zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Omezit hluk? Záleží jen na občanech!

19.07.2006
Hluk
Omezit hluk? Záleží jen na občanech!

Eva Tylová: Podle občanského zákoníku se vlastník věci nesmí dopustit nadměrného obtěžování hlukem

Hluk se stává významným faktorem, jenž ovlivňuje náš každodenní život. Denně jsou v České republice statisíce občanů obtěžovány intenzitami hluku, výrazně překračující zákon. Občana před hlukem by měl ochránit zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a na něj navazující nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podle tohoto zákona je vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace povinen technickými, organizačními i dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity, upravené prováděcím právním předpisem pro venkovní prostor i  vnitřní prostory staveb. Hygienické limity hluku pro vnější prostor  se pohybují okolo 50 dB přes den a 40 dB v noci. S ohledem na dopravu však povolené limity vzrůstají až o 20 dB u komunikací, které byly v provozu před platností zákona. Pro vnitřní prostředí je ve dne limit 45 dB a v noci 35 dB 
Plnění zákona kontroluje krajská hygienická služba. Obyvatel bytu má právo na proměření hladiny hluku v bytě i v tzv. chráněném prostoru  2 m před zdí bytu. Pokud intenzity hluku kolem některé komunikace nesplňují limity dané zákonem, musí vlastník komunikace zpracovat návrh opatření, který hluk omezí. Jedná se např. o omezení vjezdu kamionů, omezení rychlosti vozidel, protihlukové stěny, změna povrchu vozovky a další. Opatření si musí nechat schválit krajským hygienikem. Krajský hygienik může vlastníkovi komunikace uložit pokutu, pokud opatření nezpracuje  nebo je neplní.
Současná praxe je bohužel neradostná. V praxi vlastníci komunikací zákon nedodržují a krajští hygienici nejsou schopni zajistit dodržení zákona. Dokonce ani za jeho porušení neukládají sankce.
Nejvíce jsou postiženi obyvatelé velkých měst a obcí v blízkosti významných dopravních tahů. Nejhlučnějším městem je podle studie Státního zdravotního ústavu Plzeň, těsně následuje Praha a další velká města.
Na žádost občanů měřili členové Strany zelených v rámci volební kampaně hluk v plzeňských ulicích.  Naměřili hodnoty přesahující povolený limit o 10 až 20 db, ve dne 83 dB a v noci 75 dB. Občané byli o akci informováni předem prostřednictvím téměř 2 tis. letáčků rozdaných do schránek. Po skončení akce obdrželi letáky s informací o hodnotách hluku naměřených před jejich domem s upozorněním, že naměřená hodnota přesahuje zákon a že se mohou připojit k hromadné žádosti, adresované krajskému hygienikovi.   K hromadné žádosti, kterou Zdeněk Paul ze Strany zelených předal hygienikovi,  se  připojilo 39 občanů. 
Krajní možností pro občana je domoci se svého  práva podáním občanskoprávní žaloby. Podle platného občanského zákoníku se vlastník věci nesmí dopustit nadměrného obtěžování hlukem. V současnosti běží již několik soudních žalob obyvatel. Zákon jasně určuje, kdo je za překročení limitu odpovědný a snadné je i doložit zda jsou požadavky zákona plněny. Lze předpokládat vysokou  úspěšnost těchto žalob. Například při sporu sdružení vlastníků z okolí pražské magistrály a Magistrátu hl. města Prahy. Žalobu organizuje členka strany Alžběta Reichrtová a vlastníky u soudu zastupuje František Korbel.

Eva Tylová, členka dopravní sekce
Strana zelených

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
8
2. 2018
8-10.2.2018 - Veletrh, výstava
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí