zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - ČR

03.07.2006
Obecné
Veřejné zakázky - ČR
Evid číslo VZ 50023876
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Dolní Kounice
Sídlo zadavatele - obec: Dolní Kounice
IČ zadavatele: 00281701
Název VZ: Dolní Kounice - kanalizace a ČOV
Místo plnění / realizace: Město Dolní Kounice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232410-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  68 181 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  08.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 16.10.2006  do:  31.10.2007
Datum zveřejnění: 29.06.2006

 

Evid číslo VZ 50023854
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: OBEC MIČOVICE
Sídlo zadavatele - obec: Mičovice
IČ zadavatele: 00583090
Název VZ: Vodovod „JÁMA“
Místo plnění / realizace: Obec Jáma
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  6 200 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.09.2006  do:  30.09.2007
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023853
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Srní
Sídlo zadavatele - obec: Srní
IČ zadavatele: 00256081
Název VZ: Srní vodovod a rekonstrukce úpravny vod
Místo plnění / realizace: k.ú. Srní
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  12 630 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  14.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.04.2007  do:  31.12.2007
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023847
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Lochovice
Sídlo zadavatele - obec: Lochovice
IČ zadavatele: 00233528
Název VZ: Splašková kanalizace a ČOV Lochovice
Místo plnění / realizace: Lochovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45223200-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  55 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  08.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od:  do:  
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023843
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Skály
Sídlo zadavatele - obec: Skály
IČ zadavatele: 00667838
Název VZ: Výstavba a obnova vodovodu, úpravny vody a souvisejících objektů v obci Skály
Místo plnění / realizace: k.ú. Skály
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  19 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  14.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 15.10.2006  do:  30.11.2007
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023842
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Chroboly
Sídlo zadavatele - obec: Chroboly
IČ zadavatele: 00250465
Název VZ: Rekonstrukce vodovodu v Chorobolech
Místo plnění / realizace: k.ú. Chroboly
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232151-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  6 850 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  21.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.11.2006  do:  30.11.2007
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023841
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Otmarov
Sídlo zadavatele - obec: Otmarov
IČ zadavatele: 00488259
Název VZ: Otmarov - kanalizace
Místo plnění / realizace: obec Otmarov
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232410-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  22 887 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  08.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 09.10.2006  do:  31.10.2007
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023830
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Dobrovolný svazek obcí Pavlov a Milovice
Sídlo zadavatele - obec: Pavlov
IČ zadavatele: 70963053
Název VZ: ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a Milovice
Místo plnění / realizace: Pavlov, Milovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232410-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  117 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  11.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.10.2006  do:  31.12.2008
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023813
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Ing. Vlastimil Ladýř - LADEO
Sídlo zadavatele - obec: Česká Lípa
IČ zadavatele: 44378653
Název VZ: „Revitalizace rybníků Hvězdov I., II.“
Místo plnění / realizace: Česká Lípa
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45262600-7
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  17 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  08.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.10.2006  do:  
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023739
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Velké Pavlovice
Sídlo zadavatele - obec: Velké Pavlovice
IČ zadavatele: 00283703
Název VZ: Velké Pavlovice – odbahnění rybníka a oprava technických prvků
Místo plnění / realizace: Velké Pavlovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  7 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  08.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.10.2006  do:  30.09.2007
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023570
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele - obec: Plzeň
IČ zadavatele: 40523942
Název VZ: Likvidace odpadů na hřbitovech
Místo plnění / realizace: Plzeň
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121200-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  5 600 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  11.09.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.01.2007  do:  31.12.2009
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023565
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Vodní hospodářství
Zadavatel - název/jméno: Obec Baliny
Sídlo zadavatele - obec: Baliny
IČ zadavatele: 00842401
Název VZ: Vodovod Baliny
Místo plnění / realizace: Baliny
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231110-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  11 800 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  09.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.09.2006  do:  31.12.2007
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023420
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Strakonice
Sídlo zadavatele - obec: Strakonice
IČ zadavatele: 00251810
Název VZ: Cyklostezka Nový Dražejov
Místo plnění / realizace: Strakonice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45233162-2
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  16 400 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 11.09.2006  do:  30.11.2006
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023403
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči
Sídlo zadavatele - obec: Třebíč
IČ zadavatele: 60418885
Název VZ: Vodovod Čechtínsko
Místo plnění / realizace: Čechtín, Chlum, Kouty, Benetice, H. Vilémovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  46 862 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  15.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 10.10.2006  do:  30.09.2008
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023335
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Geomedia s.r.o.
Sídlo zadavatele - obec: Praha 8
IČ zadavatele: 61507741
Název VZ: Hlubinný vrtný výzkum geotermálního potenciálu litoměřické struktury
Místo plnění / realizace: Litoměřice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74271000-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  52 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  27.07.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 16.10.2006  do:  30.06.2007
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023318
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Koryčany
Sídlo zadavatele - obec: Koryčany
IČ zadavatele: 00287334
Název VZ: Kanalizace Koryčany - stoka B, stoka C - I. a II. etapa a rekonstrukce ČOV
Místo plnění / realizace: Město Koryčany
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  25 300 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  10.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 23.10.2006  do:  30.11.2007
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50023254
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1,160 00 Praha, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc, Třída 1. Máje 1, 771 11 Olomouc
Sídlo zadavatele - obec: Olomouc
IČ zadavatele: 60162694
Název VZ: Libavá - rekonstrukce ČOV a nátokové kanalizace
Místo plnění / realizace: Libavá
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45222100-0
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  42 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  29.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 30.11.2006  do:  01.08.2008
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50019599
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Sídlo zadavatele - obec: Jičín
IČ zadavatele: 60109149
Název VZ: Správce stavby pro projekt "Cidlina"
Místo plnění / realizace: Královéhradecký kraj
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74264100-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  20 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  24.07.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 30.09.2006  do:  30.06.2010
Datum zveřejnění: 29.06.2006

Evid číslo VZ 50018547
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Vodní hospodářství
Zadavatel - název/jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Sídlo zadavatele - obec: Pardubice
IČ zadavatele: 60108631
Název VZ: „Labe Loučná“ - zhotovitel stavby
Místo plnění / realizace: okres Pardubice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45000000-7
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  555 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  22.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 03.10.2006  do:  30.09.2009
Datum zveřejnění: 29.06.2006

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí