zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novinky z agentury EMAS

27.06.2006
EMS
Novinky z agentury EMAS
Zajímavosti v oblasti environmentálního managementu
Novinky z EMAS Helpdesk

 

V Itálii probíhá projekt PIONEER, v rámci něhož je zaváděn EMAS v podnicích papírenského průmyslu. Projekt využívá skupinového zavádění systému pomocí sdružení všech zainteresovaných stran (výrobní podniky, poskytovatelé služeb, municipality) do klastru. Cílem projektu je zlepšit kvalitu životního prostředí v regionu prostřednictvím zavedení EMAS v alespoň 50% z 35 zúčastněných organizací. Implementace byla úspěšně dokončena zatím v 11 společnostech.

  • Italská agentura ENEA zahájila projekt SIAMESI, zaměřený na integrované zavádění EMAS a systému řízení bezpečnosti.
  • V několika spolkových zemích v Německu byla zavedena opatření na snížení některých environmentálních poplatků organizacím se zavedeným EMAS
  • Pro německé řemeslníci z oboru stavebnictví bylo vytvořeno značení kvality založené na principu hvězdiček. Existují tři stupně značení - 3, 4 a 5 hvězdiček, přičemž nejvyššího stupně může řemeslník dosáhnout pouze zavedením a certifikací systému řízení (ISO 9001, ISO 14001 nebo EMAS).
  • Dále získáte informace o registraci švédské Agentury životního prostředí, udělování Cen EMAS pro rok 2006 v Rakousku a o finančních podporách pro malé a střední podniky aplikovaných ve Španělsku.

Více informací najdete na internetovém portálu EMAS Helpdesk.


Výsledky projektu REMAS

Po třech letech dospěl do svého závěru projekt REMAS, jehož cílem bylo zhodnocení přínosů systémů environmentálního řízení pro regulační a kontrolní orgány. Hlavní výsledky a závěry by se daly shrnout do těchto tří bodů:
1. Vyšší úroveň zavedeného systému environmentálního řízení vede k vyšší úrovni řízení environmentálních aspektů (či environmentálního řízení obecně) v dané společnosti. Certifikované systémy vykazují lepší výsledky než necertifikované, v rámci certifikovaných systémů existuje rozdíl mezi ISO 14001 a EMAS.
2. Vyšší úroveň environmentálního řízení společnosti vede k její lepší environmentální výkonnosti. V rámci jednotlivých zemí (regionů) a hospodářských sektorů však existují rozdíly. Nejvyšší korelaci vykazují společnosti ve Skandinávii a potravinářském sektoru. (Výzkum v tomto směru byla založen především na údajích o emisích vypouštěních do ovzduší a vody, neboť u ostatních aspektů - materiály, energie, odpady - nebyly společnosti schopné poskytnout dostatečné údaje.)
3. Existuje velmi silný vztah mezi vyšší úrovní environmentálního řízení a stupněm naplňování regulatorních požadavků, resp. identifikací případných neshod.
Martin Baxter, technický ředitel britského Institutu environmentálního managementu (IEMA - Institute for Environmental Management and Assessment), jenž se na projektu spolupodílel, vyzdvihl přínosy projektu: „Hlavní příspěvek projektu spočívá ve skutečnosti, že byl jednou pro vždy prokázán pozitivní přínos EMS (a zvláště EMAS) ke zlepšování environmentální výkonnosti organizací a jejich schopnosti naplňovat požadavky regulačních orgánů.“
Podrobné informace o projektu naleznete na jeho internetových stránkách www.remas.info.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí