zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU MŮŽE OVLIVNIT KAŽDÝ Z NÁS

19.06.2006
Ovzduší
GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU MŮŽE OVLIVNIT KAŽDÝ Z NÁS

PRAHA, 14.června 2006 - Evropská komise zahájila dne 29. května 2006 kampaň s názvem „I ty ovládáš změny klimatu“. Tato kampaň usiluje o zvýšení povědomí o změnách klimatu a apeluje především na občany a zainteresované subjekty, aby neplýtvali palivy a energiemi a snížili tak svůj příspěvek ke klimatickým změnám. Zdravá města, obce a regiony v České  republice se k této výzvě připojují.

Důležitým vzkazem veřejnosti je především možnost podílet se na změnách klimatu svojí každodenní činností. I jednotlivec může přispět např. tím, že nezapomene snížit nastavení domácího termostatu nebo vypne televizi namísto uvedení do pohotovostního režimu. Významnou součástí boje proti změnám klimatu je rovněž třídění a recyklace odpadu nebo změna způsobu dopravy do práce či do školy – namísto autem jezdit MHD nebo na kole či chodit pěšky. Kromě ušetření emisí CO2, který je především zodpovědný za klimatické změny, můžeme ušetřit nemalé peníze a zároveň si vylepšit fyzickou kondici.  

Česká republika se k této celoevropské kampani oficiálně připojila 5. června 2006. Kampaň bude probíhat formou veřejných akcí, využije rovněž televizní, venkovní a novinovou reklamu stejně jako řadu elektronických nástrojů. Žáci a studenti se mohou o akci dozvědět pomocí Evropského deníku, časopisu s více než 1,1 milionem kopií rozšiřovaném v rámci Evropské Unie každý školní rok, který bude obsahovat sekci o změně klimatu a vyzývat studenty k podpisu závazku ke snížení emisí CO2. Podrobnější informace včetně jednoduchých návodů pro každého, jak chránit klima v rámci každodenních rutinních činností lze nalézt na: ec.europa.eu.

Národní síť Zdravých měst (NSZM) dlouhodobě usiluje o zvyšování kvality života a podporu zdraví na úrovni měst, obcí a regionů ČR. Je proto přirozené, že její působnost zasahuje také oblasti, které kvalitní život každodenně ovlivňují, jako jsou např. doprava, využívání obnovitelných zdrojů energie či bezpečnost v dopravě. Společně se svými odbornými partnery pomáhá městům prosadit ekologické hospodaření na úřadech, zavádět šetrnou městskou dopravu či zavádět programy úspory energie. Jednou z nejviditelnějších aktivit NSZM je každoroční účast Zdravých měst, obcí a regionů v kampani Evropský týden mobility (ETM), jejímž cílem je mj. podpořit přijatelnější způsoby dopravy a napomoci při omezování individuální automobilové dopravy ve městech. Tímto se NSZM připojuje ke kampani EK  „I ty ovládáš změny klimatu“, která v letošním roce doprovází ETM.

K ochraně klimatu rovněž přispívají ve velké míře opatření na úsporu energií a jejich efektivnější využívání. Právě potenciál úspor energie není v ČR zdaleka využit, třebaže rostoucí ceny energie k šetření přímo vybízejí. K jejich vyššímu uplatnění by mimo jiné měly přispět aktivity připravované ve spolupráci s evropskou asociací Energie-Cités (EC) a společností PORSENNA o.p.s. V rámci této spolupráce budou šířeny také příklady dobré praxe z evropských a českých měst a pořádány praktické semináře pro města, která o pomoc při přípravě projektů projeví zájem. Kampani „I ty ovládáš změny klimatu“ je velmi blízký vzdělávací program Display, zahrnující energetické štítkování např. úřadů nebo škol. „Jednoduchým způsobem tak každý vidí na informačním panelu, kolik např. budova městského úřadu spotřebovává el. energie, kolik produkuje emisí CO2 a jaká je spotřeba vody a umožňuje porovnat tento stav s jinými podobnými budovami. Rovněž lze zjistit, zda se tento stav zlepšuje nebo ne“, upřesňuje Peter Schilken, projektový ředitel EC. „Tímto způsobem chceme změnit postoj lidí a motivovat je k úspornějšímu chování“, dodáva Schilken. O možnostech zapojení se do výše zmíněných programů se více dozvíte na níže uvedených kontaktech.

Kontakt pro další informace:

Miroslav Šafařík,  PORSENNA o.p.s., tel: 603 521 163, email: safarik@porsenna.cz       

Antonín Tym, Kancelář NSZM, tel: 606 755 374, email: media@nszm.cz   

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí