zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stát platí za další a další umělé smrčiny

23.06.2006
Les
Stát platí za další a další umělé smrčiny

Ačkoli stát plánuje, že do lesů vrátí listnáče, ve skutečnosti vyplácí miliony korun dotací na výsadbu dalších a dalších smrčin. Ukázaly to údaje o subvencích na zalesňování z evropských fondů, jež Hnutí DUHA získalo od Státního zemědělského intervenčního fondu [1].

 

Vládní Národní lesnický program požaduje postupné převádění smrkových monokultur na listnaté a smíšené porosty. Smrky by přirozeně tvořily pouze 11 % českých lesů. Přesto 38 % dotací na zalesňování v letech 2004 a 2005 šlo na výsadbu smrku – více než na kterýkoli jiný druh stromu. Jde o větší podíl, než dostaly duby a buky dohromady.

 

Buky, duby a jedle – tři druhy, které by za přirozených okolností tvořily 80 % lesů – dostaly pouhých 33 % subvencí [2].

 

Současné zalesňovací programy také kritizovaly více než dvě stovky vědců ve stanovisku ke stavu českých lesů, které bylo zveřejněno v dubnu. Upozornili mimo jiné, že chybí pravidla, jež by vyloučila zalesňování vzácných přírodních lokalit, jako jsou květnaté louky.

 

Ministři nyní připravují pravidla lesnických dotací – včetně zalesňování – z evropských fondů na příštích sedm let [3]. Hnutí DUHA návrh kritizovalo, protože žadatelům o subvence neukládá, aby sázeli místní druhy stromů. Musí sice se žádostí předložit posudek o správné druhové skladbě porostu, ale nejsou povinni jej respektovat [4].

 

Ekologická organizace ministerstvu zemědělství předložila podrobný návrh změny dotačních pravidel v Programu rozvoje venkova, která by zajistila výsadbu místních druhů stromů a vyloučila poškozování cenných biotopů. Doporučuje také, aby státní subvence cíleně směřovaly do oblastí s nedostatkem lesů – tedy především nížin a povodňových zón podél velkých řek – a na ornou půdu, nikoli louky [5]. Právě tady je totiž zalesňování potřeba.

 

Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:

„Nedává smysl, aby si stát stěžoval na nadbytek smrčin v lesích, ale zároveň financoval výsadbu dalších a dalších smrků. Prioritou subvenčních programů by samozřejmě měla být obnova listnatých a smíšených porostů. Vyplácené dotace tomu vůbec neodpovídají. Stejný problém je s plánovanými lesnickými dotacemi na příštích sedm let obecně. Stát by měl stanovit podmínku, že dotace dostanou pouze majitelé a správci lesů, kteří respektují zásady zdravého hospodaření. Ministerstvo zemědělství ale jakékoli ekologické podmínky odmítá a chce platit navržené projekty bez ohledu na to, zda jde o zdravé hospodaření, nebo ne.“ 

 

 

Kontakt:

Vojtěch Kotecký, Hnutí DUHA, telefon 604 202 470, 545 214 431, email vojtech.kotecky@hnutiduha.cz

 

 

Poznámky:

 

[1] Hnutí DUHA postupem podle zákona o svobodě informací získalo od SZIF údaje o dotacích na zalesňování z evropských fondů (Horizontální plán rozvoje venkova) v letech 2004-2005. Ministerstvo zemědělství odpovědělo, že data z předchozích let – kdy dotaci financoval český státní rozpočet – nemá.

 

[2] Kompletní údaje (hektarové rozlohy pro jednotlivé druhy stromů) jsou k dispozici u Hnutí DUHA.

 

[3] Podrobná pravidla jsou součástí Programu rozvoje venkova, který připravuje ministr zemědělství. Aktuální verze je na www.mze.cz/Index.aspx?tm=1&deploy=2307&ch=74&typ=1&val=37404&ids=2676

 

[4] Posudky bude podle stávajícího návrhu Programu rozvoje venkova připravovat státní Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Žadatelé o subvenci musí posudek předložit jako přílohu své žádosti, ale nejsou povinni jeho doporučení respektovat.

 

[5] Kompletní připomínky Hnutí DUHA (36 stran) na vyžádání zašleme emailem.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí