zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - ČR

04.07.2006
Obecné
Veřejné zakázky - ČR
Evid číslo VZ 50023904 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Údlice
Sídlo zadavatele - obec: Údlice
IČ zadavatele: 00262153
Název VZ: Asanace skládky kalů - Laguna Údlice - 1. a 2. etapa
Místo plnění / realizace: Údlice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45252140-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  49 720 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 15.09.2006  do:  30.12.2007
Datum zveřejnění: 30.06.2006

 

Evid číslo VZ 50023895 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: VYTEPOS AGRO s.r.o.
Sídlo zadavatele - obec: Boudy
IČ zadavatele: 26034964
Název VZ: Oprava a odbahnění Horního Boudského a Dolního Boudského rybníka
Místo plnění / realizace: k.ú. Boudy
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  4 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  14.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.11.2006  do:  31.12.2007
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023814 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22
Sídlo zadavatele - obec: Praha
IČ zadavatele: 00240915
Název VZ: Sběrač G II. etapa - ČOV Uhříněves - Netluky
Místo plnění / realizace: Praha 10
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  85 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  08.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.02.2007  do:  01.06.2008
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023667 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Jesenice
Sídlo zadavatele - obec: Jesenice
IČ zadavatele: 00241318
Název VZ: ČOV Jesenice
Místo plnění / realizace: Obec Jesenice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45222100-0
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  49 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.11.2006  do:  31.12.2007
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023658 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice
Sídlo zadavatele - obec: Čechtice
IČ zadavatele: 00231550
Název VZ: Instalace tepelných čerpadel v objektu ZŠ a MŠ v Čechticích
Místo plnění / realizace: ZŠ a MŠ v Čechticích
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45215200-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  8 795 226.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 18.09.2006  do:  27.10.2006
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023645 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Týnec nad Sázavou
Sídlo zadavatele - obec: Týnec nad Sázavou
IČ zadavatele: 00232904
Název VZ: Intenzifikace čističky odpadních vod Týnec nad Sázavou místní část Chrást nad Sázavou
Místo plnění / realizace: Chrást nad Sázavou
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232420-2
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  0.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  11.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.09.2006  do:  30.11.2006
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023643 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Zbiroh
Sídlo zadavatele - obec: Zbiroh
IČ zadavatele: 00259225
Název VZ: Zbiroh - ČOV na Františkově a kanalizační řady - I.etapa
Místo plnění / realizace: Zbiroh
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  68 740 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 30.09.2006  do:  30.11.2007
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023637 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Hořátev
Sídlo zadavatele - obec: Hořátev
IČ zadavatele: 00239119
Název VZ: Vodovod a vodojem Hořátev
Místo plnění / realizace: Hořátev
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  35 412 020.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  04.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.10.2006  do:  31.12.2007
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023631 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Vodní hospodářství
Zadavatel - název/jméno: Obec Drnholec
Sídlo zadavatele - obec: Drnholec
IČ zadavatele: 00283142
Název VZ: Doplnění kanalizace v Drnholci
Místo plnění / realizace: Drnholec
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  21 309 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  14.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 15.10.2006  do:  15.12.2007
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023580 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Lipno nad Vltavou
Sídlo zadavatele - obec: Lipno nad Vltavou
IČ zadavatele: 00245976
Název VZ: Cyklostezka Frymburk - Lipno v úseku km 0,0 - 2,8
Místo plnění / realizace: Lipno nad Vltavou
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45233000-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  12 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 20.09.2006  do:  31.05.2007
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023538 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Štěkeň
Sídlo zadavatele - obec: Štěkeň
IČ zadavatele: 00251895
Název VZ: Štěkeň - kanalizace Kestřanská ulice
Místo plnění / realizace: Štěkeň
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232410-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  15 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.10.2006  do:  30.06.2007
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023505 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Vimperk
Sídlo zadavatele - obec: Vimperk
IČ zadavatele: 00250805
Název VZ: Vimperk - Kasárna U Sloupů - I. etapa - kanalizace
Místo plnění / realizace: Vimperk
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  40 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  08.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.10.2006  do:  31.12.2006
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023467 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele - obec: Praha 1
IČ zadavatele: 00006947
Název VZ: Realizace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.
Místo plnění / realizace: České Budějovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90122123-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  301 808 239.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  24.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.01.2007  do:  31.12.2012
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023438 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele - obec: Praha 1
IČ zadavatele: 00006947
Název VZ: Zpracování předsanačního doprůzkumu a projektové dokumentace ve společnosti Mittal Steel Ostrava a. s.
Místo plnění / realizace: Ostrava
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74232200-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  20 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  22.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 19.01.2007  do:  20.08.2007
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023436 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele - obec: Praha 1
IČ zadavatele: 00006947
Název VZ: Realizace II. etapy nápravy starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací na skládce vápenných kalů ve společnosti Sklárny BOHEMIA a.s.
Místo plnění / realizace: Opočnice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90122123-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  19 980 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  23.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.11.2006  do:  31.10.2014
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023434 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele - obec: Praha 1
IČ zadavatele: 00006947
Název VZ: Realizace II. etapy sanačních opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s.
Místo plnění / realizace: Světlá nad Sázavou
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121300-4
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  15 788 883.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  23.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.10.2006  do:  31.05.2008
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023433 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele - obec: Praha 1
IČ zadavatele: 00006947
Název VZ: Realizace sanačních opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti BTV plast, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Místo plnění / realizace: Jablonec nad Nisou
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45111000-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  16 800 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  08.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 08.01.2007  do:  31.12.2008
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023428 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Krucemburk
Sídlo zadavatele - obec: Krucemburk
IČ zadavatele: 00267716
Název VZ: ČOV A KANALIZACE V KRUCEMBURKU
Místo plnění / realizace: k. ú. Krucemburk
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  72 960 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 25.09.2006  do:  31.12.2008
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023400 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Vodní hospodářství
Zadavatel - název/jméno: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Sídlo zadavatele - obec: Hodonín
IČ zadavatele: 49454544
Název VZ: Střední Pomoraví/Hodonínsko, skupina projektů řešící jímání a úpravu pitné vody (pitné vody)
Místo plnění / realizace: Hodonín
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45252126-7
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  164 790 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  22.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.10.2006  do:  31.12.2008
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023353 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Statutární město Plzeň,zastoupené ÚTVAREM INVESTIC MĚSTA PLZNĚ
Sídlo zadavatele - obec: Plzeň
IČ zadavatele: 00075370
Název VZ: Kanalizace K Horničce - Křimice
Místo plnění / realizace: Plzeň
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  0.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  09.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 15.09.2006  do:  15.12.2006
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50023273 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo zadavatele - obec: Dvůr Králové nad Labem
IČ zadavatele: 00277819
Název VZ: Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice ve Dvoře Králové nad Labem.
Místo plnění / realizace: Dvůr Králové nad Labem
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121200-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  10 200 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  30.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.01.2007  do:  31.12.2009
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50022268 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Statutární město Brno
Sídlo zadavatele - obec: Brno
IČ zadavatele: 44992785
Název VZ: Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu na území statutárního města Brna
Místo plnění / realizace: Katastrální území statutárního města Brna
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121120-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  0.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  11.09.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.01.2007  do:  
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50019236 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Vodní hospodářství
Zadavatel - název/jméno: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo zadavatele - obec: Mladá Boleslav
IČ zadavatele: 46356983
Název VZ: MLADOBOLESLAVSKO, čištění a odkanalizování odpadních vod - správce stavby
Místo plnění / realizace: okres Mladá Boleslav
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74264100-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  16 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  31.07.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.02.2007  do:  30.06.2009
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50016792 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Vsetín
Sídlo zadavatele - obec: Vsetín
IČ zadavatele: 00304450
Název VZ: Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko -I.etapa.
Místo plnění / realizace: Vsetín
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45250000-4
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  199 942 679.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  21.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 18.09.2006  do:  
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50016450 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Statutární město Brno
Sídlo zadavatele - obec: Brno
IČ zadavatele: 44992785
Název VZ: Komplexní zajištění provozu systému imisního monitoringu kvality ovzduší.
Místo plnění / realizace: Brno
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  64216000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  0.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  18.09.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.01.2007  do:  
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50007408 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Statutární město Karviná
Sídlo zadavatele - obec: Karviná
IČ zadavatele: 00297534
Název VZ: Supervize a administrace projektu „Karviná - rozšíření kanalizace“
Místo plnění / realizace: Karviná
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  91120000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  31 621 916.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  23.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.11.2006  do:  31.12.2008
Datum zveřejnění: 30.06.2006

Evid číslo VZ 50007406 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Statutární město Karviná
Sídlo zadavatele - obec: Karviná
IČ zadavatele: 00297534
Název VZ: „Karviná - rozšíření kanalizace“
Místo plnění / realizace: Karviná
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  722 689 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.11.2006  do:  31.12.2009
Datum zveřejnění: 30.06.2006

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí