katedra chemie ZF JU byla v rámci tohoto vývoje přejmenována na katedru aplikované chemie a učitelství chemie. Tento název byl vybrán proto, že přesněji vystihuje dlouhodobé zaměření a pracovní náplň pracoviště jako celku.

Výzkum katedry je zaměřen na oblast chemie životního prostředí, chemie krmiv, potravinových surovin a zdravotně významných látek v potravinách. Vzhledem k vysoké úspěšnosti v grantových soutěžích je katedra vybavena moderními přístroji pro oblast anorganické i organické analýzy. V posledních letech byli pracovníci katedry hlavními řešiteli sedmi projektů Grantové agentury České republiky a čtyř mezinárodních projektů COST.

V rámci anorganické analýzy katedra disponuje atomovou absorpční spektroskopií a špičkovou variantou přístroje pro hmotnostní spektroskopii s indukčně vázaným plazmatem. Toto vybavení umožňuje zkoumat nejen elementární složení vzorků na ultrastopové úrovni, ale též zastoupení jednotlivých izotopů prvků. Citlivost a možnosti tohoto zařízení jsou mimořádné. Rozdílnosti v izotopovém složení – např. olova – mohou poukazovat na původce znečištění, v případě stroncia umožňují kupříkladu zjištění stáří sedimentů.

Pro organickou analýzu je využívána kapalinová a plynová chromatografie a kapilární zónová elektroforéza. V letošním roce bude pořízena jedna z nejmodernějších variant plynového chromatografu s hmotnostním detektorem. Tento přístroj, umožňující identifikaci organických látek, bude mimo jiné využit pro hodnocení výživově významného poměru cis- a trans- kyselin v tucích a k výzkumu dosud velmi málo prozkoumaných zdravotně významných furankyselin. Perspektivních témat se díky dnešní snadné dostupnosti informací nabízí celá řada.

Nový přívlastek v názvu katedry proto vystihuje návaznost základního výzkumu katedry na technologickou praxi, ochranu prostředí i zdraví člověka.

V posledních pěti letech publikoval kolektiv katedry více než 40 vědeckých publikací, téměř výhradně v zahraničních impaktovaných časopisech.

Není snadné udržet dobrou úroveň výzkumu při vysokém počtu studentů vyučovaných na katedře. Každoročně jich projde katedrovými laboratořemi a posluchárnami více než osm set, což představuje více než 80 studentů na učitele. Přesto je výuka velmi „osobní“ a individuální zkoušení patří k samozřejmostem.

Vzhledem k dobrému laboratornímu zázemí a výsledkům v experimentální práci je katedra úspěšná při reakreditacích a po 15 let zajišťuje obory Učitelství chemie pro základní a pro střední školy. Klademe totiž značný důraz na odbornou chemii, což je při reakreditacích příznivě vnímáno. Studenti učitelských oborů s hlubším zájmem o chemii jako takovou, mohou na katedře aplikované chemie a učitelství chemie pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijního programu.

Každá škola, každá katedra, je charakterizována úrovní svého průměrného absolventa. Mezi úspěšné absolventy katedry aplikované chemie a učitelství chemie patří např. středoškolský učitel, který získal celostátní ocenění Zlatý Amos či absolventka stejného oboru, nyní výzkumná spolupracovnice našeho známého vědce v oboru virostatik prof. Holého.

Současnou i budoucí výkonnost pracoviště zajišťují její učitelé a techničtí pracovníci. Na katedře aplikované chemie a učitelství chemie působí dva profesoři, jeden docent a sedm odborných asistentů. Nízký průměrný věk učitelů (42 let) a stálý růst jejich odbornosti jsou zárukou dalšího úspěšného vývoje.

Zájemci o podrobnější informace mohou získat další informace na adrese: home.zf.jcu.cz

prof. Ing. Martin Křížek, CSc., vedoucí katedry aplikované chemie a učitelství chemie, ZF JU
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí