zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proč ekologické zemědělství a proč biopotraviny....?

23.07.2006
Zemědělství
Proč ekologické zemědělství a proč biopotraviny....?
V současné době ze zhruba 3 tisíc produktů v kvalitě bio na našem trhu tvoří minimálně 60% dovoz.

… už jenom pro možnost výběru, pro možnost zvážit, chci-li se nákupem potravin podílet na ochraně životního prostředí - a to od ochrany půdní úrodnosti a podzemních vod po péči o rozmanitá společenstva rostlin a živočichů; pro příležitost podpořit místní producenty mléka, masa, polních plodin, zeleniny či ovoce, místní zpracovatele bioproduktů, místní prodejce; pro pocit, že nakupuji potraviny, které nebyly ovlivněny chemikáliemi a s použitím geneticky modifikovaných organismů...

V současné době ze zhruba 3 tisíc produktů v kvalitě bio na našem trhu tvoří minimálně 60% dovoz. Je to hodně, ale je pravděpodobné, že množství českých bioproduktů bude postupně narůstat,  budou se zvyšovat dotace na ekologické zemědělství i proto, že roste poptávka  ze strany spotřebitelů ekologických produktech - zejména po ovoci a zelenině, mase, mléku a mléčných výrobcích.

Farmář se může přihlásit k systému ekologického zemědělství podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení rady č. 2092/1991. To, že je připraven ekologicky hospodařit a po přechodném období může své produkty prodávat jako bioprodukty osvědčují Ministerstvem zemědělství pověřené kontrolní organizace – KEZ o.p.s., Chrudim; ABCERT GmbH, Brno nebo Biokont CZ, s.r.o., Brno. Certifikovaný zemědělec, zemědělská společnost pak má nárok na dotaci v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova – agroenvironmentální opatření – ekologické zemědělství.

Co musí zemědělec udělat? Vezme v úvahu půdně-klimatické podmínky farmy a při pěstování polních plodin využije vlastností vhodných odrůd, nebude používat geneticky modifikované rostliny, místo  průmyslových hnojiv a pesticidů zajistí plodinám příznivé podmínky pomocí promyšleného osevního postupu. Obohatí tak půdu o živiny a pomůže zachovávat její úrodnost. Chovaným zvířatům vytvoří co nejlepší podmínky pro růst a vývoj – volné ustájení, možnost výběhu a pastvy, dostatek kvalitní potravy. Preventivně tak bude dbát na jejich dobrý zdravotní stav.

Většina ekologických zemědělců u nás se sdružuje ve Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, které má sídlo v Šumperku. Postupem doby vzniklo 10 regionálních center. Svaz společně s poradci pomáhá připravit farmu konvenčního farmáře na ekologický systém hospodaření, odborně i po formální stránce; pomáhá řešit problémy na ekologických farmách, připravit farmáře na každoroční kontroly.... radí, vzdělává, věnuje se propagaci... 

Navíc, a co je potěšitelné, Svazu ekologických zemědělců v Šumperku se podařilo získat finance z prostředků Operačního pragramu Rozvoj lidských zdrojů na projekt "Agroenvironmentál, Tinformační a poradenská centra v ČR; vytvoření sítě v Pardubickém, Plomouckém, Moravskosleszkém a Zlínském kraji" (CZ.04 1.03/4.2.16 3/0002). Od 1. března 2006 tedy pracuje jedno z nich i v Moravskoslezském kraji - Informační centrum v Novém Jičíně, Divadelní 9. Úkolem a hlavní náplní centra je poradenství zaměřené na ekologické zemědělství a další agroenvironmentální programy Horizontálního plánu rozvoje venkova. Poradenství je určené všem zemědělcům - tedy konvenčním i ekologickým, ale i ostatním zájemcům o šetrné způsoby hospodaření v krajině.

Proč ekologické zemědělství...........? Je to jedna z možností, jak hospodařit s ohledem na životní prostředí, jak mít vliv na  vytváření dalších pracovních míst na venkově – přímo na zemědělské půdě i v návaznosti, formou zpracování bioproduktů, obnovy řemesel, výroby typických místních produktů, účasti na tradicích. Je tu ještě jedna velice významná role – možnost podílet se na tváři krajiny. Plní i funkci estetickou, která  hodně (i když často podvědomě) ovlivňuje člověka.  A proč biopotraviny....? Ale už to bylo řečeno na začátku....

Alena Malíková,

Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, REGIONÁLNÍ CENTRUM MORAVSKÁ BRÁNA, Tyršova 705, 742 58 Příbor

Několik užitečných odkazů“

www.pro-bio.cz

PRO-BIO RC MORAVKÁ BRÁNA: malikovi@seznam.cz; alena.malikova@mze.cz

PRO-BIO LIGA bioliga@pro-bio.cz

PRO-BIO prodej a marketing biopotravin tom@greenmarketing.cz

 Možnost, kterou nám nabídla paní Milena Kolbeová, ředitelka veletrhu Cesta ke zdraví, nás potěšila - PRO-BIO RC MORAVSKÁ BRÁNA - se stalo partnerem veletrhu CESTA KE ZDRAVÍ. Je před námi první velká příležitost pro všechny z Moravskoslezského kraje, kteří mají zájem o zdravý způsob života, chtějí poznat potraviny vyprodukované šetrně ve vztahu k přírodě, k pěstovaným plodinám i chovaným zvířatům - bez průmyslových hnojiv a pesticidů, zbytečných antibiotik a hormonálních přípravků, představit výsledky ekologického zemědělství. Ekologičntí farmáři a zpracovatelé ekologických produktů představí své výrobky. Chtěli bychom přestavit i to, jak se z biopotravin vaří, jak chutnají.

Je zde tedy příležitost vidět, ochutnat, srovnat,... čeho je možno na ekologickém poli dosáhnout.

Zveme všechny, kteří mají zájem o šetrné hospodaření v krajině, k návštěvě části veletrhu se sjednocujícím názvem PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Alena Malíková, správce PRO-BIO - REGIONÁLNÍHO CENTRA MORAVSKÁ BRÁNA, Tyršova 705 Příbor, 742 58
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí